Waarom nu dan al die haat tegen Islam?

Als toen volgens Wilders, er is 'niets mis mee met de Islam, het is een te respecteren godsdienst'.

Waarom nu dan al die haat tegen Islam met het filmpje Fitna enz...

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Het is geen haat, hij ''vindt'' het een achterlijke godsdienst...hij mag dat ''vinden'', net zoals jij mag ''vinden'' dat zn kapsel bijvoorbeeld achterlijk is.. Wilders staat voor een bepaald doel en wil daarin zoveel mogelijk mensen meekrijgen. De ''haat'' jegens de Islam is al veel langer hier in Nederland, en niet nu ineens Wilders aan het woord is (denk aan Fortuijn). zolang er geloof is zal er ook opstand tegen dit geloof zijn, of het nu gaat om de Islam, het Jodendom of whatever.... stel: jij haat joden (ik zeg niet dat het zo is), maar stel... dan wil jij toch ook dat andere mensen dat weten? Zolang er mensen zijn..zal er haat zijn.en zolang iemand iets vind...zal hij er alles aan doen om een achterban te creeeren...die ook zo denkt.....jammer maar het is zo.

Veel Nederlanders zijn bang dat een aanslag als die van vijf jaar geleden op Theo van Gogh, opnieuw zal gebeuren.

Bronnen:
http://www.jahw.nl/nederlanders-vrezen-nie...

mensen geven graag andere de schuld van de problemen maar men kijk niet eerst in de spiegel. Of men zelf geen fouten maakt Toegevoegd na 50 seconden: het is gewoon de schuld afschuiven en dit keer op de islam.

religie en zijn uitingsvormen worden soms gevreesd of gewantrouwd, dit is iets anders dan geloven. ik geef toe dat wilders niet altijd die nuance opzoekt.

Wie heeft er dan gezegd dat hij/zij de islam haat? Iedereen mag van mij zijn eigen godsdienst beleven. Als je mij er maar niet mee lastig valt. Wat me alleen verbaast is dat de groep Zware moslims alles hier verderfelijk en stom vinden maar toch blijkbaar hier erg graag willen wonen. We zijn minder waard als een varken maar hij wil wel naast me wonen? Iedereen heeft recht op zijn eigen godsdienst, zolang hij dan de ander ook het recht geeft op zijn of geen godsdienst

Het zal echt niet de haat tegen normaal gelovigen en de Islam op zich zijn! Wat wel speelt, is dat bij een kleinere groep extrimisten, een ongehoorde hoeveelheid geweld, onderdrukking en aanslagen gebruiken in/uit naam van de Islam. Veelal zijn onschuldige en arme mensen het slachtoffer. Ooit zal er toch een's verdraagzaamheid tegenover alle geloven moeten doen ontstaan.!

Er is echt niet veel verschil met vroeger het enige wat is veranderd is het formaat van de TV. Tegenwoordig staan de rijke stinkerds haast levensgroot in je huiskamer en je wordt met je neus op hun Rolex (bigger than life) gedrukt. Daarom is er ook meer afgunst en wie vindt dat hij door het leven slecht is bedeeld heeft een zondebok nodig. Het maakt niet veel uit wie de zondebok is als hij er maar anders uit ziet, zich anders gedraagt, iets anders gelooft. Je moet vooral niet willen weten of er nou zo veel verschil is of niet, want dan zou je ook overeenkomsten kunnen gaan zien. Het is anders en daarom schuldig en hoe minder je er van weet hoe beter. Het heeft met de Islam bitter weinig te maken, alleen met grootbeeld TV's. Toegevoegd na 11 minuten: Wilders is slechts een vehikel van ontevredenen.

Het heeft niets met haten te maken, maar alleen een gevolgtrekking van de feiten. De islam is een zeer bedreigende ideologie, die oproept om andersdenkenden te vermoorden, homo's van grote hoogte naar beneden te gooien, en vrouwen onderdrukt. Juist de imans roepen op tot haat, en laatst bij een demonstratie in Engeland werd ook al geroepen om heel Europa over te nemen. Wilders wil daar paal en perk aan stellen, en een stukje bewustwording op gang brengen. Een Godsdienst kan zeer gevaarlijk worden als het honderd procent letterlijk wordt opgevat en toegepast. Toegevoegd na 4 minuten: Haat kan nooit met haat bestreden worden, dus of Wilders de oplossing is?

Nou , iedereen mag vertellen wat die vindt over een bepaald geloof. maar zodra iemand van dat geloof dat filmpje ziet is het in 1x haat en is het een issue. Maar dat is begrijpelijk als je voor alles de schuld krijgt. ik zou ook zo reageren als in 1x alles om moslims draait en gemarkeerd worden als slecht!

Wilders is bekeerd tot de partij van de onvrijheid voor Moslims, waarom is onduidelijk. Misschien wil hij in de geschiedenisboekjes komen, dank zij de media en de Islam gaat het hem lukken.

Omdat onbekend onbemind maakt... En de meeste mensen nog altijd de filosofie "sla dood die anders denkt" aanhangen.

De media schotelen ons een negatief beeld van de Islam voor, aanslagen, executies, onderdrukking etc. En dat gebeurt ook allemaal echt wel. Daarnaast is godsdienst in Nederland een privé-aangelegenheid geworden, terwijl in de Islam de privé-wereld en de samenleving veel moeilijker te scheiden zijn. Daar ligt een spanningsveld. Wat grotendeels onzichtbaar blijft zijn de mooie aspecten van de Islam, de cultuur, kunst, mystiek, poezie, solidariteit.

De Islam heeft een andere levensfilosofie dan de Nederlandse tradities. 1 - Aftakeling van waarden en normen in Nederlandse maatschappij, door individualisering van de samenleving. Dit is een proces van autochtone Nederlanders - de import culturen hebben dit veel minder - maar de schuld hiervan wordt wordt ironisch genoeg juist bij groep neer gelegd. 2 - Sommige ideeën in de Islam komen overeen met de oude/klassieke Nederlandse waarden en normen of bekrompenheid (de woordkeuze is afhankelijk van het standpunt van de schrijver). Een eeuw geleden liepen vele vrouwen met hoofddoekjes, deels uit mode, deels uit cultuur. De RK vrouwen hebben ze afgeschaft de NH vrouwen hebben ze verruild voor hoedjes in de kerk. Dit is sinds de jaren 50 een aanstoot geweest voor progressief Nederland. 3 - Sommige zaken zijn andere uiterlijkheden die Nederlanders als bedreigend ervaren. Mediterraan sociaal leven speelt zich af op straat, mannen en vrouwen gescheiden. Als een groepje Nederlandse jongens op straat hangt weet je dat ze vaak wat kwaads in zin hebben, en dus wordt dat ook per definitie gedacht van Mediterrane jeugd. Temperament is in Nederland niet toegestaan, wij zijn veel te bang dat iemand enthousiast of boos wordt, dat past niet in het poldermodel. 4 - Slechte integratie van nieuwkomers en - paradoxaal - hoge criminaliteit bij de beter geïntegreerde nieuwkomers. - De gemiddelde Nederlander ziet het verschil niet tussen een moslim jeugd en atheïstische hang jeugd uit een moslim cultuur. - Nederlandse sociaal leven speelt zich af binnen verenigingen, waar nieuwkomers zelden lid van zijn. Daardoor leeft men naast elkaar. 5 - Daadwerkelijk verschil in waarden en normen. Dit staat helaas op de laatste plaats, want feiten lijken er weinig toe te doen in dit debat. Marokkanen zien opvoeding op straat bv als taak van de politie, terwijl Nederlanders dit als verantwoordelijkheid van de ouders zien.

Het is niet tegen de Islam... Wilders maakt alleen gebruik van de politiek gaten in de wet, hij roept angsthazen op om op hem te stemmen... Wat hij doet is zo doorzichtig, hij is de angsthazenpartij, hij zoekt angsthazen op... Hij maakt angsthazen, hij demoniseert alles en iedereen... En dan maakt hij eerst bangeriken en dan is hij de messias die de angst uit de wereld (lees Nederland) wil verdrijven... En daarom is hij tegen de Islam... Dommeriken lopen achter die man aan... Maar eerst moet iets aan het licht komen voordat het gestopt kan worden... Wilders gaat NOOIT regeren, want dan valt hij door de mand... Ziet iedereen dit: Wilders ZAL NOOIT REGEREN, hij blijft in de oppositie... Daar is hij sterk... In een kabinet is hij zwak... De man is van laag allooi, maar niet dom... Hij regeert nooit dit land... De vos is sluw... En de Islam is de dupe...

Er is geen haat tegen de Islam, maar we maken ons bezorgd over de dingen die achter de deuren van de moskeeën worden bekokstoofd. Vanuit het gezichtspunt van de islam is de wereld verdeeld in het 'Huis van de islam' en het 'Huis van de oorlog'. Hoewel er ongetwijfeld 'gematigde' moslims bestaan die geen deel willen hebben aan de militante instelling van hun godsdienst, is de islam op zich een 'veroveringsgodsdienst'. De enige toekomst die moslims zich kunnen voorstellen, is een toekomst waarin alle ongelovigen tot de islam zijn bekeerd, zijn onderworpen of over de kling zijn gejaagd. Het onderdeel van de islam dat niet-moslims het meest zorgen baart is het principe van de jihad, wat als 'heilige oorlog' mag worden vertaald. Hoewel moslims vaak meteen opmerken dat er ook een innerlijke of 'grotere' jihad bestaat, waarbij men oorlog voert tegen zijn eigen zondigheid, kan dergelijke scherpslijperij niet verhullen dat de uiterlijke of 'mindere' jihad (de oorlog tegen ongelovigen en afvalligen) een centraal kenmerk is van het geloof. De gewapende strijd 'ter verdediging van de islam' is een godsdienstige verplichting voor alle islamitische mannen en is een ondubbelzinnige oproep om de wereld te veroveren. Het valt niet te ontkennen dat moslims een overwinning op aarde en in de hemel verwachten. Imitatio Muhammadi betekent dat we ze wapens moesten opnemen tegen de krachten die de islam van binnen of buiten leken te bedreigen. De Koran zegt meer dan genoeg over deze thema's, en de Hadith borduurt erop voort: • De jihad is uw plicht onder iedere heerser, of deze nu vroom of goddeloos is. • Een enkele poging (om te vechten) voor de Zaak van Allah in de voor- of namiddag is beter dan de hele wereld en alles wat zich op de wereld bevindt. • Een dag en een nacht vechten aan de grens is beter dan een maand lang vasten en bidden. • Wie sterft en (in het hiernamaals) het goede van Allah ondervindt, wil zeker niet naar deze wereld terugkeren, al kreeg hij de hele wereld en alles wat zich daar bevindt; alleen de martelaar die het superieure van het martelaarschap ziet, wil misschien naar de wereld terugkeren om nogmaals gedood te worden (in naam van Allah). • Hij die sterft zonder aan een veldtocht te hebben deelgenomen, sterft in ongeloof. • Paradijs ligt in de schaduw der zwaarden. De AIVD bericht ons dat Nederland 2500 potentiële moslim activisten telt. 25.000 mensen zijn hier vatbaar voor! Welterusten.

Velen haten elkander, al eeuwen, vanwege ‘de verschillen’ die er zijn. Vele Islamieten haten waarschijnlijk zelf ook de Joden en de Christenen. Er staat immers volgens de Koran geschreven: "O, gij die gelooft, neemt de Joden en de Christenen niet tot vrienden. Zij zijn elkanders vrienden. En wie uwer hen tot vrienden neemt, is inderdaad één hunner. Voorwaar, God leidt het overtredende volk niet." (Koran-Soera 5/ vers 51) http://digiboek.50megs.com/koran/koran005.html Als zij, die volgens de Koran geloven, er zó over denken, dan willen zij, volgens de Koran, zelf waarachtig geen vrienden zijn; waarschijnlijk is het vijandschap i.p.v. vriendschap; waarschijnlijk is het vanwege een soort haat; en waarschijnlijk heeft het allemaal een gegronde reden. Gezegend zijn de Islamieten, en de Joden, en de Christenen, en de vriendelijken, en de begripvollen, en de barmhartigen, en de genadigen, en bovenal de haters; want de haters zijn immers de onwetenden, die niet weten wat zij doen...

er wordt een fundamentele vergissing gemaakt door velen. Met een broodmes kun je brood snijden, wat het meest gebeurt, daar is hij voor bedacht. Of als moordwapen misbruiken (wat verboden is). Zo is religie in principe (niet in al zijn uitwerkingen) iets moois en ook als moordwapen te gebruiken. Langs de logica van W moeten we nu alle broodmessen verbieden omdat sommigen het als wapen gebruiken.... De grote broers van de w-politie komen binnenkort uw keukenla inspecteren als ze de kans krijgen.... denk daaraan als je gaat stemmen....

laat wilders mooi in de oppisitie hij schopt heilige huisjes om wat altijd ook niet verkeerd is .Maar reageren nee . dat is het zelfde met de partij voor dieren zij hebben ook goed dingen .Maar het zijn allemaalpartijen die te eenzijdig zijn en geen land kunnen regeren . Maar sinds wilders in de politiek zit gebuerd er wel wat kijk maar naar al deze reaktie,s en dat is zijn bedoeling. Dat is zijn doel.En wij werken daar hard aan mee ook de media

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100