Is positieve discriminatie het zelfde als discriminatie?

Of is dit een betuttelde socialistische ontwikkeling met alleen het doel van het algemeen belang voorop en geen rekenschap met het individu houd ?

Mogen individuen opgeofferd worden voor het algemeen belang ?

Weet jij het antwoord?

/2500

Positieve discriminatie impliceert direct dat een andere groep gewoon gediscrimineert wordt. Het is dus een verschoven vorm van discriminatie.

Positieve discriminatie wordt als negatieve discriminatie opgevat door mensen die buiten de positief gediscrimineerde doelgroep vallen. Zo ook de vraagsteller hier, die zijn mening duidelijk laat doorklinken in zijn vraag.

ja dat is hetzelfde, maar met een andere motivatie. Discriminatie, positief of niet, betekent meestal onderscheid maken tussen mensen op grond van ras, sexe, geloofsovertuiging of anderszins. Positieve discriminatie heeft als motivatie om degenen die lijden onder negatieve discriminatie, een kans te geven om daaruit te komen, de negatieve ervaringen om te zetten in positieve. Lijkt me helemaal niks mis mee. Al is de uitvoering van die bedoeling niet altijd even goed of efficient EN zijn de negatieve discrimineerders het er niet mee eens. Zoals een brandstichter de brandweer als tegenstander ziet, zien de discrimineerders de positieve discrimineerders als tegenstander.

Ja, is hetzelfde. Vooral populair bij hen die het uitgangspunt 'gelijke kansen voor iedereen' willen vervangen door 'gelijke resultaten voor iedereen'. Soms is dit zinvol, vaak ook niet.

Ja, positieve discriminatie is fout volgens artikel 1 van de Grondwet. Je kunt van een negatief begrip geen positief begrip maken door er 'positief' voor te zetten. Er zijn immers ook geen positieve moorden, geen positieve verkrachtingen enz.

Alle discriminatie is exact dat. Discriminatie. Naar mijn idee bestaat er niet zoiets als positieve discriminatie. Zelfs niet voor de groep die in dat geval voorgetrokken wordt omdat je dan toch de nadruk blijft leggen op de verschillen die de oorzaak zijn van de negatieve discriminatie waardoor die zogenaamde positieve discriminatie überhaupt wordt gevoerd. Erg slechte zaak die alleen maar kan leiden tot onvrede. Je moet verschillen die er niet toe doen (huidskleur, seksuele geaardheid en in de veruit de meeste gevallen ook sekse en geloofsopvatting) niet gaan benadrukken. (Daarmee bedoel ik dus dat wel wel degelijk verschil mogen maken, al is het maar dat je niet iemand met alleen basisschool en een iq van 80 niet als directeur van een groot bedrijf moet gaan aanstellen)

Ja, positieve discriminatie is discriminatie. Het is namelijk zo dat als je iemand positief discrimineert je iemand anders automatisch negatief discrimineert. Ik vind het woord 'discriminatie' gewoon een verzamelnaam voor alle soorten discriminatie, dus positieve én negatieve discriminatie. Deze twee zijn, zoals ik hierboven uitgelegd heb, ook altijd verbonden. Je kan niemand positief discrimineren zonder een ander negatief te discrimineren.

De betekenis van discriminatie:  dis·cri·mi·na·tie de; v het maken van ongeoorloofd onderscheid: rassendiscriminatie zo staat het in het woordeboek. Mijns inziens is er echter bij verschilmaking altijd een bevoordeelde en een benadeelde partij en de benadeelde partij zal het altijd ongeoorloofd vinden. Ik vergelijk het ook met een helling: de benadeelde partij staat beneden en de bevoordeelde boven. Wie er ook boven of beneden staat, de hellingsgraad blijft altijd gelijk. Dus antwoord op je vraag is wat mij betreft: ja. De vragen die je stelt in je toelichting vind ik wat te politiek. Daar geef ik liever geen antwoord op maar ik denk dat jeaan mijn antwoord op je hoofdvraag al wel wat hebt.

Postieve discriminatie is naar mijn mening erger dan 'gewone' discriminatie, dit omdat het eigenlijk alleen door de overheid wordt toegepast / opgelegd, de overheid zou juist beter moeten weten. Daarbij denk ik dat positieve discriminatie op de lange termijn niet datgene bereikt wat men er kennelijk mee wil bereiken, dit komt omdat er naast de oorspronkelijke discriminatie nog meer factoren een rol spelen, waardoor de uiteindelijk verschillen die er nu zijn, bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt ook niet volledig weg te 'poetsen' zijn met positieve discriminatie.

Ha, die Klazien; Discrimineren betekent onderscheid maken. Dat hoeft niet per sé negatief te zijn; iemand die valt op blond haar maakt ook onderscheid maar benadeelt niemand. Toch is dat de negatieve bijklank die discriminatie heeft gekregen; benadelen op grond van subjectief onderscheid. Positieve discriminatie is een poging om onderscheid te maken en een benadeelde persoon of groep te kunnen bevoordelen. Het is de intentie erachter die het verschil maakt. Dat neemt natuurlijk niet weg dat het in de praktijk nog wel eens verkeerd uit kan pakken.

Discriminatie is niet hetzelfde als positieve discriminatie, stel je voor dat je als vrouw, midden in de nacht, in een rustig steegje, naar je wc moet, maar het is een gemeenschappelijk toilet, voor man en vrouw, ben je daar dan blij mee. NEE. Dat is het verschil tussen positieve discriminatie en discriminatie. Wanneer een groot deel van de maatschappij eronder lijdt heet het discriminatie, waneer een groot deel van de maatschappij er juist profijt van heeft, noemen we dan positieve discriminatie. Vaak overlappen verschillen wetten elkaar. Zo hoort iedere nederlander zich veilig te voelen. Dat kan worden waargemaakt door verschil te maken tussen mannen en vrouwen in toiletwereld van elkaar te scheiden.