Wat is het verschil tussen wat en dat?

Wanneer gebruik je wat of dat?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

* Dat slaat op iets bepaalds, wat op iets onbepaalds of op een hele zin. * Woorden als alles, enige, dat(gene) en iets kun je in dit verband als onbepaald zien. Dit betekent niet dat iedereen die dit weet het ook meteen goed doet, want we verspreken ons nogal makkelijk. Je zou kunnen zeggen dat niemand daar normaal gesproken moeilijk over hoeft te doen, maar er kan een betekenisverschil zitten in het verschil tussen dat en wat. Neem bijvoorbeeld de zinnen: * Willem sprak twee uur over het reglement, wat Karel overbodig vond. * Willem sprak twee uur over het reglement dat Pieter overbodig vond. In de eerste zin wordt met wat verwezen naar de zin voor de komma, zodat de betekenis is dat Karel het overbodig vond dat Willem twee uur lang sprak over het reglement - wellicht kende Karel het betreffende reglement al door en door. In de tweede zin wordt dat gebruikt en wordt dus verwezen naar het reglement. Blijkbaar vindt Pieter het bestaan van dat reglement iets overbodigs. Overigens is het gebruik van wat na iets voor discussie vatbaar. Je kunt zeggen dat je dat kunt gebruiken wanneer je over iets bepaalds spreekt: * Is er nog iets wat ik vergeten ben? * Ja, ik weet iets dat je vergeten bent. * Ja, ik weet iets wat je vergeten bent. Je zou kunnen zeggen dat de tweede zin beter is dan de derde: in de eerste zin gaat het erom dat iets niet bepaald is, terwijl het in de tweede/derde gaat om een bepaald iets (al moet dat nog worden gedefinieerd). Maar er zullen weinig taalkundigen over vallen als je gewoon als regel houdt dat wat na iets komt.

Bronnen:
http://www.taalthuis.com/nl/schrijftips7.htm

Wat is een vraag en dat is een aanwijzing.Bijvoorbeeld,Wat geef je je moeder voor moederdag?Dat plantje bij de bloemenwinkel.Antwoord-Aanwijzing.

Wat is voor een vraag. Dat is voor een antwoord (om het zo even simpel te zegge dan). Wat is dat? Dat is een koe. Maar wat en dat kan je op veel meer manieren gebruiken in de taal.

het verschilt één letter. xD maar verder zijn ze okee XD Toegevoegd na 1 minuut: okee,, ff serieus. Je gebruikt wat voor vragen, als je iets wilt gaan stellen. En 'dat' geeft iets aan wat je kan wijzen. Toegevoegd na 2 minuten: denk ik xD

Wat zeg je? Dat is een vraagstelling. Dat zeg jij! Dat is een mening, een gegeven of een antwoord.

Bij wat vraag je.. Bij dat zeg je.

Wat bedoel je? ---- Dat bedoelde ik niet. Met 'wat' vraag je naar iets. Wat zeg je? Wat wilde je? Wat = Thaise vorm van een Boeddhistische tempel. Wat = niet veel, niet zo erg. Zoals in: ze hebben heel wat kinderen [nogal veel] Wat = iets. Als je niet weet of wil zeggen waar het precies over gaat. Zoals in: Ik heb maar wat gezegd. Wat is ook een Engelse jongensnaam. Die betekent: ' leger, heerser'. Maar ik denk dat je DAT allemaal niet bedoelt. Dan is het dus raden WAT je dan wel bedoelt. DAT is een aanwijzend voornaamvoord: het wijst iets aan: Dat meisje is daar. DAT geeft aan dat het wat verder bij de spreker vandaan is : bijv. dit (hier) boek vind ik mooi, maar dat (daar) niet. Ik bedoel niet dit, ik bedoel DAT daar. WAT ik bedoel ligt niet hier, maar daar.

dat is duidend wat is vragend ofwel een klein aantal

Van Taaladvies: 'Het betrekkelijk voornaamwoord wat wordt gebruikt in de volgende gevallen: (1) na alles, al, veel, iets, niets: alles wat hierover geschreven is (ook wel: veel dat hierover geschreven is); (2) na een overtreffende trap: Dit is het mooiste wat ik gezien heb; (3) als het naar een hele zin verwijst: Hij kwam dikwijls op bezoek, wat we zeer op prijs stelden; (4) als het antecedent in het betrekkelijk voornaamwoord besloten ligt (wat kan in dit geval vervangen worden door datgene wat): Ik bevestig hierbij wat ik u reeds mondeling heb meegedeeld; (5) in de spreektaal, wanneer naar een onzijdig woord verwezen wordt: Het boek wat zij mij gegeven heeft. Dit gebruik wordt in de schrijftaal niet algemeen aanvaard.' Van de Taalunie: 'Het betrekkelijk voornaamwoord wat wordt in de meeste taaladviesboeken wél als juist beschouwd in de volgende gevallen: Na een onbepaald woord als iets, niets, alles of het enige: Ik zoek iets wat weinig ruimte inneemt. Er is niets wat me nog interesseert. Dat is het enige wat ik nog wilde zeggen. (Maar zie de opmerking onderaan.) Na een voornaamwoord (dat, datgene): Sommige mensen hebben het vooral over datgene wat fout gaat. Dat wat je niet hebt, is altijd het aantrekkelijkst. Na een zelfstandig gebruikt bijvoeglijk naamwoord, meestal een overtreffende trap, of na een (rang)telwoord: Al is het het laatste wat ik doe. Het allereerste wat ik doe als ik thuiskom, is de kat aaien. Het magische wat in de Harry Potterboeken zit, maakt ze juist zo leuk. (Maar zie ook de opmerking onderaan.) Als het terugslaat op een hele zin: Het museum ging failliet, wat een grote strop was voor de gemeente. Het boek dat ik op het moment lees, vind ik prachtig, wat me verbaast gezien de recensies. Als het antecedent (datgene waarop wat slaat) niet genoemd is: Wat die man eet, wil ik graag ook. Het is mij een raadsel wat hij bedoelt.'

Bronnen:
http://taaladvies.net/taal/advies/vraag/49/

Wat is er aan de hand? Dat is er aan de hand?

Wat en dat heeft de zelfde bedoeling.

WAT is de vraag, DAT is het antwoord bijv. WAT is dat voor ras? DAT is een beagle. maar DAT kun je ook in de vraag gebruiken

Het is ooit mooi uitgelegd door van Kooten en de Bie: "De kinderen kijken iets op TV, wat wij goed vonden" Betekent dat het goed is dat ze TV kijken. "De kinderen kijken iets op TV, dat wij goed vonden" Betekent dat [diegene die dit zegt] dat programma ook goed vindt.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100