Worden (tweede kamer) verkiezingen altijd in maart gedaan? Zo ja , hoe komt dat?

Als een regering zijn hele rit uitzit kan ik begrijpen dat als de verkiezingen eenmaal in maart zijn gedaan dat dat zo zal blijven. Maar is dat altijd in maart of is dat slechts toeval.

Dat het altijd op woensdag is komt natuurlijk gewoon omdat dat een praktisch dag is, omdat dan iedereen kan. Zou dat ook de reden zijn voor de maand keuze?

Toegevoegd na 8 minuten:
"Normaal gesproken vindt de Tweede Kamerverkiezing om de 4 jaar plaats, in maart of mei (afhankelijk van de vraag of in hetzelfde jaar ook verkiezingen zijn voor provinciale staten of gemeenteraden)."

https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/inhoud/tweede-kamer

Maar waar komen de maanden maart en mei vandaan?

Weet jij het antwoord?

/2500

Maart (bij 'normale' verkiezingen) is geen toeval. Dat volgt uit de Kieswet. Artikel F1, over de kandidaatstelling, vermeldt: "De kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer, provinciale staten, het algemeen bestuur en de gemeenteraad vindt plaats op de maandag in de periode van 30 januari tot en met 5 februari of, in een schrikkeljaar, op de maandag in de periode van 31 januari tot en met 6 februari. " Artikel J1, over de stemming, vermeldt: "• 1 De stemming vindt plaats op de vierenveertigste dag na de kandidaatstelling. Indien toepassing is gegeven aan artikel F 1, derde lid, kan bij het koninklijk besluit, bedoeld in dat artikel, de dag van stemming worden vastgesteld op een dag na de vierenveertigste dag na de kandidaatstelling, met dien verstande dat de dag van stemming met niet meer dagen wordt verplaatst dan het aantal dagen waarmee de dag van kandidaatstelling is vervroegd." De 'gewone' TK-verkiezing is daardoor in maart. Toegevoegd na 2 minuten: Dan de woensdag. "Tweede Kamer: Waarom stemmen we in Nederland op woensdag? Een verkiezing of referendum vindt bijna altijd op een woensdag plaats. Een belangrijke reden daarvoor is dat de basisscholen, waarin veel stemlokalen zijn gevestigd, op die dag het minst worden belast. Daarnaast wil de regering zo veel mogelijk kiesgerechtigden in de gelegenheid stellen hun stem uit te brengen. Om die reden vallen de vrijdag, zaterdag en zondag af. De zondag is ongeschikt, omdat een aantal orthodox-protestantse kiesgerechtigden wegens de zondagsrust mogelijk geen stem uitbrengt. De vrijdag en zaterdag zijn niet geschikt vanwege de viering van de sabbat, die op vrijdag bij zonsondergang begint. Verder valt de maandag af, omdat de voorbereidingen van de verkiezing of het referendum dan grotendeels in het weekend zouden vallen. Naast de woensdag leveren de dinsdag en donderdag geen bijzondere bezwaren op, behalve dat de belasting voor de basisscholen op deze dagen groter zou zijn. Doorgaans vinden verkiezingen of referenda daarom ook plaats op woensdag. Een uitzondering hierop is de verkiezing voor het Europees Parlement. De woensdag valt buiten de periode waarin deze verkiezing kan plaatsvinden, waardoor in Nederland op donderdag wordt gestemd."

Bronnen:
https://www.kiesraad.nl/adviezen-en-public...

Omdat de Kieswet bepaalt dat de dag van stemming 44 dagen na de kandidaatstelling is. Als er geen reguliere gemeenteraads- of provinciale statenverkiezingen in hetzelfde jaar zijn gepland, vindt de kandidaatstelling voor de Tweede Kamerverkiezing plaats op de maandag in de periode van 30 januari tot en met 5 februari. In 2021 dus op maandag 1 februari, de dag van de stemming is dus woensdag 15 maart 2017. Zie Kieswet artikelen C 1, C 2, en C 3, Kieswet art. F 1 en Kieswet art. J 1.

Bronnen:
http://wetten.overheid.nl/BWBR0004627/2016...
http://wetten.overheid.nl/BWBR0004627/2016...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100