Wat is het verschil tussen het PGB en de VPZ?

Ik weet dat er sinds 2012 minder mensen PGB kunnen aanvragen en dat die mensen wel VPZ kunnen ontvangen. Je kan bij allebei de zorg zelf kiezen, dus wat is nou het verschil?

Weet jij het antwoord?

/2500

Per 1 januari 2012 worden nieuwe maatregelen van kracht rondom het PGB wat resulteert in de introductie van de Vergoedingsregeling Persoonlijke Zorg (VPZ). Deze vergoedingsregeling is geïnitieerd vanuit het Ministerie van VWS omdat het mogelijk is dat in bijzondere gevallen er (nog) geen adequaat zorgaanbod in natura beschikbaar zal zijn. Het zal voornamelijk gaan om mensen met een flexibele zorgvraag: mensen die zorg nodig hebben die niet planbaar is, op korte zorgmomenten, op wisselende tijden op een dag en/of zorg die gekoppeld is aan (vrijwilligers)werk en studie of opleiding. De VPZ bestaat, net als bij een PGB, uit een budget dat een klant toegekend wordt met het doel zelf zorg in te kopen. Het verschil tussen een VPZ en een PGB is dat de laatste wordt afgegeven in geval van een intensieve en langdurige zorgvraag waarbij de klant een indicatie voor verblijf heeft. In geval van een VPZ gaat het om de invulling van een hulpvraag waarvoor nog geen passend ZIN aanbod is en de klant geen verblijf geïndiceerd heeft gekregen. Het doel op termijn is dat een VPZ tijdelijk is en er op termijn wel passend ZIN aanbod ontstaat. Het PGB blijft beschikbaar voor mensen met de zwaarste zorgvraag (mensen met een indicatie voor verblijf) en de Vergoedingsregeling Persoonlijke Zorg is voor mensen met een complexe zorgvraag van minimaal 10 uur per week op basis van een extramurale AWBZ-indicatie. Binnen beide regelingen blijft het mogelijk om zorg uit de naaste omgeving in te kopen.

Bronnen:
http://www.menziszorgkantoor.nl/web/Nieuws...

Het grootste verschil is dat de criteria om voor de VPZ in aanmerking te komen, strenger zijn. In de oude situatie was de gang van zaken: je vraagt een indicatie aan voor de AWBZ: een x-tal uren verpleging, verzorging, begeleiding, of verblijf. De WMO-zorg laat ik even buiten beschouwing. Het wás altijd zo dat je na toekenning van de zorg die je aangevraagd had, kon kiezen of je die zorg wilde ontvangen in natura (ook wel: ZIN genoemd, Zorg In Natura) of als persoonsgebonden budget, PGB. In het eerste geval krijg je zorg via een thuiszorgorganisatie, in het tweede geval werf je zelf je personeel, stel je zelf contracten op, en maak je zelf werkafspraken. Vanaf dit jaar kunnen nieuwe zorgvragers alleen nog maar kiezen voor een PGB als zij een verblijfsindicatie hebben, dus als ze verzorgd of begeleid zouden mogen worden bijvoorbeeld een verpleeghuis of een instelling voor beschermd wonen, maar er voor kiezen diezelfde zorg thuis te regelen. Mensen die zelfstandig wonen en zorg nodig hebben, kunnen géén PGB meer aanvragen. Voor oude budgethouders geldt de nieuwe regeling pas vanaf 2014. De vergoedingsregeling persoonlijke zorg (VPZ) is een nieuwe regeling voor die mensen waarvoor ZIN niet voldoet. De regeling is nieuw, en de praktische uitvoering nog onduidelijk. Bij de VPZ krijg je, net als met het PGB, een bepaald budget toegekend. Het is de bedoeling dat vanaf volgend jaar dat budget niet meer op een rekening van de zorgvragers komt, maar dat een organisatie dit beheert. Je betaalt je zorgverleners dan niet zelf, maar declareert de kosten. Het grootste verschil is echter dat je niet meer kunt kiezen voor een vorm van zorg waarbij je meer eigen regie hebt, maar dat je drie slagbomen door moet: 1. De zorg moet niet voorhanden zijn in natura Je moet dus aan kunnen geven waarom een thuiszorgorganisatie jou niet de zorg kan geven die jij nodig hebt. 2. Je moet minimaal 10 uur zorg per week nodig hebben 3. Er moet een onderbouwd budgetplan zijn Je moet dus beschrijven welke zorg je nodig hebt, hoe dat ingevuld gaat worden, en waarom het zo ingevuld moet worden. Dat budgetplan is ook belangrijk voor het eerste punt, want het moet dus duidelijk zijn dat een reguliere thuiszorginstelling de zorg zoals jij die omschrijft in je budgetplan, niet kan leveren. Als je niet voldoet aan deze voorwaarden, kun je niet kiezen voor de VPZ, en kun je alleen nog maar gebruik maken van ZIN. Meer informatie over de eisen vind je op de site van Per Saldo, zie bron.

Bronnen:
http://www.pgb.nl/persaldo/nieuw-dit-is-de...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100