wanneer is in de grondwet gekomen dat de regering wethouders en zelfs de gemeenteraad uit hun functie mag ontheffen?

dat staat dus al een tijd in de grondwet!

Toegevoegd na 16 uur:
of staat het niet in de Grondwet maar in de Gemeentewet? van de bevoegdheid is volgens mij gebruik gemaakt ergens na de oorlog toen in Groningen(?) een meerderheid kreeg in bepaalde gemeenteraden

Toegevoegd na 1 dag:
foutje! na (?) moet komen"de communistische partij.

Weet jij het antwoord?

/2500

Er staat nergens in de Grondwet dat de regering wethouders en zelfs de gemeenteraad uit hun functie mag ontheffen. De wethouder wordt door de gemeenteraad gekozen en kan alleen door de gemeenteraad worden afgezet door het aannemen van een raadsbesluit waarin het vertrouwen wordt opgezegd. Zoals een burgermeester benoemd wordt door de Kroon (de koning en de ministers) en alleen door de Kroon kan worden ontslagen. In de grondwet van 1815 regelde art 155 de Plaatselijke verordeningen van de Plaatselijke Besturen. In 1848 werd het vervangen door art 140, Regeling en bestuur van de huishouding der gemeente. In 1887 bepaalt het artikel 144 met lid 1 t/m 4 welk gezag het gemeentebestuur vervangt wanneer van grovelijke verwaarlozing van de gemeentelijke huishouding sprake is. In 1938 wordt dit artikel 146 en in 1953 wordt het artikel 153. Bij de grondwetsherziening van 1983 vervalt artikel 153 en komt artikel 132 in de Grondwet. Wettelijke regeling provincies en gemeenten; toezicht; belastingen. lid 4 Vernietiging van besluiten van deze besturen kan alleen geschieden bij koninklijk besluit wegens strijd met het recht of het algemeen belang. lid 5 Bij de wet kunnen voorzieningen worden getroffen voor het geval het bestuur zijn taken grovelijk verwaarloost. Elk besluit dat door de raad genomen is in strijd met het recht of het algemeen belang, kan in beginsel worden vernietigd. Particuliere belangen spelen daarbij geen rol. Het vernietigingsrecht geldt alleen wegens strijd met geschreven recht en het algemeen belang. Onder ‘strijd met het recht’ wordt verstaan strijd met de wet en de algemene rechtsbeginselen. Bij strijd met de wet moet worden gedacht aan strijd met de Grondwet, strijd met wetten in formele zin en lagere regelgeving. Aan een vernietigingsbesluit gaat een bestuurlijk traject vooraf, bestaande uit signaleren, informatie opvragen, beoordelen, informeren/overleg en vernietiging al dan niet voorafgegaan door schorsing. Na de verkiezing van de leden van de raad vindt de benoeming van wethouders plaats in een vergadering van de raad in de nieuwe samenstelling. Gemeenten in Nederland kiezen via de gemeenteraadsleden zelfstandig hun wethouders die een politieke partij vertegenwoordigen. Deze kunnen, wanneer de verkiezing rechtmatig heeft plaatsgevonden, niet door de regering aan de kant worden gezet omdat de burgermeester hem een sul met oren vindt.

Bronnen:
http://wetten.overheid.nl/BWBR0001840/2017...
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005416/2013...
https://www.studeersnel.nl/nl/document/hog...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100