Wat is een patrimoniumvennootschap ?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Een patrimoniumvennootschap is een vennootschap die opgericht wordt met als hoofddoel het beheer van roerend en onroerend vermogen. Dergelijke vennootschappen worden doorgaans opgericht op grond van fiscale motieven. Vennootschappen bieden in veel gevallen aantrekkelijkere fiscale opportuniteiten dan deze waarover privé-personen beschikken. Toegevoegd na 5 minuten: Het is een begrip dat m.i. vooral in België gebruikt wordt en lijkt ietwat op de nederlandse Financiële Holdings.

Bronnen:
http://www.seniorennet.nl/Dossier/Financie...

Wie gaat bouwen, krijgt soms het advies om zijn nieuwe woning in een zogenaamde patrimoniumvennootschap in te brengen. Het oprichten van zo'n vennootschap zou namelijk een aantal fiscale (en andere) voordelen met zich meebrengen. Maar is dat wel zo? Een patrimoniumvennootschap is een vennootschap die opgericht wordt met als doel 'het beheer van roerend en onroerend vermogen'. De inkomsten van zo'n patrimoniumvennootschap zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting en niet aan de personenbelasting die u als particulier kent. Maar is het sop de kool wel waard? Stel u gaat als privépersoon een huis bouwen. Het is uw eerste investering in vastgoed en u bent van plan om de woning zelf te gaan bewonen. De voordelen ... 1. Interesten van de lening In een vennootschap zijn alle kosten aftrekbaar. Daarentegen: als privépersoon hebt u - in het geval van een lening aangegaan om een enige eigen woning te verwerven - slechts recht op een forfaitaire aftrek. 2. Kosten en afschrijvingen Wie een vennootschap opzet, kan zijn huis volledig afschrijven. Bovendien kunnen de kosten eveneens 100 % fiscaal ingebracht worden. 3. Geen schenkings- en successierechten De aandelen van een patrimoniumvennootschap kunnen via een schenking doorgegeven worden aan uw kinderen of andere erfgenamen. Op die manier kunnen de erfenis- en successierechten vermeden worden. 4. En de registratierechten? Als u later beslist om uw huis te verkopen, dan kunt u de registratierechten vermijden door de aandelen en niet het huis zelf te verkopen. ... en de nadelen 1. Erfenis Bij een erfenis kan in geval van een patrimoniumvennootschap makkelijk onenigheid ontstaan tussen de erfgenamen. 2. Belasting op de meerwaarde Als particulier bent u bij de eventuele verkoop van uw woning slechts meerwaardebelasting verschuldigd binnen een periode van vijf jaar. 3. Wantrouwen Bovendien zal een potentiële koper minder geneigd zijn om een woning te kopen via de overname van de aandelen van een patrimoniumvennootschap. 4. Boekhouding Een laatste belangrijk nadeel is dat een vennootschap gedwongen is om een boekhouding te voeren. Conclusie Het opzetten van een patrimoniumvennootschap is zelden interessant voor een eerste woning. Bent u al eigenaar van onroerend goed of wilt u een bepaald project ontwikkelen? Dan speelt de hoogte van het te investeren bedrag een grote rol. Vanaf 750.000 tot 1 miljoen euro valt het oprichten van een patrimoniumvennootschap te overwegen.

De patrimoniumvennootschap is een vennootschap waarbij privaat vermogen of bedrijfsvermogen ondergebracht wordt in een afzonderlijke vennootschap en waarbij de inkomsten en uitgaven verbonden aan dit vennootschap aldus afzonderlijk beheerd worden door een onderscheiden rechtspersoon.

Bronnen:
http://www.elfri.be/Handelsrecht/patrimoni...