Hebben de meeste 2e Kamerleden spreekrecht tijdens de algemene begrotingsvergaderingen?

In de praktijk voeren alleen de fractievoorzitters en de minister-president het woord tijdens deze vergaderingen. Weliswaar zijn 2e Kamerleden gekozen via een kieslijst, maar ze zitten er wel op persoonlijke titel en ze zijn ook als kamerlid beëdigd. Een lijst wordt niet beëdigd. Kamerleden worden ook niet als groep beëdigd. Kamerleden zitten er voor hun eigen geweten. Dan hebben ze toch ook spreekrecht en recht van interruptie tijdens zo'n vergadering? Verder kunnen er ook onderwerpen aan de orde komen, waarvan een specialist op dat terrein meer verstand heeft dan de fractievoorzitter. Volgens mij kan een specialist beter interrumperen dan een fractievoorzitter

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Elk kamerlid heeft spreekrecht. Fracties wijzen vaak woordvoerders voor bepaalde onderwerpen aan en maken afspraken over wie wanneer het woord voert. Bij de Algemene beschouwingen ligt het voor de hand dat de fractievoorzitter het woord voert namens de partij.

Bij de Algemene Politieke Beschouwingen zijn alle ministers, staatssecretarissen en Tweede Kamerleden aanwezig. De minister-president voert het woord namens de regering. De fractievoorzitters spreken namens hun partijen. Zij kunnen in moties bezwaren indienen tegen de voorstellen van de regering, of vragen om aanpassingen. In de week na het debat van de fractievoorzitters met de premier volgen de Algemene Financiële Beschouwingen in de Tweede Kamer. De financieel specialisten van de Kamerfracties debatteren met de minister en de staatssecretaris van Financiën over de rijksbegroting. Zij zijn dus niet degenen die interrumperen maar zij zijn degenen die het debat voeren. In de daaropvolgende maanden verdedigen alle ministers en staatssecretarissen afzonderlijk hun eigen begroting in de Tweede Kamer. Er mag geïnterrumpeerd worden maar het is niet de gewoonte en de Voorzittter kan dat inperken maar niet verbieden. http://www.tweedekamer.nl/hoe_werkt_het/van_prinsjesdag_tot_verantwoordingsdag/algemene_beschouwingen Hier een voorbeeld van een verslag van Verslag Tweede Kamer, 3e vergadering, donderdag 17 september 2015 De Voorzitter opent de vergadering o.a. met de zin: Quote … Ik stel voor dat de premier zijn inleiding doet zonder dat hij geïnterrumpeerd wordt. Daarna is er volop ruimte om vragen te stellen. … Unquote Zij vermijdt in tweede instantie het woord “interumperen” en vervangt het door “vagen stellen”. Dan komt de heer Wilders (die heeft een punt). Daarna komt er minstens een kwartier gekissebis waarna de Voorzitter bakzeil moet halen. De voorzitter: U kunt hem interrumperen, maar omdat de minister-president gisteren twaalf uur lang in de zaal heeft gezeten en heeft geluisterd, wil ik hem nu heel even een paar korte zinnen laten zeggen. Ik hoorde hem zojuist zeggen dat hij daarvoor drie minuten nodig heeft. Fractievoorzitter Wilders besluit het gekissebis met een kort “Oké”. Toegevoegd na 1 minuut: http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/detail?vj=2015-2016&nr=3&version=2 Toegevoegd na 5 minuten: Tweemaal een "r' weggevallen. Er verdwijnen wel vaker letters. Moet zijn: Zij vermijdt in tweede instantie het woord “interrumperen” en vervangt het door “vragen stellen”.

Bronnen:
http://www.tweedekamer.nl/hoe_werkt_het/va...
http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/ple...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100