kan men in hoger beroep gaan voor een ongedateerd eigenhandig geschreven testament waarvan men de inhoud in twijfel trekt ?

Weet jij het antwoord?

/2500

een testament is alleen rechtsgeldig wanneer het opgemaakt is door een notaris, die daartoe de opdracht heeft gekregen van de persoon die testament wil.

Een eigenhandig geschreven 'testament' noemt men een codicil. Het codicil moet met de hand geschreven, gedateerd en ondertekend zijn. Let op: Deze eisen zijn heel strikt. Als u zich daar niet aan houdt is het codicil ongeldig. Tevens kan het niets regelen omtrent geld en onroerende zaken (huizen,grond). Een hoger beroep lijkt me niet mij dan ook niet van toepassing. Indien anderen echter wel dit codicil uitvoeren kun je op grond van een ongeldig codicil naar de rechter gaan om de toegeeigende zaken terug te vorderen. Indien het zover komt en onderling er niet uit komt. Vraag anders de notaris om hierin te adviseren.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Codicil
http://www.uitvaart.nl/infotheek/wensen-va...

Eigenhandig of onderhands testament Als je een testament wil opstellen, hoef je niet noodzakelijk een beroep te doen op een notaris en/of getuigen. Je kan ook opteren voor een eigenhandig testament dat je volledig zelf schrijft. Om rechtsgeldig te zijn moet een onderhands testament wel aan verschillende voorwaarden voldoen: Je mag het testament niet typen, het moet handgeschreven zijn. Je mag het testament niet door iemand anders laten schrijven, het moet in je eigen handschrift opgesteld worden. Je moet het testament dateren: een datum volstaat, een exacte uurweergave kan ook, maar is niet noodzakelijk of je zou die dag nog een testament moeten schrijven om het eerste te herroepen of aan te vullen. Deze datum is erg belangrijk, aangezien men zich hierop baseert om te concluderen of je op dat ogenblik wel bekwaam en gezond van geest was en alleen dan is een testament rechtsgeldig. Het testament moet je ondertekenen; je volledige naam en je handtekening volstaan daarvoor.

Bronnen:
http://www.netonline.be/financieel/detail....

Inderdaad is een ongedateerd testament niet geldig. Maar uit de vraag begrijp ik dat iemand, die zich heeft opgeworpen als- of is aangewezen als executeur testamentair, zich wel aan dit testament wil houden. Bij dit soort onenigheid in de familie is het altijd verstandig in de eerste plaats een notaris in te schakelen. Deze zal te allen tijde de wet volgen.

Een zelfgeschreven testament, ook wel oleografisch testament genoemd moet voldoen aan de vereisten van artikel 97 van boek 4 van het Burgerlijk Wetboek. Het moet handgeschreven zijn, ondertekend en gedateerd. Daarbij kan alleen worden beschikt over: kleren, lijfstoebehoren en bepaalde lijfsieraden en bepaalde tot de inboedel behorende zaken en bepaalde boeken (dus niet alle boeken etc.). Verder kun je alleen in hoger beroep van een vonnis of beschikking van een rechter. In dit geval is het niet nodig om de uiterste wil ongeldig te laten verklaren, omdat hij niet voldoet aan het vereiste van de datering. De uiterste wil (testament) is dus niet geldig.

Bronnen:
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002761/Boek...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100