Wat zijn de tegen argumenten van de debat stelling: Engels moet een voertaal worden aan universiteit?

Het is een debat stelling die alleen de tegen argumenten wordt gevraagd.

Weet jij het antwoord?

/2500

dat het veel moeilijker te volgen is voor als je de engelse taal niet geheel machtig bent. De beste uitleg en les krijg je in je eigen "moerstaal". Er zijn landen waar men engels niet eens op het voortgezet onderwijs verplichten dus dan zou het hele apparaat aangepast moeten worden in dat soort landen.

Tegenargument: het heeft geen enkele zin om dat te doen.

1) In een andere taal zijn we altijd gehandicapt Het is een taalkundig feit dat we vreemde talen nooit zo goed zullen beheersen als taal waarmee we opgroeien. 2) Het Nederlands hoort bij Nederland Zonder het Nederlands zijn we afgesneden van de geschiedenis, literatuur en cultuur van deze maatschappij en belanden we in een soort cultureel niemandsland. 3) De algehele omschakeling van Nederlands naar Engels zou tientallen miljarden kosten en als enige resultaat hebben dat we ons als tweederangs sprekers in eigen land zullen vinden. 4) De verengelsing schaadt de kenniseconomie Onderzoek zegt dat bij onderwijs in een vreemde taal bij de docent een structureel verlies aan didactische scherpte optreedt. De student begrijpt op zijn beurt de docent ook minder goed. Door deze dubbele communicatiehinder daalt de kwaliteit van de kennisoverdracht. Hiermee zetten we ons in de internationale competitie op achterstand. 5) De verengelsing van het onderwijs betekent voor Nederlands talent een opstapje naar buitenland. En wie hier blijft geniet door de verengelsing van het onderwijs van een lager niveau. Deze en nog meer tegenargumenten zijn te vinden op o.a http://snn.vvb.org/stellingen.htm

Nog eentje, naast die andere die hierboven al genoemd zijn: het kost een berg papier om alle readers en boeken aan te passen aan het Engels als voertaal. Nog eentje: je benadeelt studenten die misschien heel intelligent zijn, maar minder 'talig' zijn (de harde beta-nerds). Nog eentje: je bevoordeelt de angelsaxische landen. Een taal zegt niets over het niveau van het wetenschappelijk onderwijs.

Niet iedereen is een alpha, je moet gewoon een studie wiskunde kunnen doen ook als heb je absoluut geen talenknobbel.

Het is wel een moeilijke kwestie. Aan de ene kant wordt er op de universiteit vaak complexe materie uitgelegd en kan je deze in je eigen taal beter begrijpen. Je krijgt dan nuances mee die je in een vreemde taal zou missen. Terwijl juist die nuances vaak heel belangrijk zijn. Daar tegenover staat juist dat universiteiten over heel de wereld proberen om internationaal steeds meer samen te werken. Waardoor engels bijna wel verplicht wordt. Maar voor de enkele internationale student moeten universiteiten dan misschien wel de verhandelingen van de professoren op papier in het engels aanbieden. Juist om de eerder genoemde nuances te behouden omdat die zo belangrijk zijn. Internationaal gezien er een eenheid van maken waardoor de nuances verdwijnen kan wel eens desastreus zijn voor de wetenschap omdat de kans dat je van de verschillende visies ook een eenheid maakt erg groot is. Diversiteit is voor de wetenschap (en dus voor een universiteit) een groot goed.

Universiteiten produceren grote denkers en baanbrekers in bepaalde disciplines. De wetenschap is ondertussen universeel qua technieken en wijze van denken. Dit geeft betere mogelijkheden om bepaalde doelen gelijktijdig te benaderen en vlugger oplossingen te vinden. Dit bevordert teamwork op afstand. Zij die deze benadering toepassen zijn waarschijnlijk ook het best vertegenwoordigd als 'lesgevers-proffen' op de univs. Ze vormen dus een relatief kleine groep, die een bepaalde manier van onderwijs en denken aan een grote groep ' de studenten' kan enten. Dit is logisch: men behoort tot de groep of is outlaw. Men verkoos de Engelse taal omdat de algemene evolutie na 1945 helemaal de Engels toer opging. Het is de moedertaal van de toenmalige winnaars van de wereldoorlog en van de economische machthebbers. Een kleine groep zal deze manier van wereldwijd teamwork en teamdenken niet volgen en als bijna- enkelingen zelf het volle initiatief en onderzoek willen beheren. Zij vragen niet naar uitwisseling en vergelijk en hebben dus ook niet zoveel belang bij dat, zijzelf en hun achterban, zich extra gaan verliezen in één vreemde taal die ze toch niet tot in de finesse kunnen beheersen. Zij blijven origineel in hun denken. Zij werken in de ogen van de eerste groep misschien verkwistend met hun potentieël, maar het is uit deze unieke groep dat de grote uitvinders en creatoren ontstaan. Dat Engels is voor hen nuttig maar bijzaak. Dit begon bij een Van Leeuwenhoek, dr. Janssen van Janssen Farmaceutica, Mercator, Einstein en noem maar verder. Zij deden het, vooral, in hun eigen taal. Dat het Engels moet overheersen is niet helemaal te verklaren, buiten het voorgaande. Ik dacht dat Spaans (dat men vroeger heeft gepromoot) en het Chinees door meer mio mensen wordt gebruikt. Sorry, sorry voor de grote tekst. Ik stop.

Ik denk dat dat niet echt nodig is; niet iedereen gaat na de universiteit iets internationaals of iets met taal doen. Bovendien zijn er flinke stukken van de wereld (om bijvoorbeeld te werken) waar je meer aan een plaatselijke taal hebt dan aan Engels.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100