Waarom moet iedereen de wet kennen, maar wordt deze NIET op school onderwezen ?

Willen ze soms dat we de wet niet kennen ?

Weet jij het antwoord?

/2500

Uiteindelijk weet iedereen wel de regels van wat wel/niet mag en met ons gezonde verstand weten we ook wel wat wel en niet mag. Voor uitzonderingen krijg je meestal eerst een waarschuwing. Aangezien iedereen wel weet wat wel en niet mag, is het denk ik niet nodig om dit ook nog eens te onderwijzen op de basis/middelbare- school.

Er is zelfs geen enkele jurist die alle wetten kent. Zoals Tom al zegt, je zult het met je gezonde verstand moeten doen. De meeste wetten zijn trouwens veel te moeilijk om ze op school te leren en je hebt er ook niets aan. Bijvoorbeeld art. 37, lid 1 van de Zaaizaad en Plantgoedwet: "Een toegelaten ras, onderscheidenlijk een toegelaten opstand, wordt ingeschreven in het rassenregister, waarbij gelijktijdig met de inschrijving van het ras, onderscheidenlijk van de opstand, aantekening wordt gedaan van de toelating en van de krachtens artikel 39, derde lid, aangewezen instandhouder of instandhouders, onderscheidenlijk van de eigenaar of beheerder van de opstand." Wie wil jij dit leren?

Bronnen:
www.wetten.nl

Dat iedereern geacht wordt de wet te kennen, is voornamelijk zodat men niet voor de rechter aan kan komen met "Sorry, dat wist ik niet". Zoals eerder aangegeven, wetten zijn veel te ingewikkeld om aan de gemiddelde scholier voor te schrijven. Het is niet voor niets een meerjaarse, lastige studie. Interpretatie en jurisprudentie maken ook nog dat het een flexibel verschijnsel is, dat je beroepsmatig bij zou moeten houden als het in je vakgebied zit. Het is als elke andere studierichting: op het basis- en voortgezet onderwijs leer je de algemenere aspecten ervan - de grote dingen die niet mogen, wat specifiekere voorbeelden (maatschappijleer, en in mindere mate economie schieten mij te binnen als vakken waar wetskennis overgedragen werd). Maar als je echt de materie in wil duiken zul je een specifieke studie moeten volgen.

Hert grootste deel van de wet bestaat uit zaken die je met e gezonde verstand kunt redeneren. Daarnaast zijn er nog wat cultuur-gebonden wetjes die je en passant vanzelf leert, zowel op school als in je opvoeding, die je je ongemerkt eigen maakt. Opvoeding, zowel thuis als op school, behelst ook voor een heel groot deel gewenst en ongewenst gedrag, hoe we met elkaar om gaan in de sociale ruimte en welke regels er min of meer gelden. Wanneer en wet iets minder logisch of voor de hand liggend is (zoals hoe hoog de maximumsnelheid is of hoever je een boom van de schutting mag plaatsen) zijn er legio bronnen anders dan het wetboek voor handen om die kennis op te kunnen doen, en in enkele gevallen wordt je ook gewoon geacht je in die specifieke wetten of richtlijnen te verdiepen. Het hele wetboek al als kind uit je hoofd moeten leren is niet alleen een onmogelijke en overbodige taak, met heel veel van die regels zul je ook vermoedelijk nooit of bijna nooit geconfronteerd worden, of je pas de stof eigen kunnen maken als je er mee te maken hebt. Daarnaast bevat het wetboek natuurlijk een heleboel dingen die min of meer open deuren zijn, maar dan in voor een gemiddelde persoon nogal hoogdravende en juridisch helemaal dichtgetimmerde taal, die dan wel niets te interpreteren of te raden overlaat, maar niet altijd op het oog even begrijpelijk is. Zeker op de schoolleeftijd is iemand daar nog niet aan toe. De basiswetten kennen we op een gegeven moment echter allemaal ; dat je niet mag stelen (en daar kun je hoofdstukken van een wetboek mee vullen), dat je geen geweld mag gebruiken (idem), dat je een ander niet onnodig lastig valt, etcetera. Wetten en regels zijn gemaakt om het samenleven in een hele grote groep mogelijk te maken, en wie in zijn gedrag altijd rekening houdt met al die anderen, zal niet snel problemen krijgen met de wetgever. Op het moment dat het er om gaat, wordt iedere Nederlander geacht de wet te kennen, maar dan wel voornamelijk in grote lijnen en eventueel op het specifieke gebied waar de overtreding is begaan (het verkeer bijvoorbeeld). Je kunt dus nooit een bank beroven of een vrouw verkrachten en zeggen dat je niet wist dat het niet mocht omdat je toevallig het wetboek nooit gelezen hebt. Over hele kleine minder voor de hand liggende details, is de rechter minder streng, maar grosso modo hoor je gewoon te weten hoe je je gedraagt in dit land en hoe niet. Daar lijkt me niks verkeerds aan.

De belangrijkste wetten krijg je als het goed is wel degelijk mee tijdens het onderwijs als je ouders je al niet goed opvoeden: je weet dat je niet mag stelen, mishandelen, moorden etc. Wat betreft de rest: alle wetten zijn openbaar en voor iedereen makkelijk in te zien, tegenwoordig extra makkelijk via www.wetten.nl. Ik raadpleeg ze bij twijfel zelf regelmatig. De wet raadplegen als je niet zeker bent van je zaak, is dan ook je eigen verantwoordelijkheid. Ook al zoiets dat je hopelijk op school gewoon hebt meegekregen.

Bronnen:
http://wetten.overheid.nl/zoeken/

Niet iedereen 'moet' de wet kennen. Dat is geen haalbare kaart. Net zo goed als je ook het woordenboek niet uit je hoofd hoeft te kennen. Wil je iets weten, zoek je het op. Dat gebeurt in de juridische wereld ook. Natuurlijk kunnen ze op school (en thuis) wel de normen en waarden in de samenleving bijbrengen. Bovendien, als de Wet op school geleerd moet worden, mogen daar wel enige schooljaren aan vastgeplakt worden. In de loop van je leven, leer je de belangrijkste delen uit de Wet - stukje bij beetje - kennen en weet je vanzelf wel wat goed en fout is.

Een beetje voorlichting voor de kinderen kan geen kwaad echter Hoe wil je aan kinderen de gehele encyclopedie aan wetten leren? Dat doe je hun toch niet aan?? laat ze lekker genieten van hun jeugd de verantwoodelijkheid voor weten wat wel/niet mag ligt bij hun ouders/opvoeders (tot 18 jaar) Daarnaast worden wetten constant verandert dat zou betekenen dat kinderen die iets hebben geleerd het alweer verouderd is! zou alleeen maar verwarring scheppen

Je hoort kennis te hebben van deze wetten. Het is aan jou om deze te verschaffen.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100