Bestaat de (regionale) beheersdriehoek nog sinds de invoering van de Nationale Politie?

Vóór 1 januari 2013 had je nog de beheersdriehoek met het OM, de burgemeester en de korpschef. Bestaat deze nog en zo ja, hoe zit deze nu in elkaar sinds de invoering van de Nationale Politie?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

De beheersdriehoek lijkt niet meer te bestaan. Artikel 19 van de Politiewet 2012 spreekt over een landelijk overleg: "Artikel 19 1. Onze Minister voert, in aanwezigheid van de korpschef, ten minste viermaal per jaar overleg met de regioburgemeesters of een afvaardiging van de regioburgemeesters en de voorzitter van het College van procureurs-generaal over de taakuitvoering door en het beheer ten aanzien van de politie. 2. Onze Minister wijst voor een periode van vier jaren twee burgemeesters aan die aan het overleg deelnemen. Zij zijn burgemeester van een gemeente met minder dan 100 000 inwoners. Zij kunnen niet tevens regioburgemeester zijn. Voor de aanwijzing wordt een aanbeveling gedaan door een door Onze Minister aangewezen orgaan. 3. (...)" Er bestaat nog wel een driehoeksoverleg. Zie de tekst van artikel 13 van de Politiewet 2012: "Artikel 13 1. De burgemeester en de officier van justitie overleggen regelmatig tezamen met het hoofd van het territoriale onderdeel van de regionale eenheid binnen welker grondgebied de gemeente geheel of ten dele valt, en zo nodig met de politiechef van een regionale eenheid, over de taakuitvoering van de politie en over het beleid ten aanzien van de taakuitvoering (driehoeksoverleg). 2. In het driehoekoverleg worden door de burgemeester en de officier van justitie afspraken gemaakt over de inzet van de politie ten behoeve van de handhaving van de openbare orde en de hulpverlening, onderscheidenlijk ten behoeve van de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde en de taken ten dienste van de justitie. De afspraken worden mede gemaakt op basis van de doelen, bedoeld in artikel 38b, eerste lid. 3. Op verzoek van de burgemeester vindt het driehoeksoverleg plaats op gemeentelijk niveau. 4. In het driehoeksoverleg worden door de burgemeester en de officier van justitie afspraken gemaakt over lokale prioriteiten en criminaliteitsbestrijding."

Bronnen:
http://wetten.overheid.nl/BWBR0031788/geld...
http://wetten.overheid.nl/BWBR0031788/geld...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100