Zijn de punhoeden van de kkk geïnspireerd door de dragers van de Mariabeelden in Andalusië?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

De leden van de Ku Klux Klan waren niet de eersten die witte gewaden met puntmutskappen droegen. De inquisidores van de Spaanse Inquisitie, de katholieke rechtbank die ketters en afdwalers van het katholieke geloof aan onderzoek en marteling onderwierp, hulden zich al eeuwen eerder in soortgelijke gewaden. Deze puntmutsen werden ingevoerd door de Tweede KKK (Tweede Tijdperk, zie onder), de eerste KKK had geen standaard vermomming. Bij de Klan hadden deze gewaden een dubbele praktische functie. In de eerste plaats kon de identiteit van de leden hierdoor geheim blijven wat strafrechtelijke vervolging of represailles moeilijker of zelfs onmogelijk maakte. Daarnaast gaven de gewaden de leden ook een spookverschijning die de slachtoffers angst moest inboezemen. Klanleden dachten ten onrechte dat zwarten hen niet doorhadden.

De eerste leden van de KKK droegen witte kussenslopen over hun hoofd, hierna kwamen de hogere puntmutsen.

Nee, ze zijn waarschijnlijk geinspireerd op de hoed van de beulen in de Middeleeuwen. Zie plaatje wikipedia.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Beul