Wat is de definitie van 'links' of 'rechts' als politieke term ?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Twee links-rechts verdelingen: economisch en moreel Eigenlijk kun je in Nederland niet zeggen dat een partij als geheel links of rechts is. In plaats van een enkele verdeling in links, midden en rechts zijn er twee lijnen waarop je een partij kunt plaatsen. De meest bekende daarvan is de (sociaal-)economische links-rechts lijn. Deze lijn verdeeld grofweg socialisten en liberalen als het gaat om hoe de rijkdom in de wereld verdeeld zou moeten zijn. Deze lijn, waarop vrijwel alle politieke partijen te plaatsen zijn, heb je in bijna alle westerse landen. In Engeland is het bijvoorbeeld de dominerende scheidslijn, die de Labour party (links) en de Conservative party van elkaar scheidt. Maar het is niet de enige lijn. Twee partijen die economisch gezien dicht bij elkaar staan kunnen enorm van mening verschillen over andere zaken. De tweede links-rechts verdeling gaat dan ook uitdrukkelijk niet over geld, inkomen, het verdelen van rijkdom en de gevolgen van verschillen, maar over morele vraagstukken. Overal waar waarden en normen een rol spelen, euthanasie, abortus, homo-huwelijk maar ook privacy, vrijheid van meningsuiting, conflicten tussen mensen met verschillende geloofsovertuigingen, komt de tweede links-rechtslijn aan het licht. Herkomst van de term: De termen links en rechts in de politiek stammen uit de tijd van de Franse revolutie en verwezen oorspronkelijk naar de positie waarin de verschillende partijen in het parlement zaten (links of rechts van de voorzitter). In het Franse parlement zat de koning rechts tegenover de afgevaardigden. Omdat hij liever zijn (conservatieve) geestverwanten dichtbij zich had zitten, kwamen de conservatieven aan de rechterkant van het parlement terecht. Die indeling is sindsdien gehandhaafd.

Bronnen:
http://www.artikeltjes.com/artikeltjes/193...
Wikipedia - polititiek links

Historisch gezien - in de 19de eeuw - duidde rechts op conservatisme, een scherpe reactie tegen de moderne vrijheden en de industriële maatschappij, sterke klemtoon op organisch gegroeide sociale verbanden en machtsposities, respect voor autoriteit en aanvaarding van ongelijkheid. Links daarentegen duidde op een progressieve visie - denk aan de leuze van de Franse revolutie, vrijheid, gelijkheid en broederschap....

Ha, die Hamabo; De ooit gestelde definities van links en rechts zijn door de verandernde maatschappij allang niet meer 100% geldig. Ik zie het zelf meer zo dat links staat voor sociaal en verantwoordelijk beleid met een sturende overheid en rechts voor economische zelfredzaamheid met een minimale overheid.

Een definitie kan ik je niet geven..wèl een beschrijving van het ontstaan van die begrippen, alsmede hun doelstellingen. De verklaring van de begrippen links en rechts is eenvoudig. Toen de politieke partijen in de Tweede Kamer begonnen te ontstaan, werden de partijen die links van de voorzitter zaten, linkse partijen genoemd. De partijen die rechts van de voorzitter zaten, werden rechtse partijen genoemd. In het kort wil links het volgende: Staatsbemoeienis op sociaal-economisch gebied, bijvoorbeeld het vaststellen van minimumloon. Geen bezwaar tegen belastingverhoging in ruil voor een hogere sociale zekerheid, bijvoorbeeld werkloosheidsuitkeringen worden betaald uit een belastingverhoging. Voorstanders van een verzorgingsstaat, de overheid heeft de taak om de burger te verzorgen van de wieg tot het graf. Democratisering van het bedrijfsleven, bijvoorbeeld de arbeiders in fabrieken krijgen medezeggenschap. Nationalisatie van de productiemiddelen, bijvoorbeeld grote bedrijven worden eigendom van de staat en de winsten worden verdeeld onder de arbeiders. Nivellering, iedereen moet gelijke kansen krijgen zodat de grote verschillen tussen rijk en arm verdwijnen, bijvoorbeeld in het onderwijs. Niet al te veel geld uitgeven aan de verdediging, bijvoorbeeld een kleiner lege. Meer geld uitgeven aan bijvoorbeeld ontwikkelingshulp. In het kort wil rechts het volgende: Geen staatsbemoeienis, op sociaal-economisch gebied. Geen belastingverhoging. De overheid hoeft niet voor alles te zorgen. Democratisering van het bedrijfsleven moet niet te ver gaan. Geen nationalisatie. De productiemiddelen moeten in handen zijn van particulieren. Winst maken. Wel geld uitgeven aan een goede verdediging van het land. Ontwikkelingshulp is belangrijk maar niet een hoofddoelstelling. Verschil zit in: Linkse partijen vinden dat de staat een belangrijke rol moet spelen, vooral bij het beschermen van de zwakken in de samenleving. Rechtse partijen vinden dat er zoveel mogelijk moet worden overgelaten aan het particulier initiatief, oftewel privatiseren. Hopelijk heb je hier iets aan.. Gr. Ton

Historisch gezien - in de 19de eeuw - duidde rechts op conservatisme, een scherpe reactie tegen de moderne vrijheden en de industriële maatschappij, sterke klemtoon op organisch gegroeide sociale verbanden en machtsposities, respect voor autoriteit en aanvaarding van ongelijkheid. Links daarentegen duidde op een progressieve visie - denk aan de leuze van de Franse revolutie, vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100