Hoe komt het dat linkse partijen altijd maar spenderen en de staatsschuld groter maken?

Zij hebben toch ook de beschikking over economen binnen de partijen of mensen die wel de hand op de knip kunnen houden? Dit n.a.v. van minister Zalm die het huishoudboekje meer dan keurig op orde had gebracht en Wouter Bos heeft het alweer na enkele jaren helemaal verkwanseld met een grotere staatsschuld?

Toegevoegd na 33 minuten:
De strekking van de vraag is dus eigenlijk waarom ALLE linkse partijen niet goed op de centjes letten (ze hebben toch ook economen?!), het voorbeeld Zalm-Bos gebruikte ik als voorbeeld...

Weet jij het antwoord?

/2500

Onzin dat heeft W.Bos niet gedaan,Zalm heeft de crisis niet meegemaakt,Bos wel wij zijn afhankelijk van export etc

Omdat zij van oudsher mensen van een laag sociaal en intellectueel niveau aan zich willen binden.

Dit is de eeuwige mythe, zelfs als de cijfers uitwijzen dat rechtse kabinetten meer schuld hebben gemaakt en een links kabinet orde op zaken stelt wordt dit beweerd; het is louter volksgeloof.

Dat komt omdat ze links zijn... Die geven maar uit... Maar tijden kun je niet vergelijken, Zalm had dit ook niet positief kunnen draaien hoor...

De huidige crisis werd veroorzaakt door een ongebreideld geloof in het vrije marktmechanisme en op winst en bonussen beluste bankiers. Dit spel, waarbij de rijke mensen steeds rijker worden en het gewone volk de rekening moet betalen is uitgevonden en ingevuld door conservatief en rechts liberalen. Minister Bos zag zich slechts genoodzaakt de puinzooi op te ruimen die het gevolg was van de graaicultuur uit de voorgaande jaren, waarbij - jawel - minister Zalm en Noud Wellink, directeur van de Nederlandse Bank, de zaak beter hadden moeten controleren. Overigens had ex-minister Zalm, als lid van de Raad van Bestuur van DSB, tijdens zijn termijn als bestuurslid kennelijk ook niet de behoefte om in te grijpen op de woekerpolissen van die Bank ... Het enige wat minister Bos verweten kan worden is dat hij niet de volledige, incompetente en inhalige top heeft ontslagen, toen hij geld van de belastingbetaler gebruikte bij overname van de banken.

Het is echt onzin dat alle linkse partijen niet goed op de centen zouden letten. Die hebben inderdaad wel degelijk economen en die laten wel degelijk hun partijprogramma's ook doorrekenen. Waarom zet Balkenende een slot op het beperken van de hypotheekrenteaftrek of op het verhogen van de winstbelasting? Zomaar wat voorbeelden van de SP: 16-03-2010 • De nieuwste voorspellingen van het Centraal Plan Bureau (CPB) maken duidelijk dat de begrotingsituatie veel minder acuut is dan eerder door het kabinet werd gesuggereerd. 21-01-2009 • Het voorstel van de SP om te onderzoeken op welke wijze financieel wanbeleid, zoals in het geval van de kredietcrisis, aangepakt kan worden, is positief ontvangen. 22-03-2010 • SP-Kamerlid Farshad Bashir wil dat demissionair minister van Financiën de Jager een einde maakt aan de jarenlange omzeiling van BTW-afdrachten door de ING bank.

Bronnen:
http://www.sp.nl/geld/

Wel een traditioneel rechtse vraag. Daar heb je niet zelf over nagedacht. In Amerika zeggen de republikeinen dat over alles.Druk een republikein op zijn neus en hij geeft altijd en meteen deze mening.De vegroting van de staatsschuld om een crisis te bezweren is een klassieke methode. Het hele kabinet heeft daarmee ingestemd. Er waren buiten het kabinet stemmen tegen, maar een andere methode (buiten laissez faire: de mensen gewoon dood te laten gaatn van de honger etc) bestaat er niet wellicht,.

Daar klopt helemaal niets van. W.Bos staat onder toezicht van MP, JP B. En die is echt niet links. Samen nemen ze dat besluit, ook met de rest van het kabinet. Het is alleen W.Bos die de boodschap brengt naar de buitenwereld.

Is niet alleen een links probleem.Het is gewoon zo,dat de "grote meneren" alles zo regelen,dat ze na hun tijd als minister binnenlopen.Ze regelen alles in hun voordeel,en de gewone mens,zoals jij en ik mogen ervoor opdraaien.

Wat zijn de verschillen tussen links en rechts? In het kort zou je kunnen zeggen dat het hoofdverschil zit in de rol die de staat zou moeten spelen in het beschermen van de zwakken in de samenleving. Rechtse partijen vinden in tegenstelling tot de linkse partijen dat er zoveel mogelijk moet worden overgelaten aan het particulier initiatief. In principe gaan deze verschillen niet over HOEVEEL geld je uitgeeft, maar HOE je het geld uitgeeft. Voorbeeld: Rechts: 1. Wel geld uitgeven aan een goede verdediging van het land. 2. Ontwikkelingshulp is belangrijk maar niet een hoofddoelstelling. 3. Geen nationalisatie, integendeel. De productiemiddelen moeten in handen zijn van particulieren. Doel is winst maken. Dat kunnen particuliere bedrijven beter dan staatsbedrijven. Door winst te maken, ontstaat er werkgelegenheid, koopkracht, welvaart en welzijn. Verschil in beloning verhoogt de motivatie en de inspanning. Men wil beloning naar prestatie. Nivellering moet je dus vermijden. Links: 1. Niet al te veel geld uitgeven aan de verdediging, bijvoorbeeld een kleiner leger. 2. Meer geld uitgeven aan bijvoorbeeld ontwikkelingshulp. 3. Nationalisatie van de productiemiddelen, bijvoorbeeld grote bedrijven worden eigendom van de staat en de winsten worden verdeeld onder de arbeiders. Voor het rendement van de bestedingen is er wel een verschil op welke manier je het besteed, dus waar het naar toe gaat. In feite is het net als met beleggingen, het ene fonds levert meer op dan het andere. Onderzoeken hebben aangetoond dat een vrije markt (rechts) meer rendement heeft dan een verzorgingsstaat (links). De nadelen van een vrije markt is dat er meer mensen aan onderdoor gaan en dus de armen steeds armer worden en de rijken steeds rijker. Is dat eerlijk? Aan de ene kant wel natuurlijk als je kijkt naar de theorie van Darwin: “overleving van de sterkste”. Is dit het beste. Is het sociaal? Nee, het is niet sociaal om zelf al dan niet rijker of armer te worden terwijl je buurman het tegenovergestelde ondergaat, maar het is ook niet sociaal om dan maar geld af te pakken van de rijkere mensen die ervoor gestudeerd hebben en hun best gedaan hebben om zo’n inkomen te krijgen. In principe geven linkse partijen niet meer geld uit dan rechts, ze verdelen het alleen anders. Wel is het zo dat als je links zijn gang laat gaan, de rendementen van de besteding van het belastinggeld (zie b.v. punt 3 uit het voorbeeld) naar beneden gaan en we er op de duur op achteruit gaan.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100