Waarom rijden we in europa rechts?

In de UK rijdt men links en dit zou te maken hebben met de ridders te paard in de middeleeuwen. Alsdus konden ze hun zwaard handiger gebruiken in geval van gevaar bij een "tegenligger" te paard. Maar waarom dan rechts ineuropa?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Van inderdaad de Romeinen is bekend dat zij als regel links aanhielden, de meeste legionairs waren immers rechtshandig en droegen het zwaard daarom links. Kwam je een vijand tegemoet, dan was je als je links liep in het voordeel niet waar ?? Ook het bestijgen van een paard doet een rechtshandige ruiter nog steeds en dus toen ook, vanaf de linkerkant en dus is het handiger om dan verder ook maar links te rijden. Tot ver in de Middeleeuwen werd deze regel links in het verkeer aangehouden, maar toch werd er soms om onduidelijke redenen van afgeweken. Zoo bepaalde Paus Bonifatius VIII in het Jubeljaar 1300 dat vanwege de drukte op de St. Angelo brug in Rome alle pelgrims rechts moesten houden. Door het gedrang viel er wel eens iemand in het water en verdronk, want het kunnen zwemmen was een zeldzaamheid, de zee is voor de vissen en niet voor de mens, werd toen vaak gesteld. En waarom weet niemand, Paus Bonifatius VIII riep toen meteen heel de toenmalige wereld op om ook maar rechts te gaan houden. De Britten waren ook historisch de eerste die (op Londen Bridge) een verkeersregel invoerde, vanaf 1756 moest je daar links aanhouden..... Nog even dreigde het linksrijden in Frankrijk weer ingevoerd te worden in de 19e eeuw. De meeste treinen werden in die dagen vervaardigd in.... de UK en dus werd ook in Frankrijk het treinverkeer linksrijdend, ook aanvankelijk in Nederland. Nederland is hier weer gauw vanaf gestapt, maar niet de Fransen, daar, rijden de treinen, trams en metro's nog steeds links.

Napoleon Bonaparte voerde in heel zijn rijk de regel in dat het verkeer rechts moest houden. Een mogelijke verklaring voor de voorkeur voor rechts rijden is, dat koetsiers van wagens met meerdere paarden bijvoorkeur links op de bok zaten, zodat ze hun zweep, die bijna alle koetsiers in hun rechterhand hielden, gemakkelijker konden gebruiken. In deze zitpositie hadden de koetsiers een beter zicht als ze tegenliggers aan de linkerzijde lieten passeren. Vanaf 1938 beval Adolf Hitler hetzelfde. Daardoor wordt er thans rechts gereden in alle landen die door de Duitsers bezet zijn geweest. Tot 1938 werd er onder andere in Oostenrijk links gereden. Het links rijden, zoals dat vandaag nog in het Verenigd Koninkrijk wordt toegepast, kwam voort uit het gebruik van ridders, die hun zwaard of lans het gemakkelijkste met de rechterhand hanteerden, en daarom een tegenligger het liefst aan die kant hielden

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Links_en_rech...