Kan je nog stellen dat Nederland een tolerant land is?

Nederland stond jaren bekend als tolerant land. De laatste jaren lijkt het alsof veel Nederlanders steeds minder kan hebben van mensen die anders denken. Is Nederland dus nog wel tolerant? Is Nederland ooit tolerant geweest?

Weet jij het antwoord?

/2500

Vergeleken met de meeste andere landen mag je wel stellen dat Nederland toleranter is.

Alles kent zijn grenzen, ook tolerantie. DAt geldt zowel voor individuen als voor hele volken. Begin jaren '70, toen ik als klein meisje naar Nederland kwam, werden wij op handen gedragen. Iedereen was aardig en behulpzaam. Nogal logisch want onze ouders deden het vieze zware werk en er waren nog maar heel weinig 'vreemden' in Nederland. Men vond het zelfs spannend om met buitenlanders om te gaan. Toen werd Nederland tolerant genoemd. Maar had dat echt iets met tolerantie te maken? Nee, deze mensen brachten rijkdom, want Nederland werd er beter van en iedereen profiteerder van ze. In tijden van crisis (ook in de jaren '80) verdwijnt de tolerantie opeens. Dat zie je nu ook weer gebeuren. Men heeft het slechter, dus heb je zondebokken nodig. Tolerantie is pas echte tolerantie als je een ander tolereert en accepteert in welke moeilijke situatie jij zelf ook zit. Toegevoegd na 1 minuut: Dus Nederlanders zijn niet toleranter dan welk ander volk ook. Het heeft met de economie te maken hoeveel je kunt verdragen van een ander.

Ik vind van wel... Ik denk dat er maar weinig landen zijn (als ze er uberhaupt zijn) waar zoveel getolereerd word...

Ik denk dat Loenie een goed punt aansnijdt; zolang iedereen het goed heeft hebben Nederlanders misschien een leven en laten leven-mentaliteit. Maar als mensen het met minder moeten doen hoor je geregeld in volksbuurten roepen dat alles wat niet Nederlands is op moet rotten naar hun eigen land. Dat vele mensen die volgens hen op moeten rotten gewoon Nederlanders zijn vergeten ze voor het gemak. Iemand moet de schuld hebben dat het economisch niet lekker gaat, dus zullen het de buitenlanders wel zijn. Die maken ons geld op en krijgen zo een huurhuis en alles wordt voor ze betaald !! Dit verzin ik niet; dit is werkelijk zoals velen denken. Zoals het er nu uitziet met het toekomstige kabinet , vele bezuinigingen die gaan komen, zal het er niet beter op worden. Als het de economie momenteel voor de wind zou gaan waren er veel minder Wilders-stemmers. Er zijn momenteel te veel mensen die het slecht hebben in Nederland; dat wordt echt onderschat. De ouderen kwijnen weg in instellingen, maar het kabinet neuzelt over boerka's. Ik ben van mening dat de enige manier om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen is; door een kabinet te vormen met mensen uit allerlei culturen. Er zijn genoeg goed opgeleide Nederlandse Marokkanen, Turken, Antillianen en wat dies meer zij. Zij fungeren tevens als voorbeeldfunctie voor veel jongeren; we leven met zijn allen in dit land; en we zullen er met zijn allen iets van moeten maken. Dan zal waarschijnlijk op den duur Nederland écht een tolerant land zijn.l Toegevoegd na 7 minuten: De eerste min is binnen; er komen er nog wel meer. Meestal houd ik mijn ideeën over politiek voor me, nu zeg ik wat ik er van vind.

Wij zijn best wel tolerant, maar zoals eerder al gezegd, ook aan tolerantie zitten grenzen. Als minderheden zich aan ons aanpassen is er niets aan de hand. het wordt natuurlijk lastiger als minderheden gaan samenscholen en zich tegen de nederlandse maatschappij keren. Ook al begrijp ik wel dat groepen tweede generatie alochtonen er niet zelf voor hebben gekozen om nederlander te worden. Er is echt niets op tegen, als buitenlanders naar nederland komen, inburgeren en zich dienstbaar maken voor de maatschappij. Wij autochtonen moeten ook werken voor onze centen.....

Nederland is niet tolerant, alleen maar kleinburgerlijk en lui Toegevoegd na 11 uur: "Doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg" is daarvan het ultime voorbeeld. En verwar gedogen niet met tolerantie (dat is luiheid). Toegevoegd na 22 uur: Epollo, hieronder, haalt de acceptatie van homo's aan als voorbeeld, maar wat heeft dat met tolerantie te maken? Dat is een kwestie van fatsoen. Wat tolerantie is, dat wanneer iemand met afwijkend gedrag niet wordt lastig gevallen/ aangestaard door passanten. Het gaat dus niet om de acceptatie van een homo, maar van een vrouwelijke homo (als Albert V of Pim F). Ik heb als homo best wel moeite om die tv-truzen te zien, maar dat is mijn eigen kleinburgerlijkheid. Zoveel mensen maken bezwaar tegen de gay parade. Waarom ? Juist ja, vanwege kleinburgerlijkheid van grote groepen Nederlanders. Zeker in Australië en St Louis (USA) reageren de mensen minder kleinzielig.

Loenie heeft helemaal gelijk, zo lang het economisch allemaal voor de wind gaat, de criminaliteit laag is e.d. is het zoooo makkelijk om te zeggen dat je tolerant bent. Pas als deze zaken wegvallen, er geen economisch gewin meer is en de criminaliteit stijgt, moet er een zondebok aangewezen worden en dan blijken wij helemaal niet zo tolerant te zijn. Pas als je ook in zware tijden je medemens kunt accepteren zoals hij of zij is, ongeacht kleur, afkomst of religie kun je zeggen dat je tolerant bent.

Nederland is mijns inziens nog steeds een toleranter land dan veel anderen. Hoewel homoseksualiteit nog steeds niet volledig is geaccepteerd kan er al meer dan in veel anderen landen. ten aanzien van drank en drugs kan hier meer. Ten aanzien van leven en laten leven kan hier ook meer. In veel antwoorden wordt een relatie gelegd tussen de tolerantie ten aanzien van bevolkingsgroepen en de economische teruggang. Kritische geluiden ten aanzien van deze bevolkingsgroepen zijn er al langer dan de economisch mindere tijden. Mijns inziens is het meer zo dat er door de ontwikkelingen in de politiek, waarbij kritische kanttekeningen al werden geplaatst door Pim Fortuin en nu door Geert Wilders, mensen zich vrijer voelen om zich te uiten. Lange tijd is het een taboe geweest om je uit te spreken over bevolkingsgroepen die statistisch gezien veel overlast veroorzaken. Dat is geen intolerantie maar het uitspreken van een gevoel voor veel mensen. Nederland is niet extreem tolerant. Maar zeker ook niet intolerant.

Nederlanders zijn vaak best kleingeestig in wat wel en niet kan. Misschien komt het wel doordat het een klein landje is, waarin - zeker in grote steden - mensen gedwongen zijn dicht op elkaar te leven. Hoewel we er niet van houden om de wet voorgeschreven te krijgen, zijn er heel veel ongeschreven regels, en storen we ons al snel aan mensen die zich niet aan deze regels houden. Maar so wie so: kunnen we überhaupt nog wel discussiëren over Nederland als een al dan niet tolerant land, als we een regering krijgen die haar steun ontleent aan een partij die als belangrijkste punt heeft een deel van de bevolking te proberen monddood te maken, verbanning (her?) in te voeren, enz.? Wij vonden het altijd schandalig dat de Britten mensen konden verbannen naar Australië voor kleine vergrijpen zoals het stelen van een brood. Maar nu hebben we het over verbanning voor alleen een bepaald deel van de bevolking: als een blondje waarvan de familie al generaties lang in dit land woont, een overtreding begaat wordt dit op de gebruikelijke wijze afgestraft (boetes, gevangenisstraf enz.); als iemand die niet in Nederland geboren is, dezelfde misstap begaat, zou deze verbannen kunnen worden uit het land. Dat wil kennelijk een groot deel van de Nederlandse bevolking, en het CDA (ook vertegenwoordiger van een groot deel van de bevolking) zegt er ook 'ja' tegen. Hoe kunnen we ooit nog het idee verdedigen dat Nederland een tolerant land kan zijn?

Ik vind het een lastige kwestie. Enerzijds zijn Nederlanders best tolerant, zeker op het gebied van drugs (gedoogbeleid), seksuele geaardheid (homohuwelijk), euthanasie, het vrije woord...Maar dat laatste lijkt in toenemende mate onder druk te staan. Het lijkt wel of we steeds banger worden om ons te uiten op politiek en religieus gebied. Nu het slechter gaat met de economie wordt er met de vinger naar bepaalde bevolkingsgroepen gewezen. Waar hebben we dat eerder gezien? De VVD komt aan de macht en meteen worden de zwakste groepen gepakt: (jong) gehandicapten en mensen in de bijstand moeten inleveren op hun uitkering vanuit het idee dat ze ook maar gewoon als ieder ander moeten deelnemen aan de arbeidsmarkt. Wat men dan voor het gemak lijkt te vergeten is dat de arbeidsmarkt nooit erg toegankelijk is geweest voor gehandicapten en langdurig werklozen zoals bijstandsmoeders en ouderen. Zou dat nu ineens anders zijn? Tegelijk wordt er flink bezuinigd op reïntegratie; de instanties die de mensen aan het werk moeten helpen wordt het op die manier wel erg lastig gemaakt. Dus ook in dat opzicht wordt Nederland harder en minder tolerant. Naar mijn idee zitten we elkaar wel een beetje gek te maken met z'n allen. Hoe meer verontrustende berichten je in de media leest, hoe meer angst en bezorgdheid er wordt gezaaid. Nederlanders staan bekend als een nuchter en hardwerkend volk. We zijn zeer welvarend en hebben de zaakjes goed voor elkaar. Zolang we bereid zijn die welvaart met elkaar te delen en ons niet al te hard en egoïstisch opstellen kun je spreken van een tolerant land.

We waren een tolerant land. Nu wordt het anders.

Ja Nederland is tolerant. De grens van tolerantie is bereikt als Nederland(ers) niet meer getolereerd wordt.

nederlanders wel, de politiek minder

Ik ben 72 jaar en ik woon in een middelgroot dorp in het zuiden van het land. Ik vind en heb altijd gevonden dat Nederland en zeker de zuidelijke provincies waar nog plek genoeg is zeker buiten de grote steden een zeer tolerant land is. Ook vind ik persoonlijk dat mensen die hier komen wonen en zich na verloop van tijd aanpassen nog steeds zeer welkom zijn. Maar wat zien wij momenteel: op het platteland komen steeds meer mensen wonen uit landen als Iran, Afganistan, Polen, Bulgarije en verder uit Turkije en Marokko. Deze laatsten passen zich niet makkelijk aan aan het land waar ze willen blijven en dan bedoel ik dus Nederland, maar ze denken wel dat wij ons aanpassen aan hun ideeën en opvattingen. Doen wij dit niet dan vinden ze dat ze amok en rotzooi kunnen trappen en dat Nederland maar hun regels moet overnemen. Dit kan natuurlijk niet. En nu begint men te vertellen dat Nederland niet meer tolerant is. Ik vind dat dit het paard achter de wagen spannen is. Laten al de buitenlandse mensen die hier een toekomst willen opbouwen eerst de taal eens gaan leren. Daarna zijn ze hier welkom en zal het hun heel wat beter vergaan. Stel dat het nu eens andersom was en dat wij als Nederlanders ons zo gedroegen in Marokko of Iran of Turkije. Ik bedoel maar!

Bronnen:
Mijn mening

Hahahahaaaa... Zijn er nog echt mensen die dat hardop durven te zeggen? Als je maar iets minder 'mainstream' denkt, dan wordt je - zonder dat men eigenlijk maar ook maar de moeite neemt om eerst na te denken - bestempeld als "fantast" of "idioot". Men in Nederland tolereert het vaak niet dat iemand niet klakkeloos de massa volgt. Nederland wordt gewoon steeds harder en onze overheid lijkt het enkel erger te maken. Steeds minder vrijheden, steeds meer belastingen: eigenlijk gunnen ze de werkende middenklasser dat beetje geld wat over is niet. Ook de kloof tussen allochtonen en autochtonen lijkt met de dag groter te worden. Nog steeds praat de media van bijvoorbeeld "Marokkaanse rotjochies" (wat dus alleen maar geld voor alle niet Nederlandse smeerlappen, om het bewust eenzijdig te belichten). Buitenlandse vrienden met goede banen - en sommige na een erg lange studie - worden met regelmaat door de politie langs de kant gezet voor een "routinecontrole", die vaak al begint met een sarcastische minachtende toon. Links en rechts zijn er steeds meer mensen die Nederland willen verlaten, zowel autochtonen en allochtonen (belachelijk eigenlijk, het onderscheid). Het grappige is dat dit juist de mensen zijn die het land dragen - en ja - sommige hebben een hoofddoek of een ander religieus symbool afwijkend van keppeltje en kruisje. Nederland ga zo door, nog even en er zijn hier alleen maar 'Tokkies' en mensen die op een andere manier vastzitten aan Nederland.

Bronnen:
common sense, eigen ervaring

Als ik het vergelijk met landen waar ik geweest ben dan zeg ik volmondig JA Nederland is zeker en nog steeds tolerant. Maar in verhouding wordt het aantal nederlanders steeds kleiner en het aantal (ontevreden) gasten steeds groter. Als je inwoners van nederland (wat dus steeds vaker geen nederlanders zijn)gaat vragen of ze3 tolerant zijn, krijg je een steeds meer vertekend beeld. We zijn nog steeds tolerant en moeten dat m.i. ook zeker blijven, we moeten echter ons mooie en tolerante land niet naar de bliksem laten helpen door......(iedereen die niet normaal mee wil doen dus net zo goed turk als moslim of als chinees, hoewel je van de chinezen nooit iets hoort) De nederlanders zelf die de boel naar de kl***n willen helpen moeten we gewoon vast zetten.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100