Aan wie komt je erfenis toe bij geen achterlating van testament, wanneer je beide ouders dood zijn en je geen kinderen hebt en niet getrouwd bent?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

je broers en zusters. Als die er niet zijn je grootoudes of hun broers en zusters

Ik denk dat je bedoeld als er niemand is dan krijgt de staat alles

Er is een website van het ministerie waar op staat van wie er nog erfenissen openstaan. Mensen die iets nalaten maar niet duidelijk is wie de erfgenamen zijn. Dit blijft 20 jaar in die " consignatie kas" staan. Daarna is het voor de staat. Je moet wel kunnen aantonen dat je een wettelijke erfgenaam bent. http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/consignatiekas#ref-minfin

Ze zoeken behoorlijk lang naar verre familieleden. Ons eerste huis kochten wij uit de erfenis van een stokoude kinderloze dame (ik geloof dat ze 96 was toen ze overleed, ouders, broers en zussen waren er ook niet meer). Pas 4 jaar na haar overlijden hadden ze (blijkbaar) iedereen bij elkaar die ergens recht op had. Wij hadden dus een koopcontract met meer dan 60 mensen die allemaal een ander deel van de opbrengst van de erfenis kregen, erg ingewikkeld allemaal

Naar je broers en/of zusters. Zijn die er niet, dan naar je oom en/of tantes. Indien overleden naar de erfgenamen van. En zo ga je je familieverbintenissen steeds verder terug

Je bedoelt kennelijk wie, bij het ontbreken van een testament, gerechtigd is tot de erfenis als jij als enige erfgenaam ook overleden zou zijn. In de eerste plaats wordt er dan gezocht naar bloedverwanten in de zogeheten zijlijn. Omdat de bloedverwanten in de rechte lijn door jouw overlijden niet meer bestaan. Even een korte verduidelijking: De rechte lijn houdt in dat er steeds uitgegaan wordt van een rechte verbinding tussen vader/moeder en een kind, kleinkind, achterkleinkind enz. De zijlijn betekent dat van die rechte verbinding wordt afgeweken. Jouw (in dit voorbeeld gestelde niet meer levende) broer is van jou een familielid in de tweede graad der zijlijn omdat je via jullie vader met elkaar verbonden bent. Maar tot je vader/moeder is hij in de rechte lijn verbonden. en tot hen is hij , net als jij, in de rechte lijn verbonden. Hij zou dus dezelfde rechten op de erfenis bezitten als jij..maar hij leeft, net als jij, niet meer. En indien hij wèl kinderen zou hebben..zijn zij de wettige erfgenamen. Neven en nichten die ook rechtstreeks afstammen van de erflater zijn ook rechte lijn en hebben dus dezelfde rechten. Een kleinkind en zijn/haar opa behoren eveneens tot de rechte lijn. Hoe verder van de oorspronkelijke rechte lijn af..hoe geringer de kans op die erfenis wordt..kun je als regel wel aanhouden. Als er zich na verloop van enige tijd werkelijk niemand als erfgenaam meldt vervalt de erfenis aan de staat. Ik ben mij ervan bewust dat deze uiteenzetting niet volledig is. Maar om het niet al te ingewikkeld te maken, heb ik geprobeerd mij tot enkele hoofdlijnen te beperken. Groet, Ton

Als er geen testament is gaat de wettelijke regeling gelden: Eerst erft groep 1: partner en kinderen, zijn die er niet komt groep 2 aan de beurt:de ouders van de erflater(overleden persoon) tezamen met diens broers en zusters. De volgende groep is die van de grootouders en daarna die van de overgrootouders. Diegene die verder weg staan dan de 6de graad erven niet meer. Dan gaat 't naar de staat. Let wel: Kinderen van je overleden broer of zus treden samen in de plaats van die broer of zus. Had je overleden broer recht op een erfdeel en had hij 3 kinderen dan delen zij zijn erfenis/ erfdeel door 3. Bij 2 kinderen door 2 enz.

Bronnen:
Vera Vernooij Stichting Besparingsplanner

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100