Ben ik met pgb verplicht, naast begeleiding, een behandeling te doen?

Ik heb een pgb (klasse 3) waar mijn begeleiding van betaald wordt. nu is mij verteld dat ik naast de begeleiding verplicht ben om een behandeling te doen op grond van de psychiatrische indicatie. Ik heb asperger & adhd en dat is dus ook waarop mijn indicatie is gebaseerd. Klopt dit en waar kan ik hierover duidelijke informatie krijgen? Misschien een informatiepagina waar alle eisen te vinden zijn als client/budgethouder?

MVG

Weet jij het antwoord?

/2500

Kijk eens bij Per Saldo, daar kan je alle informatie vinden en en lid worden voor meer uitgebreide info

Bronnen:
www.pgb.nl

Ik verwijs maar weer naar persaldo.nl. Bovendien krijg je een brief over de indicatie, en daar moet e.e.a. in staan, voor welke functies je het pgb moet gebruiken. Informeer je goed want de verantwoording achteraf is pittig!

Behandeling mag je in elk geval niet betalen vanuit je PGB, dat even voor de duidelijkheid. Wie heeft je gezegd dat behandeling verplicht is? De indicatiesteller? Je begeleider? Iemand anders? Niemand kan jouw dwingen om een bepaalde behandeling te volgen, tenzij je een gevaar zou zijn voor jezelf of de samenleving, maar dat zijn hele uitzonderlijke en ernstige situaties. Voor de rest beslis je altijd zelf of je een behandeling wel of niet wilt. De andere kant is wel dat begeleiding vanuit de AWBZ een aantal voorliggende voorzieningen kent. Eén daarvan is behandeling vanuit de GGZ, of begeleiding door het maatschappelijk werk. Met andere woorden: als het logisch is te veronderstellen dat jij met een bepaalde behandeling of met begeleiding vanuit de GGZ minder begeleiding nodig zou hebben, dan word je wel geacht om deze mogelijkheden ten minste te verkennen. Je bent hier dan nog steeds niet toe verplicht, maar als je geen behandeling wilt, kan dat voor een indicatiesteller aanleiding zijn om eventueel de indicatie te verlagen. Een voorbeeld: stel dat iemand moeite heeft met het organiseren van z'n huishouden, het vasthouden van een regelmatig dagritme, en het bijhouden van z'n administratie. Begeleiding vanuit de AWBZ kan daarbij helpen. Maar er moet altijd eerst gekeken worden of er mogelijkheden zijn waardoor iemand het weer zélf kan gaan doen. Stel dat iemand met de juiste medicatie, of met een training vanuit de GGZ, of begeleiding van het maatschappelijk werk wél een dagritme kan houden en z'n huishouden kan organiseren, dan zal de indicatiesteller verwachten dat hij dat eerst gaat proberen. Pas als blijkt dat dit niet lukt, wordt een AWBZ-indicatie toegekend. Maar dat je verplicht bent om ook een psychiatrische behandeling te volgen omdat je als grondslag voor je AWBZ-indicatie een psychiatrische stoornis hebt, dat klopt niet. De indicatiesteller heeft deze indicatie voor jou blijkbaar passend geacht, en daar staat geen verplichting tegenover ofzo. Toegevoegd na 13 uur: Een stukje uit de beleidsregels voor indicatiestelling van begeleiding: De functie Begeleiding kan (deels) zijn aangewezen als is vastgesteld dat behandeling geen adequate oplossing biedt om de zelfredzaamheid van de verzekerde te bevorderen of te handhaven. Als verbetering van de beperkingen door behandeling mogelijk is, is de verzekerde daarop in eerste instantie aangewezen. Tijdens die behandeling kan, in overleg met de behandelaar, zo nodig tijdelijk Begeleiding worden geïndiceerd.

Nee. Het kan zijn dat je al uitbehandeld bent. Wel heb je een echte diagnose nodig en die mag niet ouder dan 2 jaar zijn, in uitzondering 3 jaar. Asperger is zo'n uitzondering. Is je diagnose verlopen dan kan het zijn dat je een nieuw psychologisch onderzoek moet ondergaan. Verder moet je eerst kijken of je hulp uit de 'gewone' voorzieningen kunt krijgen. Dat noemen ze voorliggende voorzieningen. Bv thuiszorg, psychiatrische thuiszorg. Als dat voor jou zinvol kan zijn krijg je geen, of een lager pgb.

Een patiënt is niet verplicht behandeling te accepteren. Je hebt immers zelfbeschikkingsrecht. Alleen in heel bijzondere omstandigheden is dwangbehandeling toegestaan, namelijk als de patiënt een groot gevaar vormt voor zichzelf of zijn omgeving. Het kan wel onverstandig zijn om de indicatie te negeren, want dan kan het zijn dat je pgb wordt ingetrokken.