Waarom passen we onszelf aan?

Ik merk dat ik bij verschillende mensen ook steeds een beetje "iemand anders" ben.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

De vraag is meer: "ben je een beetje iemand anders", of laat je bij verschillende mensen een ander deel van "dezelfde ik" zien? Ik zelf denk het laatste. Je benadrukt andere dingen, of bent juist over andere zaken wat minder uitgesproken. Ben je écht iemand anders, ga dan eens op zoek naar je eigen ik. Dan zul je ook merken dat je niet bang hoeft te zijn voor wie je bent en hoef je ook niet meer het gedrag en de meningen van anderen over te nemen. Je hebt er dan namenlijk zelf één.

In mijn visie passen we ons zelf zo veel mogelijk aan om niet voortdurend met tal van mensen in conflict te liggen...

omdat een mens een kuddedier is en om te overleven goed 'in de groep' moet passen. de een doet dit wel meer dan de ander wat vaak met je eigen zelfvertrouwen te maken heeft. ik denk overigens niet dat dit erg is, tenzij je jezelf helemaal opzij zet waardoor je er last van gaat krijgen. dan is het nuttig om er wat aan te doen.

Dit komt omdat mensen groepsdieren zijn en zich aanpassen aan de hierarchie bewust/onbewust

Heel kort door de bocht is dat gedrag (of eigenlijk die kwaliteit) wat mij betreft vermoedelijk genetisch bepaald. Het is immers niet voor niets dat juist de mens het heeft weten te schoppen tot de (momenteel) sterkste soort.

omdat we een zogenaamd complex systeem zijn, dat adaptieve spanning ondervind vanuit zijn omgeving. met andere woorden, je past je als "vanzelf" een beetje aan aan je wisselende omgeving. Zonder omgevingsinvloeden zal een mens op een gegeven moment niet meer als "mens" functioneren.

Omdat je graag geliefd wilt zijn.

Wij passen ons aan omwille van ons inlevingsvermogen. gelukkg maar ,zoniet zouden er heel veel olifanten in de porseleinwinkel rondlopen.

Mensen passen zich aan om niet buiten de groep te vallen. Dit valt onder sociaal gedrag. Het wordt negatief wanneer je dusdanig aanpast dat je je anders gedraagt dan dat je sociaal-emotioneel vermogen je ingeeft. Dat veroorzaakt dan weer stress, ongeloofwaardigheid of onzekerheid. Genoeg mensen kunnen zich minder goed aanpassen. Dat kan positief zijn omdat je jezelf blijft en vasthoudt aan je principes. Het is negatief wanneer je je anders gedraagt dan past bij je omgeving. Bijv. een scheldende voetbalsupporter in een kinderdagverblijf.