-Waarom gaat het in de pedofiliezaken in de Kerk steeds om gevallen, die reeds tientallen jaren dateren en 'verjaard' zijn ?

--Komt 'pedeofilie' in de Kerk dan de laatste jaren of decennia niet meer voor ; of durven de priesters of bischoppen nu andere en officieel toegelaten wegen opgaan om aan hun 'trekken' te komen ?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

De grootschaligheid van het misbruik heeft vooral plaats gevonden in de tijd dat er nog veel meer priesters waren. Scholen, kostscholen , internaten enz nog onder leiding van geestelijke stonden en deze mensen nog een groter aanzien genoten dan vandaag de dag. De hele positie, in de maatschappij,van priesters en andere geestelijken is enorm verandert t.o.v. bijvoorbeeld de jaren 50 van de vorige eeuw. Misbruik zal zeker nog voorkomen, maar door bovenstaande veel minder dan vroeger.

Ik denk dat het nog steeds voorkomt, maar op minder grote schaal (bij de kerk). Dit omdat de 'macht' en invloed van de kerk nogal is afgenomen en ook de betrokkenheid en rol in de opvoeding van kinderen is grofweg een stuk minder aanwezig. M.a.w. er is simpelweg minder intensief kontakt met kinderen. Daarnaast is de kerk nu natuurlijk nogal in de spotlight dus kijkt men wel link uit. Daarnaast is het zo dat als men volwassen wordt men wellicht pas realiseert wat er gebeurt is vroeger, en het pad van het kenbaar maken duidelijker zichtbaar wordt. Op alle fronten wordt nu geprobeerd aan slachtofers duidelijk te maken dat schaamte niet nodig is en hulp voor handen is. Dat zie je als kind waarschijnlijk niet zo snel, dus vergt deze bewustwording tijd. Mijn idee is dat je stelling niet alleen voor de kerk geldt, maar voor alle facetten van onze maatschappij. Hier en daar valt iemand 'op heterdaad' door de mand, zoals de zwemleraar die z'n computer met misbruik foto's en films laat repareren, maar het merendeel van de misbruik zaken zal waarschijnlijk op latere leeftijd door slachtoffers pas kenbaar gemaakt worden, als ze dat al doen. En dat heeft minder 'nieuwswaarde' dan kinderen die 'nu' misbruik ondergaan, waardoor je er minder van hoort; zulke zaken komen gewoon niet zo snel op het netvlies van de media. Als het bij de kerk gebeurt daarentegen, net als op bv. een school, internaat, etc., is het ineens wel hot-news want deze instanties hebben een bepaalde machtsverhouding t.o.v. slachtoffers. Deze instanties zijn bepalend voor de opvoeding van kinderen en van deze is natuurlijk vooral de kerk het heilige boontje dat verteld hoe je precies zou moeten leven. Vandaar dat er dan extra veel aandacht voor is, ondanks dat het misbruik al jaren geleden is.