Wat zijn precies linkse hobby's?

veel gebruikte term bij rechtse politici

Weet jij het antwoord?

/2500

Andermans geld uitgeven.

Als rechtse politici het hebben over 'linkse hobby's' bedoelen zij meestal subsidies aan kunst en cultuurprojecten, milieubescherming en allerlei projecten voor allochtonen mee.

de publieke omroep is daar ook zo'n voorbeeld van. Rechtse politici zouden daar veel minder geld aan uitgeven. Zo ook ontwikkelingshulp.

Het gaat hierbij om activiteiten van de politiek welke niet nadrukkelijk noodzakelijk zijn, in de ogen van rechtse politici. Denk hierbij aan - Steun voor kunst - Ontwikkelingshulp

Volgens de PVV (rechtser kan haast niet ) Is dat Anne Frank en het totale defensieapparaat, om maar een paar dwarsstraten te noemen.

Er wordt ten diepste bedoeld, dat een overheid geld van de belastingbetaler gebruikt, om subsidies te verstrekken aan activiteiten of personen die de activiteiten zowel als het bestedingspatroon (dagelijks leven) niet naar believen invulling kunnen (of willen) geven. Een liberale gedachte is, dat dit soort ' gepamper' mensen gemakzuchtig maakt of houdt en vindt dat de overheid zich niet overal mee moet bemoeien. Mensen die keihard gewerkt hebben voor hun geld, of toevallig veel talent of geluk hadden, dienen niet door de overheid geplukt te worden om mee te betalen aan luxe voor nietsnutten of overbodige activiteiten. Daarom leggen zij ook graag de nadruk op veiligheid. Veel politie. Veel beveiliging en bewaking. De eigendommen moeten beschermd worden.

Ha, die Murtijn; Rechts mag die term graag gebruiken als het gaat om geld dat wordt uitgegeven aan zaken waarvan het resultaat niet altijd in een economische meerwaarde is uit te drukken. Omgekeerd zou je het het een rechtse hobby kunnen noemen om overal een prijs aan te willen hangen zonder de waarde te onderkennen.

Onder ’linkse hobby’s’ verstaan rechtse partijen activiteiten die in hun visie grotendeels overbodig zijn en op zijn minst ingeperkt mogen worden om de lasten voor de burger te verlichten. Concreet doelt men op ontwikkelingssamenwerking, de Europese Unie en het ambtenarenapparaat.

Dat zijn idealen zoals iets over hebben voor je buren. Dat houdt dan ook automatisch in dat je goed met 't milieu om gaat. Echt links is geen partij in Nederland - want er is geen partij hier die de bevolkingsgroei wil inkrimpen. Het is een gigantisch groot taboe om maatregelen tegen de overbevolking te treffen. Er is bijna niemand die gelooft 'het bestaan van acceptabele middelen' om de groei in te perken. (Die zijn er natuurlijk wel: zoals bijv. geen kinderbijslag, of veel minder vanaf kind 2 en helemaal vanaf kind 3. Of een ouderschapsdiploma verplicht voordat je kinderen neemt. Maar zulke maatregelen zijn extreem impopulair omdat iedereen graag kinderen wil hebben.) De overbevolking zorgt voor een achteruitgang in de kwaliteit van het gemiddelde leven. Links = ook: bronnen een beetje gelijk verdelen. Links = regels hebben, zodat iedereen gelijke rechten heeft. Rechts = relatief veel bronnen naar diegenen die meer werk kunnen verzetten en het daarbij vaak ook niet schuwen om anderen te duperen. Rechts = geen regels hebben, zodat er geen remmingen zijn om zoveel mogelijk eigendommen te vergaren.

Linkse hobby's zijn politieke en pseudo-politieke doelen die bergen en bergen geld kosten, maar de samenleving alszodanig eigenlijk geen fluit verder helpen, en zelfs niet eens altijd op individueel niveau nuttig zijn. Het organiseren van multiculturele activiteiten waar niks (of in elk geval niks MULTIcultureels) op afkomt, praatgroepen over onderwerpen waar niemand behoefte aan heeft om over te praten en onderzoeken naar gegevens waar niemand nieuwsgierig naar is, zijn linkse hobby's bij uitstek. Soms wordt ook kunstsubsidie of ontwikkelingshulp daaronder gerekend, maar daar valt, dunkt me, nog wel eens iets op af te dingen. Niet 'alles dat niet winstgevend is is meteen een linkse hobby, maar andersom : alle linkse hobby's kosten wel geld zonder iets op te leveren. Vooral als het niet alleen financieel maar ook op geen enkel ander gebied bijdraagt, anders dan een bepaalde prestige, spreken we van een linkse hobby bij uitstek. Zo van oh oh oh wat ben ik sociaal / milieubewust . Het mag wat kosten, maar dan heb je ook niks.

Er voor zorgen dat mensen loon naar werken krijgen en dat lonen niet louter aan de markt gekoppeld zijn.

belasting gelden terug geven aan hen die het daadwerkelijk betalen ipv de rijken te subsidieren met hypoteek rente aftrek waardoor ze gratis in kapitale villas wonen. grote multinatiols nauwlijks belasting betalen

Linkse hobby's is o.a de zaak wat eerlijker verdelen. Waarom moet bijvoorbeeld de directeur van neen verpleegtehuis 1 1/2ton verdienen terwijl er geen geld is om de patiënten goed te behandelen. In Europa wordt voedsel weggegooid terwijl elders mensen verhongeren. Als je hier iets aan doet ben je bezig met een linkse hobby. Ook zie ik de tijd nog wel komen dat het inleven houden van een75 jarige patiënt die een tia gehad heeft als linkse hobby wordt gezien. Kortom alles wat in de politiek niet op egoïsme gericht is word linkse hobby genoemd.

"Linkse hobby's" is een frame. (Lees hier: http://nl.wikipedia.org/wiki/Framing wat framing is). De term wordt door rechtse partijen (de rechtse kerk) gebruikt om allerlei activiteiten en zaken waar zij liever geen geld aan uitgeven weg te zetten als nutteloos en kostbaar (hobby's zijn immers meestal vormen van louter tijdverdrijf die vaak veel geld kosten) en en passant deze geldverspillerij de linkse partijen aan te wrijven en deze zo weg te zetten als geldverspillers en potverteerders (wat historisch weer onjuist is). Zouden we spreken van linkse ondernemingen dan zou de zaak een heel andere lading krijgen. De rechtse kerk geeft de belasting bij voorkeur aan ondernemers of tweeverdieners met vier keer modaal.

Linkse hobby's zijn fantastisch en leveren heel veel plezier op voor veel mensen, maar kosten altijd geld. Ook dat is niet erg, maar wat vaak vergeten wordt, is dat er eerst geld moet zijn. Vergelijk het met een koe : je kan een koe melken toe het beest er bij omvalt (niet echt natuurlijk) en er vervolgens achter komen dat je geen koe meer hebt. Dan heeft niemand iets meer. Koe dood en dus ook de linkse hobby's weg. Zorg in ieder geval in eerste instantie dat de koe gezond is (het bedrijfsleven waar echt alles op draait uiteiindelijk) en ga dan melken. Bij verzwakking of uitputting van het bedrijfsleven (de koe) moet je eerst voor je koe zorgen en dan kun je melken zoveel je wilt. De rechtste hobby's doen het tegenovergestelde. Die proberen de koe zo groot en dik mogelijk te krijgen en vergeten haar te melken ten gunste van de vele mensen die de melk zouden kunnen drinken. Een beetje middenmoot is in dit opzicht vaak wenselijk, waarmee ik bedoel dat heel erg links of heel erg rechts beiden fout gaan op den duur.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100