is er voor iedereen plaats in deze maatschappij?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

tja , 'de maatschappij, dat ben jij' een rakere slogan bestaat eigenlijk niet. Want wat is 'maatschappij'? Op zichzelf bestaat 'maatschappij' niet en is een begrip, een concept. Je bedenkt dus ook zelf of je er deel van uitmaakt/ strijd mee hebt/ niet inpast. En als je in het ene hokje niet past is er nog genoeg ruimte over. Het is dus maar hoeveel 'ruimtegevoel' je zelf hebt bij het begrip 'maatschappij'. Het verschil in 'ruimtegevoel' maakt je 'slachtoffer' of 'vrij mens'. Hoe kader je jezelf in.. de maatschappij, dat ben jij dus.. ! (Hoe rechtser, hoe minder 'ruimtegevoel' is de tendens.. politiek bekeken)

Als onze maatschappij schuil zou gaan onder de naam 'utopia'wel. Helaas zijn er veel mensen op deze aardkloot die mensen geen plaats gunnen. Uiteraard zijn er ook mensen die hun plaats niet accepteren en op zoek gaan naar hun eigen plekje, helaas soms zonder succes.

In principe wel mits men zich aan de wetten van de maatschappij houd.Een bekend spotje nog niet zo lang geleden heette "De maatschappij dat ben jij".Dus binnen de door de wet gestelde grenzen (in Nederland)is er voor iedereen plaats. Grondrechten Artikel 1. Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. Artikel 2 lid 1. De wet regelt wie Nederlander is. — 2. De wet regelt de toelating en de uitzetting van vreemdelingen. — 3. Uitlevering kan slechts geschieden krachtens verdrag. Verdere voorschriften omtrent uitlevering worden bij de wet gegeven. — 4. Ieder heeft het recht het land te verlaten, behoudens in de gevallen, bij de wet bepaald. Artikel 3. Alle Nederlanders zijn op gelijke voet in openbare dienst benoembaar. Artikel 4. Iedere Nederlander heeft gelijkelijk recht de leden van algemeen vertegenwoordigende organen te verkiezen alsmede tot lid van deze organen te worden verkozen, behoudens bij de wet gestelde beperkingen en uitzonderingen. Artikel 5. Ieder heeft het recht verzoeken schriftelijk bij het bevoegd gezag in te dienen. Artikel 6. lid 1. Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. — 2. De wet kan ter zake van de uitoefening van dit recht buiten gebouwen en besloten plaatsen regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden. Artikel 7. lid 1. Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. Groet

Bronnen:
http://utopia.ision.nl/users/oterhaar/wett...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100