mijn broer gaat trouwen heb ik dan recht op een vrij dag?

Weet jij het antwoord?

/2500

ja, en die wordt nog doorbetaald ook, als je werkt tenminste, veel plezier

Dat hangt van je CAO af, dat doorbetalen. Mijn man moest destijds voor onze bruiloft gewoon een vrije dag nemen. Stond wel tegen over dat hij jaarlijks een paar dagen bovenwettelijk kreeg.

Als een eerste of tweede graads familielid gaat trouwen, heb je recht op een vrije dag.

In de CAO kinderopvang staat dat je recht hebt op een vrije dag bij huwelijk van de 1e en 2e graads familieleden. Dus bij ouders, kinderen, broers en zussen.

Bronnen:
http://www.abvakabofnv.nl/PDF/3944/185436/...

Het was handiger geweest als je het in de vraag had vermeld, maar nu je in een reactie schrijft dat het om werk in de kinderopvang gaat kon ik het volgende opzoeken: In de volgende gevallen kan de werknemer – in aanvulling op of in afwijking van de Wet Arbeid en Zorg (WAZ) - doorbetaald aaneengesloten verlof opnemen, mits hij zo mogelijk ten minste een dag tevoren en onder overlegging van bewijsstukken aan de werkgever van het verzuim kennis geeft, de gebeurtenis in het desbetreffende geval bijwoont en deze op een werkdag van de werknemer plaatsvindt. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder ‘dag’ verstaan het aantal uren dat de werknemer volgens zijn werktijdenregeling arbeid zou moeten verrichten. a. Bij ondertrouw of bij passeren notariële samenlevingsovereenkomst: 1 dag. b. Bij huwelijk of bij registratie van de partner in de zin van de Wet op het geregistreerd partnerschap: 3 dagen. c. Bij bevalling van zijn partner: 3 dagen d Bij kraamverlof: in afwijking van het wettelijk kraamverlof: 5 dagen. e. Voor het verrichten van werkzaamheden verband houdende met adoptie: ten hoogste 10 dagen per kind. f. Bij ernstige en/of acute ziekte van de partner, ouders, stiefouders, schoonouders, pleegouders, kinderen, stief-, pleeg- of aangehuwde kinderen: voor een duur ter beoordeling van de werkgever. g. Bij overlijden van bloed- of aanverwanten: • 4 dagen bij het overlijden van de onder f bedoelde personen; • 2 dagen bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de tweede graad; • 1 dag bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de derde graad. Is de werknemer echter belast met de regeling van de begrafenis, crematie en/of nalatenschap, dan worden ten hoogste 4 dagen verleend. h. Voor het consulteren van een arts, indien en voor zover dit niet buiten werktijd van de werknemer kan plaatsvinden. 2. In alle andere bijzondere gevallen kan de werkgever, indien hij oordeelt dat hiertoe aanleiding bestaat, buitengewoon verlof met of zonder behoud van salaris verlenen voor een van geval tot geval beperkte tijdsduur. 3. De werkgever is gehouden een afwijzing van een verzoek om buitengewoon verlof schriftelijk en gemotiveerd aan de werknemer mede te delen. Dus je hebt volgens de CAO er geen recht op, maar het is in overleg met je werkgever misschien wel mogelijk.

Bronnen:
http://www.abvakabofnv.nl/PDF/3944/185436/...

Ja in principe wel, want het is je broer en in de wet staat dat als een familielid gaat trouwen dat je een vrije dag mag hebben!!

Bronnen:
artikel 155

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100