Hoe is de taal Frans ontstaan?

Ik weet wel dat bijna alle talen van het Latijn en Grieks afkomstig zijn, maar toch zijn ze ontstaan..
Frans is dan even een voorbeeld, maar het echte ontstaan zou ik wel eens willen weten.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Frans staat ook bekend als soldatenlatijn. De taal is voortgekomen uit het platte Latijn dat de Romeinse soldaten spraken die onder Caesar Frankrijk bezetten. Het Romeinse leger had naast Romeinen ook veel mensen uit andere volken. Daardoor werd daar al snel iets anders gesproken dan in Rome.

Voor de periode tot 1300, verwijzen sommige taalkundigen bij de oïl talen collectief naar het Oude Frans (ancien français). De vroegste nog bestaande tekst in het Frans is de Eed van Straatsburg uit 842; Oud Frans werd een literaire taal met de chansons de geste die verhalen van de paladins van Karel de Grote en de helden van de Kruistochten vertelde. Door de Verordening van Villers-Cotterêts in 1539 Koning Francis I maakte Frans de officiële taal van bestuur en maatregelen van de rechtbank in Frankrijk en dankte het Latijn af dat voorheen gebruikt was. Met de oplegging van een gestandaardiseerd kanselarij dialect en het verlies van het helling systeem, wordt het dialect Middenfrans (moyen français) genoemd. Het werd gevolgd door een periode van vereniging, regels en zuivering, het Frans van de 17de tot de 18de eeuw wordt soms Klassieke Frans (français classique) genoemd, hoewel vele taalkundigen de Franse taal van de 17de eeuw tot vandaag Modern Frans noemen. De stichting van de Académie française in 1634 door Richelieu creëerde een officieel lichaam wiens doel de zuivering en bewaring van de Franse taal was. Deze groep van 40 leden (de "onsterfelijke") gekozen voor het leven, bestaat vandaag de dag nog steeds en draagt bij aan toezicht houden op de taal en de aanpassing van buitenlandse woorden en uitdrukkingen: software werd logiciel, packet-boat werd paquebot en riding-coat werd redingote. Het woord ordinateur voor computer was echter niet gecreëerd door de Académie, maar door een taalkundige die door IBM aangesteld werd (zie fr: ordinateur). Van de 17e tot de 19e eeuw, was Frans de internationale taal van geschoold Europa, vooral met betrekking tot kunst en literatuur, en koninklijke figuren zoals Frederick II van Pruisen en Catherine de Grote uit Rusland konden allebei in het Frans spreken en schrijven. Door de Académie van gemeenschappelijke scholing en eeuwen van officiële controle en de rol van media, is er een verenigde officiële Franse taal gecreërd, maar er blijft een groot verschil tussen regionale accenten en woorden. Voor sommige critici is de best uitspraak van de Franse taal die in het Touraine gebied (rond Tours en de Loire vallei), maar het is moeilijk om zo een uitspraak te doen, en met het altijd maar veranderen van de specificaties van een accent, en het steeds belangrijker worden van de nationale media, is de toekomst van specifieke "regionale" accenten moeilijk te voorspellen.

Het Frans behoort tot de Romaanse talen en heeft zich zoals al deze talen ontwikkeld uit het Latijn. Het Frans wijkt echter op een groot aantal punten van de andere Romaanse talen af. Ten eerste kent het Frans een verregaande afslijting van morfologische uitgangen. Ten tweede heeft het Frans een groot aantal brekingen en klankmutaties, die al in het Oudfrans optraden en in het Middelfrans nog verder zijn geëvolueerd. Ten derde heeft het een licht Keltisch substraat (terug te vinden in een woord als quatre-vingts, "tachtig", letterlijk "vier-twintigen"; in de Keltische talen telt men in twintigtallen) en een vrij ingrijpend Germaans, vooral Frankisch, superstraat, dat zich onder meer uit in de dubbele ontkenningen ne ... pas, ne ... rien, ne ... personne enz.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Portaal:Frans