Wat is het verschil tussen een vluchteling en een asielzoeker?

Weet jij het antwoord?

/2500

Dat is het stadium waarin zij zich bevinden. Een vluchteling heeft om de ellendige omstandigheden daar zijn of haar land verlaten en hoopt ergens elders op de wereld een beter bestaan te kunnen krijgen. Een asielzoeker is aangekomen in een ander land waar hij of zij hoopt te mogen blijven, en daar dus asiel te krijgen. Toegevoegd na 3 weken: Lees ook maar bij http://www.goeievraag.nl/maatschappij/overig/vraag/325243/asielzoekers-vluchtelingen-familie-gastarbeider-asielzoeker

Een asielzoeker is iedereen die in een ander land een veilig heenkomen zoekt. Een vluchteling is een asielzoeker met een bepaalde verblijfstatus. Feitelijk zijn die grote aantallen mensen die op de vlucht zijn dus asielzoekers totdat ze hier legaal (al dan niet tijdelijk) mogen verblijven. In dat geval krijgen ze ook bepaalde documenten die dat aantonen. Toegevoegd na 5 uur: Enkele definities uit de bron (UNHCR, United Nations High Commissioner for Refugees, het Hoog Commissariaat der Verenigde Naties voor Vluchtelingen: "Wat is een asielzoeker? Iemand die de asielinstanties om bescherming (= asiel) vraagt voor daadwerkelijke of gevreesde vervolging in zijn eigen land en die wacht tot zijn aanvraag behandeld is. Wat is een ontheemde? Ontheemden ontvluchten hun huizen om dezelfde redenen als vluchtelingen, maar blijven binnen hun eigen land en zouden door hun eigen land beschermd moeten zijn, hoewel dit in de praktijk vaak niet het geval is. Wat is een vluchteling? Volgens het 1951 Vluchtelingenverdrag is een vluchteling iemand die “vanwege een gegronde vrees voor vervolging wegens zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of zijn politieke overtuiging zich buiten het land bevindt waarvan hij de nationaliteit bezit en niet in staat is of, vanwege deze vrees, niet bereid is een beroep te doen op de bescherming van dat land...” In Nederland is een vluchteling iemand die de asielprocedure met goed gevolg heeft doorlopen en die asiel verkregen heeft (en daarmee de status van vluchteling). " Toegevoegd na 5 uur: Of deze, ook uit de bron: "De termen ‘asielzoeker’ en ‘vluchteling’ worden vaak door elkaar gebruikt. Een asielzoeker is een persoon die beweerd een vluchteling te zijn, maar van wie de aanvraag nog wordt onderzocht. In Nederland is een vluchteling iemand die de asielprocedure met goed gevolg heeft doorlopen en die asiel verkregen heeft (en daarmee de status van vluchteling.)

Bronnen:
http://www.unhcr.nl/over-unhcr/wie-helpen-...
http://www.unhcr.nl/unhcr-in-nederland/beg...

Een vluchteling is iemand die is gevlucht (voor geweld/vervolging); een asielzoeker is iemand die asiel heeft aangevraagd. De meeste asielzoekers zijn dus vluchtelingen, en omgekeerd, de meeste vluchtelingen worden asielzoekers; maar er zijn dus ook vluchtelingen die geen asiel hebben aangevraagd, en asielzoekers die niet gevlucht zijn (die heten dan in de wandeling 'economische vluchteling' of 'gelukszoeker').

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100