Zijn er situaties waarin je ouders zou moeten verbieden om kinderen te krijgen?

Of gaan de belangen van de ouders altijd vóór de belangen van het kind.

Weet jij het antwoord?

/2500

Nee dat kan niet. maar het zou wel handig zijn.

Persoonlijk ben ik van mening dat iedere ouder zijn/haar kinderen zou mogen opvoeden. Nu zijn er bepaalde groepen mensen met een verstandelijke beperking, waarvan ik wel vind als zij een kind krijgen dat hier wel van enige tot continu begeleiding bij moet zijn. Het verbieden van kinderen krijgen voor bepaalde groepen is al eens uitgelopen in één selectieve moordpartij...

beetje raar als je ouder bent heb je al(een) (kind)eren maar helaas het mag niet . valt onder het recht van de mens op lichamelijke en geestelijk zelfbeschikking vind ik. bv China met zijn 1 kind beleid maakt het wel maatschappelijk moeilijk maar het druis tegen alle recht gevoel in. Maar soms denk je inderdaad dat het verboden zou moeten worden (drugsverslaafde ouders enzo) en mensen met een geschiedenis van pedofiele neigingen. maar ja welke vrouw wil daar nu mee in zee ?

Mensen die ooit veroordeeld zijn voor pedofilie of kindermishandeling hoeven wat mij betreft zelf geen kinderen te krijgen! Lijkt me de kat op het spek binden!

Ja, dergelijke situaties kan ik wel bedenken. Zie: http://www.nbcbayarea.com/news/us_world/Adolf-Hitler-Sisters-Taken-from-Parents-Home.html

Ik kan mij zeer zeker situaties voorstellen waarin het buitengewoon ongewenst is dat mensen zich voortplanten, en dan uitsluitend vanwege het belang van het kind. En dat ethische dilemma komt eigenlijk voornamelijk voort uit een ander stukje ethiek : dat we de natuur niet zondermeer zijn gang laten gaan het het eventuele 'probleem' zichzelf laten oplossen : volkomen incapabele ouders zouden geen kinderen kunnen opvoeden tot de volwassenheid, waardoor ze ook weer zouden sterven. Omdat het tweede scenario on onze huidige samenleving ondenkbaar is, zou het eerste best een punt van discussie mogen zijn waar het gaat over mensen die over te weinig capaciteiten beschikken om uberhaupt al voor zichzelf te zorgen, laat staan voor een ander. Of mensen die wellicht de verstandelijke capaciteiten nét wel zouden hebben, maar meedere kinderen achter elkaar 'kwijtraken' aan de kinderbescherming vanwege mishandeling of verwaarlozing, maar waar ook niemand een nieuwe zwangerschap kan verbieden. In mijn ogen mogen de 'belangen' van de ouders NOOIT gaan boven die van het kind ; het is geen spéélgoedje of luxe-artikel ! Het is niet eens je 'bezit'. Het is een groot geschenk dat aan jou wordt toevertrouwd en waar je zo goed mogelijk voor dient te zorgen tot het zelfstandig is. Helaas is het in de praktijk zo dat de belangen van de ouders voorgaan. Met alle ellendige gevolgen van dien.

Bronnen:
http://www.katsandogz.com/onchildren.html

Beetje lastige vraag aangezien ouders al kinderen hebben maar ik denk dat je bedoelt of een stel verboden zou kunnen worden om kinderen te krijgen. Ik dat geval zou ik ja zeggen. Als het stel bijvoorbeeld broer of zus is of een ander familie lid. Daarnaast als bewezen is dat een persoon of beide een verleden hebben waarbij kinderen zijn misbruikt of gedood.

Afgelopen week ging het programma "spraakmakende zaken" van Rosenmuller hierover. Daar zat een Hoogleraar Ethiek die het heel treffend verwoordde, te lang om hier allemaal te gaan intikken maar het komt erop neer dat wij als samenleving niet van het negatieve uit moeten gaan ("het zal wel helemaal mis gaan") maar ervoor moeten zorgen dat het goed gaat als er kinderen geboren worden van ouders die om welke reden (laag inkomen, geen sociaal netwerk, psychische/verstandelijke beperkingen enz) moeite hebben met de opvoeding. Zorg ervoor dat er ondersteuning en begeleiding komt op die gebieden waarin de ouders tekort schieten. Vraag "wat kan ik doen zodat jij je kind kan opvoeden".

Natuurlijk zijn er situaties te bedenken waarin het beter zou zijn dat sommige mensen geen kinderen zouden krijgen. Want ouders zijn heel bepalend voor de opvoeding van het kind en ook erfelijke factoren kunnen in sommige gevallen een rol spelen. Het spreekwoord "Voorkomen is beter dan genezen", bevat een waarheid als een koe. Maar niet alles is altijd praktisch realiseerbaar. Want...Mag de overheid beslissen over wie wel en niet capabel zou zijn om een kind te krijgen? En waar ligt dan de grens? In de tweede wereldoorlog heeft Hitler ook ingegrepen op de voortplanting om een 'perfect' nageslacht te creëren. Laat het alsjeblieft niet weer die kant op gaan! Je kunt van tevoren toch geen garanties geven hoe de opvoeding van een kind uitpakt. Van tevoren ingrijpen (door bijvoorbeeld sterilisatie) is dus ethisch niet te verantwoorden, maar dit wil niet zeggen dat er in dergelijke situaties niets gebeurt. Gelukkig wordt er wel degelijk naar de belangen van het kind gekeken. Als mensen besluiten om kinderen te 'krijgen' ligt er wel degelijk een taal voor de overheid om te kijken of de zorg, de ontwikkeling en de opvoeding van het kind goed verloopt. Consultatiebureaus, kinderopvang en scholen hebben de taak om te signaleren en te rapporteren. Indien nodig wordt er ingegrepen. Ook is het zaak dat ouders waarbij men twijfels heeft over een goed verloop van zorg en opvoeding extra goed in de gaten te houden. N.B. Overigens kunnen ook mensen in de omgeving van het kind kunnen melding doen (al of niet anoniem) als hen opvalt dat er niet goed voor een kind gezorgd wordt.

Bronnen:
pedagogische werkervaring met kinderen...

Is in het verleden uitgebreid besproken en getoetst tot in de hoogste rechtscolleges. Resultaat was altijd negatief. Het is niet vergelijkbaar met zwangerschap afbreken vanwege defecten, Daar ligt het probleem bij de defecte embryo, maar bij euganisme, zelfs als de doelstelling is om het kind te beschermen, ben je op een doodlopende weg van veronderstellingen en vooringenomenheid. Maar....Ik weet zelf eigenlijk geen antwoord op de vraag.

Bronnen:
http://en.wikipedia.org/wiki/Eugenics

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100