Waarom heeft een heks een zwarte kat?

Zie vraag.

Wat is de reden dat heksen geassocieerd worden met zwarte katten? Behalve dat ze in de bijgeloof ongeluk brengen, wat hebben zwarte katten eigenlijk met Heksen te maken uit vroeger tijden?

Toegevoegd na 14 minuten:
Ik bedoel, wat staat er in de geschiedenis hierover beschreven, waar geloofden mensen in de tijd van hekserij in, dat heksen zwarte katten hadden?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Katten werden al niet zo vertrouwd, zwart was een 'duivelse' kleur, dus een zwarte kat deugde helemaal niet. Wat je je nu nog steeds kunt voorstellen als je 's nachts ineens verrast wordt door een kat die je niet hebt horen aankomen, die je niet ziet omdat ie zwart is, maar je ziet wel die oogjes opgloeien. We weten nu dat dat reflectie is, maar ik kan me zomaar voorstellen dat zoiets in de volksmond al snel een associatie met duivels en de hel op kon leveren. En zoals al gezegd, mensen 'wisten' dat heksen zich ongemerkt konden verplaatsen door zich in een kat te veranderen (je vraagt je wel af waarvoor ze die bezemsteel dan nog nodig hadden, maar goed). Een ander verhaal is dat een zwarte kat na 7 jaar juist een heks werd. Over katten gaan al sinds mensenheugenis verhalen, waarschijnlijk ook omdat het dier niet helemaal te begrijpen is, een kat blijft eigenzinnig. In de verhalen in Engeland is de witte kat trouwens het dier dat ongeluk brengt, in plaats van de zwarte. Een andere verklaring kan zijn dat een alleenstaande vrouw misschien vaker een kat had dan een gezin? (Gokje hoor!)

Heksen werden geassocieerd met de duivel, zwarte katten ook. Dus dan zet je ze makkelijk bij elkaar

Katten staan bekend om hun zintuigelijke waarnemingen, dat soms bovennatuurlijk genoemd wordt. Heksen schijnen deze vermogen ook te hebben, en katten zijn daardoor waarschijnlijk hun beste bondgenoot. Wat ook een mogelijkhei is, is dat katten snelle, stille, leergierige wezens zijn, die vaak al weer weg zijn zodra je ze gemerkt hebt, net zoals een heks.

Vroeger geloofden sommige volkeren dat de kat het symbool was van het vleesgeworden kwaad. Duivels en heksen namen deze gedaante aan. Het gevolg hiervan was dat katten wreed werden behandeld en gedood. Zo kende men het katknuppelen, waarbij het dier in een tonnetje werd opgesloten. Dit werd door middel van twee touwen tussen twee bomen gehangen, waarna men poogde de ton met knuppels aan diggelen te slaan. Ook dienden katten als offer voor de boze geesten of werden levend begraven of verbrand. In de Middeleeuwen werd de kat beschouwd als voorwerp van afschuw en als bondgenoot van de duivel en heksen. Een zwarte kat en een heks konden één en hetzelfde wezen zijn, door middel van gedaanteverwisseling. Men zag de blik van Satan in haar ogen. Bovendien hoort men een kat niet naderen: één van de redenen waarom heksen verdacht werden van het zich vermommen in een kat. Zo konden ze zich dan onopgemerkt verplaatsen. Er zijn talloze volksverhalen over kattendansen, deze dansen worden in verband gebracht met grafheuvels en heksenkringen.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bijgeloof

Omdat in vervlogen dagen die twee types vaak werden geassocieerd met veelal onbekende en kwade krachten. In onze westerse wereld is men er ook nu nog heilig van overtuigd dat je het ongeluk over je afroept, wanneer een zwarte kat je pad kruist. Maar er zijn nog andere vormen van katten bijgeloof die minder bekend zijn. Een kat die te dicht bij je mond komt, zou de adem uit je lichaam kunnen opzuigen als een vampier. Een kat die sterft in je huis of meeverhuist, zou ongeluk brengen. In Engeland brengt een zwarte kat juist geluk, en een witte kat ongeluk. In China is een zwarte kat ook een teken van ongeluk. Daar wordt de zwarte kat echter beschouwd als een waarschuwing, zodat men daarna extra goed op zijn hoede kan zijn. Maar een kat die zich over de neus aait is een voorbode van aangenaam bezoek...

Vroeger geloofden sommige volken dat de kat het symbool was van het kwaad. In Europa dacht men dat duivels en heksen de gedaante aan namen van een kat. Toen zich dorpen begonnen te ontwikkelen, zochten sommige wilde katten toenadering tot eenzame weduwen. Een heks werd altijd afgebeeld met een zwarte kat. De heksenvervolging in Engeland en in de Lage Landen was ook gericht op katten. De kat werd niet alleen in haar slaap gestoord, maar regelrecht naar de hel gestuurd - verbrand, gevierendeeld, opgehangen of verdronken. Katten kregen de schuld van alles - eerst van de pest en later van elk ongeluk. De zwarte onder hen hadden het nog het zwaarst te verduren. Men zag de blik van Satan in de ogen van de kat. Ook het feit dat het een nachtdier is telde waarschijnlijk mee. Bovendien hoort men een kat niet naderen: Eén van de redenen waarom heksen verdacht werden van het zich vermommen in een kat. Zo konden ze zich dan onopgemerkt verplaatsen.

Bronnen:
http://www.ofwegen.nl/zwartekatten/bijgelo...