Wat wordt er bedoeld met de zorgplicht van een bank?

Weet jij het antwoord?

/2500

De zorgplicht zorgt ervoor dat je als consument juiste beslissingen neemt op financieel gebied. Het gaat er voor de bank dus niet alleen om, om zoveel mogelijk hypotheken, leningen, aandelen etc te verkopen (dat is hun handel en dat doen ze graag), maar ook de belangen van de klant in de gaten te houden. De bank is dus verplicht mee te denken met de klant, en b.v. te waarschuwen voor te grote risico's. Als een bank je waarschuwt voor een te hoge lening, te hoge hypotheek, of te enthousiaste verwachtingen bij het aankopen van aandelen, dan is dat zorgplicht. En natuurlijk kan het weigeren je die lening of ander financieel product te verkopen ook behoren tot die zorgplicht. Zorgplicht kan ook zijn, dat advertenties en brochures over allerlei financiele producten helder en begrijpelijk zijn. En vooral dat daarin niet alleen de voordelen, maar ook de nadelen uitdrukkelijk staan vermeld. Ook als een bank denkt, dat jij de financiele konsekwenties van een financieel product goed overziet, en je er niet door in de problemen komt, is de bank toch verplicht je te wijzen op de nadelen en de risico's.

Banken en financiële dienstverleners hebben een zorgplicht ten opzichte van hun klanten. Dit is wettelijk vastgelegd en betekent dat zij eerst moeten nagaan of jij in staat bent aan de verplichtingen te voldoen voordat zij jou en je bedrijf een krediet verschaffen. Banken zijn verplicht goed voor je te zorgen. Dat houdt in dat zij je niet te veel geld mogen lenen en ze je een product moeten adviseren dat goed bij je past. Dit wordt de zorgplicht genoemd. Elke bank (en financiële dienstverlener) heeft die zorgplicht. De regels die hiervoor gelden zijn vastgelegd in de Wet Financieel Toezicht, WFT. Het doel van de wet is het inzichtelijk, marktgericht en doelgericht maken van de financiële markten en producten. Daarnaast zijn er regels in de WFT vastgelegd die ervoor zorgen dat je nooit te veel geld kunt lenen. Een financieel dienstverlener moet zich aan deze regels houden. Bij leningen zal de bank daarom streng kijken naar de jaarcijfers, de toekomstverwachtingen en de huidige betalingsverplichtingen. Ook beoordeelt ze het risico op basis van een standaard beoordelingsmethode, ook wel BIS II genaamd. In tegenstelling tot particulieren kan het risicoprofiel dat banken toekennen aan jouw onderneming verschillen per bank. Maar ongeacht of je een particulier of ondernemer bent, zal de bank wel altijd een klantprofiel opstellen. Het product dat de financiële dienstverlener je adviseert, moet op dit klantprofiel aansluiten. De eisen die de Wet Financieel Toezicht stelt aan financieel dienstverleners zijn onder andere de volgende: - deskundigheid van de dienstverlener; - naleven van de zorgplicht; - adviesregels; - verplichting voor de kredietverstrekker om informatie bij de klant in te winnen; - informatieverstrekking; - aansluiting bij een erkende geschillencommissie.