Hoe kan ik zien of een woord mannelijk of vrouwelijk is?

Ik ben de laatste tijd behoorlijk bezig met het Nederlands.
Ik let op gebruik van d's en t's, interpunctie en hoofdletters en de Engelse Ziekte.

Maar hoe kan ik zien of een woord mannelijk of vrouwelijk is?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Het verschil tussen mannelijk en vrouwelijk woordgeslacht is in het Nederlands al lange tijd aan het vervagen. Onzijdige woorden zijn nog goed herkenbaar aan het lidwoord het, maar mannelijke en vrouwelijke woorden hebben allebei het lidwoord de. Er zijn zelfs vrij veel de-woorden die niet meer specifiek mannelijk of vrouwelijk zijn; in het Groene Boekje of in een woordenboek staat bij deze woorden alleen de of m/v. In de praktijk betekent dit dat de meeste Noord-Nederlanders ze als mannelijk woord opvatten, en dat veel Vlamingen en Zuid-Nederlanders, die het 'oude' woordgeslacht nog wel herkennen, als vrouwelijk. Veel woorden zijn echter wél nog mannelijk of vrouwelijk. De woordgeslachten van deze woorden worden in woordenboeken en -lijsten aangegeven met m. (mannelijk) of v. (vrouwelijk). Maar let op: bij veel woorden die een persoon of dier aanduiden en die 'officieel' mannelijk of vrouwelijk zijn, wordt in de praktijk niet op het woordgeslacht maar op het biologische geslacht gelet. Veel vrouwelijke woorden hoeven niet steeds in een lijst opgezocht te worden, omdat ze herkenbaar zijn aan hun vorm. Zie bron voor de lijst van deze woorden.

Bronnen:
http://www.onzetaal.nl/advies/woordgeslacht.php

Woorden waar het lidwoord ‘de’ wordt voor gezet, kunnen mannelijk of vrouwelijk zijn. We maken tegenwoordig echter zelden onderscheid. Toch is het in sommige gevallen handig om het geslacht te weten, bijvoorbeeld wanneer je in een officieel verslag wél keurig wilt verwijzen met ‘haar’ of ‘hem’. Wanneer je niet weet wat het woordgeslacht is, zoek het dan op in het woordenboek. Voor ‘de’-woorden geldt de volgende richtlijn: begint een ‘de’-woord met een van de volgende achtervoegsels, dan is het bijna altijd vrouwelijk: -heid, -nis, -schap: waarheid, kennis, beterschap maar: het dichterschap, het gezelschap, het kampioenschap, het waterschap -de, -te: liefde, diepte maar verzameltermen met ge- ervoor zijn onzijdig: het gebergte -ij, -erij, -arij, -enij, -ernij: voogdij, bakkerij, rijmelarij, woestenij, razernij maar: het schilderij -ing, -st (achter een werkwoordstam): wandeling, winst; maar: dienst is mannelijk -ie, -tie, -sie, -logie, -sofie, -agogie: familie, politie, visie, biologie, filosofie, demagogie -iek, -ica: muziek, logica maar: het antiek, diptiek (ook het), het elastiek, mozaïek (ook het en mannelijk), portiek (ook het), het publiek en automatiek (ook het), elektriek (mannelijk en het), kantiek (ook het), mechaniek (ook het), periodiek (ook het) en reliek (ook het) -theek, -teit, -iteit: bibliotheek, puberteit, stabiliteit; -tuur, -suur: natuur, censuur maar: het avontuur, het barbituur, het fournituur, garnituur (ook het), montuur (ook het), het postuur, creatuur (ook het) -ade, -ide, -ode, -ude: tirade, planetoïde, periode, attitude; maar: niet-telbare stofnamen op -ide zijn onzijdig (bijvoorbeeld chloride en bromide) -ine, -se, -age: discipline, analyse, bagage; maar: bosschage (ook het), het percentage, promillage en voltage (ook het) -sis, -tis, -xis: crisis, bronchitis, syntaxis

Bronnen:
http://www.managementsupport.nl/msm_index....

In het woordenboek staat achter het woord vaak of het een vrouwelijk, mannelijk of onzijdig woord is. Bijvoorbeeld: au·to [autoo, ootoo] de; m . (het m'etje staat voor mannelijk).

Je moet bij de derde declinatie altijd eerst kijken wat het woord betekent. Is het een vrouw (bijv. mater), dan is het woord uiteraard vrouwelijk. Kan een woord op een man of op een vrouw slaan (bijv. civis "burger"), dan kiest het Latijn voor het mannelijk. In de andere gevallen moet je zoals essie als schreef naar de uitgang van de nominativus kijken: - mannelijk zijn de woorden die eindigen op -er of -or (maar er zijn uitzonderingen, zoals mater en soror) - vrouwelijk zijn de woorden die eindigen op -s, -o of -x (uitzonderingen zoals rex "koning") - onzijdig zijn de woorden die eindigen op -l, -e, -c, -n, -a, -t, -ar, -ur, us (uitzonderingen zoals salus, salutis "gezondheid": dat is vrouwelijk)

Bronnen:
http://forum.scholieren.com/showthread.php...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100