Bestaat er nog zoiets als ''aanrechtsubsidie''?

Ik dacht namelijk dat deze allang afgeschaft was!
Maar laatst las ik er bij GV weer wat over.
Bestaat het nog?
Zo ja, wat houdt het precies in?
En hoeveel subsidie krijg je dan precies?
Waarom is het nog niet afgeschaft?
De regering wil toch zoveel mogelijk mensen aan het werk hebben?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Wikipedia: "Heffingskorting (Doorverwezen vanaf Aanrechtsubsidie) Een heffingskorting is in de Nederlandse Wet inkomstenbelasting 2001 een bedrag dat in mindering wordt gebracht op de te betalen belasting. Als de heffingskorting hoger is dan de te betalen belasting, vindt echter in het algemeen geen uitbetaling plaats en ook geen verrekening met verschuldigde belasting in een ander jaar. Als de belastingplichtige een partner heeft dan kan wel uitbetaling plaatsvinden op basis van andere heffingskortingen dan de algemene, tot maximaal de door de partner verschuldigde inkomstenbelasting (d.w.z., de inkomstenbelasting van beide samen is nooit kleiner dan nul). Vóór 2009 was er een regeling (ook wel "aanrechtsubsidie" genoemd) waarbij ook uitbetaling kon plaatsvinden op basis van de algemene heffingskorting. Voor minstverdieners geboren na 1971 wordt deze regeling in de loop van 15 jaar, vanaf 2009, geleidelijk afgeschaft ("versobering uitbetaling algemene heffingskorting", met 6 2/3 procentpunt per jaar). In 2009 wordt voor deze betrokkenen voor de bepaling van een negatieve belastingaanslag de algemene heffingskorting van € 2007 dan ook nog slechts voor € 1873 meegerekend.[1] Hierdoor is er bij gaan werken een toename van de heffingskorting die niet slechts bestaat uit de arbeidskorting, maar ook uit een aanvulling tot het volle bedrag van de algemene heffingskorting. Dit beoogt de nietverdienende partner te stimuleren om te gaan werken. Een heffingskorting komt overeen met een belastingvrije som, gecombineerd met een gelijke verkorting van de eerste schijf, zodat het inkomen vanaf waar men in de tweede schijf valt hetzelfde blijft. Bij een progressief belastingtarief met gegeven schijflengtes en -tarieven levert een heffingskorting voor iedereen hetzelfde voordeel op, terwijl een belastingvrije voet voordeliger is voor hoge dan voor lage inkomens: als het marginale tarief voor de lage inkomens 30% en voor de hoge inkomens 60% bedraagt, komt een heffingskorting van € 1.500 voor de lage inkomens overeen met een belastingvrije voet van € 5000,-- en van slechts € 2500,-- voor de hoge inkomens." Etc.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Aanrechtsubsidie

De algemene heffingskorting wordt ook wel aanrechtsubsidie genoemd omdat hoofdzakelijk vrouwen ervan gebruik maakten.Sinds dit jaar (2009) wordt het afgebouwd omdat steeds minder mensen ervan gebruik maakten.Dit geldt niet voor personen die voor 1972 geboren zijn of ouders met een thuiswonend kind tot 6 jaar oud.Hoeveel en of je wat krijgt, hangt van het inkomen af.

Als je bedoeld heffingskorting niet werkende partner,dus de man werkt en de vrouw heeft geen inkomen dan zal de vrouw ongeveer 168 euro per maand dus een kleine 2000 euro beuren,dit in mijn geval als alleen verdiener,mijn vrouw werkt dus niet.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100