ik werk in een winkel, en heb 2 dagen geleden 150 euro gevonden.. lag op de grond. Wat moet ik ermee doen.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Apart houden en wachten tot er iemand komt die vraagt of je 150 euro gevonden hebt. Wel je collega's inlichten, voor het geval het aan een van hen gevraagd wordt. Als het na een jaar niet is opgeëist, mag je het houden. Je kunt daarnaast de politie nog bellen, maar ik zou het daar niet afgeven. Hoe verleidelijk ook, hou het niet voor jezelf.

Afgeven bij de infobalie (als die er is, anders gewoon aan 't personeel achter de kassa). Als iemand 't mist, komt 'ie bij jullie wel zoeken als 'ie een beetje slim is. Komt niemand 't halen, heb je een feestje.

Melden bij de baas en de politie.

Bij de politie aangeven. Zolang zelf bewaren tot de klant het komt.

dan had je het beter meteen even met je leidinggevende kunnen overleggen, misschien had er al een klant naar gevraagd dat hij wat kwijt was ofzo,. morgen meteen even melden, je baas weet wat je moet doen

in je zak houden en als iemand er om komt dan kan je het teruggeven ,zo niet dan blijft het lekker in je zak zitten.

Afgeven aan je leidinggevende en afwachten of er misschien iemand omkomt (wel in de gaten houden dat hij/zij het geld niet in eigen zak steekt) en intussen zou jij of je leidinggevende bij de politie kunnen informeren, levert dat allemaal na een paar weken niks op, ga je lekker uit eten met je collega's ;-)

Informeren van de politie is voldoende, niet zeggen waar je het hebt gevonden want dan kan je het niet meer controleren (meeste mensen zullen niet het serienummer weten). Na een jaar kan je het dan als eigendom beschouwen en er iets leuks mee doen.

Volgens het Burgerlijk Wetboek, dat we allemaal kennen (not) ben je verplicht er aangifte van te doen en het aan jezelf te melden (zie hieronder bij 1a, 1b en 2). Je mag het zelf bewaren en er goed voor zorgen of in bewaring geven bij de gemeente (lid3). Als jouw gemeente het eist moet je het er zelfs afgeven (1c) maar je mag er wel een bewijsj van vragen (lid4) zodat je het na verjaring weer kunt ophalen :P hieronder de tekst uit het Burgerlijk wetboek - boek 5 - zakelijke rechten, titel 2 Artikel 5Vinder onbeheerde zaak heeft verplichtingen 1.Hij die een onbeheerde zaak vindt en onder zich neemt, is verplicht: a. met bekwame spoed overeenkomstig lid 2, eerste zin, van de vondst aangifte te doen, tenzij hij terstond na de vondst daarvan mededeling heeft gedaan aan degene die hij als eigenaar of als tot ontvangst bevoegd mocht beschouwen; b. met bekwame spoed tevens overeenkomstig lid 2, tweede zin, mededeling van de vondst te doen, indien deze is gedaan in een woning, een gebouw of een vervoermiddel, tenzij hij krachtens het bepaalde onder a, slot ook niet tot aangifte verplicht was; c. de zaak in bewaring te geven aan de gemeente die dit vordert. 2.De in lid 1 onder a bedoelde aangifte kan in iedere gemeente worden gedaan bij de daartoe aangewezen ambtenaar. De in lid 1 onder b bedoelde mededeling geschiedt bij degene die de woning bewoont of het gebouw of vervoermiddel in gebruik of exploitatie heeft, dan wel bij degene die daar voor hem toezicht houdt. 3.De vinder is te allen tijde bevoegd de zaak aan enige gemeente in bewaring te geven. Zolang hij dit niet doet, is hij verplicht zelf voor bewaring en onderhoud zorg te dragen. 4.De vinder kan van de in lid 2, eerste zin, bedoelde ambtenaar een bewijs van aangifte of van inbewaringgeving verlangen. Toegevoegd na 12 minuten: Uit de artikelen daarna maak ik op dat je als de eigenaar zich meldt binnen één jaar recht hebt op een "redelijke beloning" en als dat niet gebeurt dat je dan nog een maand te tijd hebt om het zelf weer op te halen (bij afgifte bij de gemeente, omdat je zelf bewaren geen optie vindt)

Bronnen:
http://www.uwwet.nl/wetten-en-regelingen/p...

Er zijn zelfs winkels die het als lokaas neerleggen om te kijken of het personeel eerlijk is! Meld het dus bij de politie om zelf ingedekt te zijn en geef het daar af.Als zich dan na een daarvoor aangegeven termijn niemand meldt, is het voor jou. Als zich wel iemand meldt is er altijd nog vindersloon.

heb je geen videobeelden die je wellicht een paar mensen kan geven die bijvoorbeeld op die plek stonden? Misschien ook een leuke actie (en goede publiciteit) om advertentie te plaatsen en aan te geven dat je 150 euro hebt gevonden in de winkel, en als er binnen een termijn van 3 maanden ofzo niemand is geweest die duidelijk aan kan tonen dat dat geld van hem of haar is, dat dit geld naar een goed doel gaat. ( eventueel een poll maken met een paar goede doelen waar eventuele klanten kunnen aangeven naar welk doel het dan zou moeten)

Jij bent de manager, hebben jullie daar geen protocollen voor? Volgens mij hoor je een soort gevonden voorwerpen te hebben, waar dit ook toe behoort. Ik zou aan de rest van het personeel melden dat er geld gevonden is, maar niet hoeveel, zodat van heb niemand het kan opeisen. Stel dat er een gouden ketting wordt gevonden, hoe gaan jullie er dan mee om. En komt er niemand het halen, tja in de fooienpot maar denk ik, jij bent de manager, het goede voorbeeld neem ik aan. En voor die 150,00 wil je toch niet met de nek aangekeken worden?

Op ieder bankbiljet dat vroeger bestond staat ''De Bank betaalt aan toonder''. Dat geldt nu nog. Vindt je in de zaak waar je werkt geld dan moet je dit melden aan de baas. Je mag het echter onder eigen beheer houden tot zich iemand meldt. Het is echter niet te bewijzen dat het geld van de melder is, dus geef er geen ruchtbaarheid aan want dan melden zich velen, die geld verloren hebben. Meld zich iemand en noemt die het juiste bedrag en de coupures dan moet je het teruggeven. Zoniet dan is het na verloop van tijd van jou. De verjaringstermijn weet ik niet maar ik denk dat het na een jaar van jou is.

Niet over praten. Als je het afgeeft bij een ander, zorgt die er wel voor dat het niet uit zijn zakken verdwijnt. Gewoon in je eigen zak steken en mocht je horen dat iemand het mist, kun je het altijd als nog terug geven.

officieel breng je het naar de politie. Na mijn levenservaring zeg ik doe iets voor een goed doel dan weet je zeker dat he een goede bestemming krijgt.

aan mij geven, nee alle gekheid op een stokje, in je zak steken, niet uitgeven voor het geval dat er eimand om komt

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100