wat is de juridische term voor een afspraak om iemand iets na te laten van weinig waarde?

Je kunt iemand iets na laten zonder dat in een testament te noemen, door het schriftelijk vast te leggen, maar zonder dat er een notaris bij te pas komt.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Een codicil of wilsbeschikking is een handgeschreven, gedagtekend en door de schrijver zelf ondertekend document, waarin de ondergetekende (de erflater) zonder tussenkomst van de notaris de nalatenschap van bepaalde roerende zaken regelt. Ook kan het wensen met betrekking tot de eigen uitvaart bevatten. Nalaten van geld en onroerende goederen kan alleen door middel van een testament via de notaris. Door middel van een codicil kan iemand zaken als sieraden, boeken, verzamelingen, documenten, kledingstukken, meubelstukken of andere voorwerpen die behoren tot de eigen inboedel, na overlijden legateren (nalaten) aan een met naam en toenaam genoemd persoon en/of instelling, of aan verschillende genoemde personen en/of instellingen.

Als je iemand die niet als erfgenaam in de wet genoemd is wilt laten erven, moet dat in een testament. Dat hoeft niet via een notaris, maar kan ook een met eigen hand geschreven, gedagtekend en ondertekend *eigenhandig* of *onderhands* testament zijn. Let op dat dit echt alleen geldig is als het met de hand geschreven is; het mag niet getypt zijn. In de wet is een regeling opgenomen die geldt als je geen testament hebt gemaakt. Het werkt zo dat de echtgenoot alles in handen krijgt. De kinderen hebben in veel gevallen slechts een recht op uitkering in geld van hun erfenis, als de langstlevende er ook niet meer is. Er zijn uitzonderingen op. Deze uitzonderingen gelden vooral als je voor de tweede keer bent getrouwd.

Bronnen:
http://www.doehetzelfnotaris.nl/woordenboek.aspx
http://www.erfwijzer.nl/wie-erven.html

Een legaat.