Overal lees je 'Ik hou van jou', maar het is toch 'Ik houd van jou'?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Hou en houd zijn allebei goed. 'Ik hou niet van kerstliedjes' is het gewoonst. In formele uitingen is het gebruikelijk om de d van houd wel te schrijven; de meeste mensen vinden 'Houd uw stad schoon' wat verzorgder dan 'Hou uw stad schoon.' In teksten met een informele toon gaat de voorkeur uit naar hou, net als in de spreektaal. Het weglaten van de d is mogelijk bij de werkwoorden glijden, houden, rijden, snijden en uitscheiden ('ophouden'), of samenstellingen daarmee, zoals doorrijden, ophouden en uitglijden. Het verschijnsel doet zich voor bij: - de ik-vorm: 'Ik hou van jou'; 'Ik schei ermee uit!'; - de gebiedende wijs: 'Glij niet uit!'; 'Hou op!'; - de jij-vorm als het onderwerp je/jij achter de persoonsvorm staat: 'Straks snij je je nog', 'Rij jij of rij ik?' Het wél schrijven van de d ('Ik houd van jou', 'Glijd niet uit!', 'Rijd jij of rijd ik?') kan het lezen zelfs bemoeilijken. De vormen zonder d komen trouwens al lang voor: in teksten van Hooft en Bredero is de spelling hou bijvoorbeeld al te vinden. En in 1912 schreef het Woordenboek der Nederlandsche Taal dat de gebiedende wijs van houden zowel houd als hou kan zijn.

In dit geval mag het allebei. Echter: Ik hou van jou bekt toch een stuk beter dan ik houd van jou...

Het maakt niet uit hoe je het zegt, als het maar echt waar is... Maar het mag beide gezegd worden...

Het is ook GOEDE vraag en niet GOEIE vraag. Ik dacht dat dit verschijnsel in de taal assimilatie of samentrekking heet. Komt ook in andere talen voor, men voegt dan vaak een h tussen (een zgn denungs-H)

Dat komt door de boodschap. Als iemand zegt of schrijft 'Ik hou van jou' moet je wel een enorme hork zijn als je zegt dat dat met een d moet. Daarom zegt niemand er wat van. Maar het moet inderdaad met een d omdat de d bij het werkwoord hoort (houden van en niet houen van).

het kan allebei. 'houd' klinkt wat plechtiger. beide vormen zijn okay.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100