Hoe is de taal Frans ontstaan?

Ik weet wel dat bijna alle talen van het Latijn en Grieks afkomstig zijn, maar toch zijn ze ontstaan..
Frans is dan even een voorbeeld, maar het echte ontstaan zou ik wel eens willen weten.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Frans staat ook bekend als soldatenlatijn. De taal is voortgekomen uit het platte Latijn dat de Romeinse soldaten spraken die onder Caesar Frankrijk bezetten. Het Romeinse leger had naast Romeinen ook veel mensen uit andere volken. Daardoor werd daar al snel iets anders gesproken dan in Rome.

Het Frans behoort tot de Romaanse talen en heeft zich zoals al deze talen ontwikkeld uit het Latijn. Het Frans wijkt echter op een groot aantal punten van de andere Romaanse talen af. Ten eerste kent het Frans een verregaande afslijting van morfologische uitgangen. Ten tweede heeft het Frans een groot aantal brekingen en klankmutaties, die al in het Oudfrans optraden en in het Middelfrans nog verder zijn geëvolueerd. Ten derde heeft het een licht Keltisch substraat (terug te vinden in een woord als quatre-vingts, "tachtig", letterlijk "vier-twintigen"; in de Keltische talen telt men in twintigtallen) en een vrij ingrijpend Germaans, vooral Frankisch, superstraat, dat zich onder meer uit in de dubbele ontkenningen ne ... pas, ne ... rien, ne ... personne enz.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Portaal:Frans