Leert de mens uit de geschiedenis ?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Als het gaat om bijvoorbeeld techniek en gezondheidszorg leren we wel degelijk uit de geschiedenis. Als je kijkt naar oorlogen vraag ik me weleens af of de mens echt iets heeft geleerd of wíl leren. Sommige geschiedenissen lijken zich te herhalen, zeker als er grote belangen in het spel zijn m.b.t. geld en macht. We zouden pas echt geschiedenis schrijven als er geen oorlogen meer zouden zijn, of wanneer de mens hiervoor een goed alternatief vindt.

Nee, het lijkt me niet. Men probeert het soms met veel goede moed, maar uiteindelijk geeft men toch weer op. Dit blijkt uit zoveel. De mens is gewoon hardleers.

Interessante vraag. Aan de ene kant wel, aan de andere kant niet. De geschiedenis herhaalt zichzelf constant. Aan de andere kant, niet alles herhaalt zich dus dan zal er wel wat geleerd zijn van de geschiedenis... Ik denk wel dat er van de geschiedenis wordt geleerd, maar niet iedereen doet ook wat met die kennis en begaan dezelfde fout...

Ik zeg altijd maar: "Je kunt pas geleerd hebben als je eerst hard op je bek bent gegaan!" Dus in dat opzicht leer je vanuit de geshiedenis. Maar logischer zou zijn om te zeggen dat je vanuit het verleden leert. Aangezien de evoluatie van 'aap naar mens' ook geschiedenis is en ik daar eigenlijk weinig van geleerd heb...

Jazeker, aldoende leert men. Dat sommige mensen zo dom zijn om fouten herhalen is een andere zaak. Als we niet leerden van de geschiedenis waren er ook geen uitvindigen gedaan. Ik denk dat je bedoelt of we leren bijvoorbeeld van oorlogen en zaken zoals Napoleon etc. Ik denk dat we wel leren uit de geschiedenis, maar dat de kans op herhaling blijft omdat er mensen zijn die een andere waarheid eruithalen en dus vinden wat er gebeurd is helemaal niet zo verkeerd was. Toegevoegd na 16 minuten: Bij een min duim zie ik graag waarom, daar leer ik weer van

We leren wel van de geschiedenis, maar soms doen we daar niks mee. Wanneer de mens fouten maakt weten ze dat ze het in de toekomst anders moeten doen.

Nee, anders liet de wereld Ahmadinejad niet zijn gang gaan.

Absoluut wel! We leren elke dag weer! Alles wat we tot nu toe hebben geleerd is dus geleerd uit onze geschiedenis!

Soms wel, al geloof ik bijv. dat de aanhangers van Geert Wilders niet veel van de 2e wereldoorlog hebben begrepen maar dat is een mening. Mensen hebben veel van de geschiedenis geleerd op het gebied van uitvindingen en verbeteringen, van zwart wit tv tot lcd scherm. Dus het ligt er maar net aan hoe ver een mens zelf ontwikkeld is om van anderen wat aan te nemen.

Als het gaat om materie , zeker wel. Op menselijk vlak totaal niet.

Ik denk deels wel en deels niet. Kijk bijvoorbeeld naar de VN veiligheidsraad dit is een onderneming die na de 2e wereldoorlog is opgericht vanwege het dit-nooit-meer-gevoel. We hebben in dit geval geleerd dat bij het voorkomen van oorlog samenwerking van alle landen nodig is. Ook werd na de 1e wereldoorlog Duitsland enorm beboet en als zondebok aangewezen. Dit leidde tot wraak gevoelens en dit onderbuik gevoel is deels verantwoordelijk voor wo2. Na wo2 hebben we geleerd we moeten het land niet opzadelen met hoge boetes. We moeten het opnieuw opbouwen. En ondanks de haat gevoelens wegens Duitsland hebben de gealieerden Duitsland weer opgebouwd en hebben we er daarom voor gezorgd dat ze niet met armoede werden opgezadeld die verantwoordelijk kan zijn voor weer zo'n gevoel van wraak. Toch zijn wij dat een land als Amerika zonder gefundeerde reden en zonder plan van wederopbouw bijvoorbeeld een land als Irak mag binnen vallen.

Weinig, we hebben de kolonisering van derde wereldlanden met militaire macht opgegeven, maar doen het nu weer met financiële middelen. men koopt grote stukken land zoals in Madagaskar of Brazilië om daar moderne landbouw bedrijven neer te zetten die voedsel produceren voor het westen terwijl de oorspronkelijke bewoners daar geen baat bij hebben. Onzeker geworden beleggers kopen nu overal de beste landbouwgronden en de plaatselijke bevolking heeft het nakijken.