Welke nevenactiviteiten worden er in een moskee gedaan?

Aan welke eisen moet een moskee voldoen?

Weet jij het antwoord?

/2500

Een reportage in de uk gaf aan dat er ook veel opruienende speeches worden gegeven wat niet bepaald het hoofddoel is van een plaats waar mensen komen om te bidden. Maar zowat vijftig jaar geleden vroeg de katholieke kerk ook expliciet te gaan vechten tegen het bolsjenisme en ook vanop de kansel in de kerk. Overigens zal elke moskee moeten voldoen aan alle veiligheidsvoorschriften inzake brandgevaar en evacuatie.

De moskee De moskee is in eerste instantie de gebedsruimte van moslims, die net als de kerk voor Christenen midden in de gemeenschap der gelovigen staat. Meer en meer vervult de moskee naast zijn godsdienstige taak ook een sociale taak. Elke moskee wordt gezien als een schakel in de keten die begint met de eerste moskee, de Kuba, die door de Profeet Mohammed (v.z.m.h.) werd gesticht na zijn vlucht uit Mekka naar Medina, de zogenaamde hizjra, in het jaar 622. De hizjra geldt als het begin van de islamitische jaartelling. De kernfiguren uit de moskee zijn de voorganger (imam of hodja genaamd) en het bestuur. Deze besturen woorden democratisch gekozen en zij vervullen op hun beurt een werkgeverschap voor de imam. Behalve de gebedsruimte heeft de moskee nog andere ruimten als een ontmoetingscentrum, leslokalen en een bibliotheek. Hier komen mensen van verschillende leeftijd en achtergrond bij elkaar, ook buiten de gebedsdiensten om. Dus de moskee heeft naast de religieuze functie ook een sociale functie voor de gemeenschap. De moskeeen worden voor het grootste deel door de gelovigen zelf gefinancierd. Voor sommige educatieve en sociaalculturele activiteiten geeft de Nederlandse overheid af en toe een bijdrage.

Wat in een moskee gebeurt, valt onder het recht van vereniging. Er kan dus ook naast religieuze activiteiten nog van alles georganiseerd worden door moskeeën, van lessen Arabisch voor kinderen tot fietslessen voor allochtone vrouwen. Net als een kerk dus, waar ook allerlei andere activiteiten plaats kunnen vinden dan alleen preken en zondagsschool. Waar ik minder blij mee ben, is dat het tegenwoordig ook voorkomt dat gemeenteloketten in een moskee worden gehuisvest, met uiteraard gescheiden loketten voor mannen en vrouwen. De overheid hoort wat mij betreft niet thuis in een religieuze instelling (dus ook niet in een kerk), en ik vindt dat de overheid ook niet mee hoort te doen met seksescheiding, dat vind ik echt te omgekeerde wereld. In Nederland horen mannen en vrouwen terecht te kunnen bij hetzelfde loket. Stel je voor dat de overheid, waar in Nederland dan ook, gescheiden loketten voor blanken en zwarten in zou stellen, of gescheiden loketten voor joden en niet-joden, dan zouden we dat met zijn allen toch ook niet pikken?

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100