Welke taal was er eerder, Duits of Nederlands?

Weet jij het antwoord?

/2500

Duits. Heel veel Nederlandse woorden zijn van het Duits afgeleid. Nederlands is eigenlijk een mengelmoes van allerlei soorten talen, zoals: Duits, Frans en Engels.

Volgens de bron was het Nederlands (1500-1700) er eerder dan het huidige Duits (1700-nu). Toegevoegd na 6 minuten: Sorry, dat moest zijn 1700-nu natuurlijk, zoals ook gewoon in de link staat. Toegevoegd na 7 minuten: Nog eens, het moest 1500-nu zijn zoals ook in de link staat.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Germaanse_tal...

Het Duits en Nederlands lijken zoveel op elkaar doordat ze tot dezelfde taalfamilie behoren. Het Duits en het Nederlands zijn namelijk Germaanse talen. Nadat uit het Indo-Europees het Germaans was ontstaan, ongeveer 1000 jaar voor Christus, splitste het Germaans zich in drie talen: Noordgermaans, Oostgermaans en Westgermaans. Daaruit ontstonden vervolgens weer de andere talen. De Westgermaanse talen vormen de grootste groep binnen de Germaanse taalfamilie, zeker als je ziet hoeveel mensen deze talen spreken. Het gaat om Nederlands, Fries, Duits en Engels. Ook het Zuid-Afrikaans hoort hierbij, want dat stamt van het Nederlands af. Wanneer uit het Westgermaans het Nederlands ontstond is moeilijk te zeggen, omdat we geen teksten hebben uit die tijd. Aangenomen wordt dat de taal die onze gewesten gesproken werd rond 700 na Christus zoveel eigen kenmerken vertoonde, dat we konden spreken van een nieuwe taal: het Oudnederlands. De klankverschuiving die het Oudhoogduits kenmerkt ten opzichte van het Westgermaans begon vanaf 500 na Christus. Dat was dus eerder dan het Oudnederlands.

Bronnen:
http://www.duits.de/literatuur/taalgeschie...
http://www.literatuurgeschiedenis.nl/lg/mi...

Er heeft nooit zoiets als een *Oerduits bestaan, wel kan er een Oergermaans worden gereconstrueerd. De Oudnederduitse taalfamilie omvatte het Oudengels, het Oudfries, het Oudfrankisch en het Oudsaksisch. Het moderne Nederduits, voortgekomen uit het Oudsaksisch, is een bestaande dialectengroep binnen de hedendaagse Duitse taalfamilie, terwijl de standaardtaal zelf is voortgekomen uit het Hoogduits. Het Standaardnederlands en het Standaardduits zijn beide cultuurtalen en zijn zustertalen van elkaar, gebaseerd op respectievelijk 'Oudnederduits' (in casu Oudnederfrankisch) en Oudhoogduits.

Nederlands en Duits zijn het resultaat van een splitsing. Ze zijn dus even oud.

Duits, nederland is later gekomen omdat duitsland namenlijk een sterk koninkrijk nodig had om frankrijk in toom te houden.

Het was eerst één taal, Germaans. Maar mensen verspreidden zich. Elk gebied nam een ander accent aan en dat ontwikkelde zich. Het zou dus min of meer tegelijk zijn, tenzij de ontwikkeling van Nederlands veer sneller ging dan de ontwikkeling van Duits, maar waarschijnlijk niet.

Het Nederlands is oorspronkelijker. Kijk, veel woorden komen uit het Latijn, want dat was eeuwen jaar de algemene taal voor wetenschappelijke en juridische doeleinden. Het Nederlands werd alleen door de boeren gesproken. Dus kijk naar woorden die uit het latijn komen zoals het woord 'straat'. Het Duitse woord is Strasse. Beide komen uit het Latijn 'via strata', bestrate weg. In het Duits is die t dus vervangen door een s. Dat is een stukje van de klankverschuiving die in het Duits heeft plaatsgevonden, en waardoor Duits dus Duits is. Dus als je wil kiezen welke taal 'ouder' is, dan kun je zo dus bepleiten dat het Nederlands ouder en oorspronkelijker is dan het (hoog)Duits. Maar dit is wel kort door de bocht hoor. Het vreemde van het Nederlands is, dat er op een gegeven moment het Nederlandse naamvallenstelsel in hoofdlijnen is vervangen door het Duitse. Ten slotte, als je iemand het Nederlands van het jaar 700 zou horen praten, dan zou je er echt helemaal niets van begrijpen. Dus wat is eigenlijk ouderdom, en hoe bepaal je dus welke taal ouder is? Die vragen moet je eerst stellen, voordat je deze vraag kunt stellen.

Absoluut Duits! Duits heeft ook 6 of 7 x meer sprekers, het Nederlands is evenals het Duits een Germaanse taal, Germany is een ander naam voor Duitsland en je kan gerust aannemen dat het ''originele'' Germaans veel meer op het huidige Duits leek dan op het Nederlands. Overigens zijn Deens, Zweeds, Noors ook allemaal Germaanse talen die tot een bepaalde mate op Duits lijken.

Zoals je inmiddels weet, gaan beide talen terug op eenzelfde oorsprong, en zijn dus zeer, zeer nauw verwant. Het is dan ook niet mogelijk, eigenlijk, om te bepalen wanneer PRECIES sprake is van Duits of Nederlands (en niet, bijvoorbeeld. West-neder-Frankisch of Oosthoog-Gothisch (varianten zelfverzonnen) maar echt van Nederlands of Duits. En ZELFS als je daar een 'ijkpunt'voor bedenkt, zul je in beide gevallen de talen nauwelijks als (hedendaags) Nederlands en Duits herkennen. Maar goed ; laten we als ijkpunt de eerste geschreven teksten in beide talen nemen. Dan geldt over het algemeen de bekende frase "Hebban olla vogala nestas hagunnan etc...." en die dateert van rond 1100. De alleroudste teksten in het Duits echter, ook bekend a;s Abrogans of Abrogan-Deutsch stammen al uit de jaren rond 780. Daarmee zijn ze dus ruim twee eeuwen ouder dan de oudste Nederlandse teksten. (En meer dan een enkel los zinnetje). Je mag dus concluderen dat het Duits als taal ouder is dan Nederlands. Maar je mag ook een andr ijkpunt nemen : de taal zoals die OP DIT PRECIEZE MOMENT volgens de regels geschreven wordt. Dus het Nederlands c.q. Duits van NU. En dan blijkt dat de laatste Duitse spellingshervorming dateert van augustus 2006. En de laatste Nederlandse spellingshervorming is van .......augustus 2006 ! Beide talen zijn dus op de dag af PRECIES even oud ;) Toegevoegd na 5 minuten: In de vierde alinea is bij een letter deleten een hele zin weggevallen . Hele alinea luidt : Dan geldt over het algemeen de bekende frase "Hebban olla vogala nestas hagunnan etc...." als de oudste danwel eerst genoteerde "Nederlandse" zin, en die dateert van rond 1100.

Bronnen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Abrogans
http://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_...
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hebban_olla_vogala
http://www.schriftdeutsch.de/orth-his.htm

Nederlands is 1 eeuw ouder dan Duits. Maar dan heb je het wel over OudNederfrankisch in plaats van over Nederlands, en over Oudhoogduits in plaats van Duits. "Met het Oudnederfrankisch of Oudnederlands wordt verwezen naar de Frankische dialecten die van af de vijfde tot en met elfde eeuw in een groot deel van Nederland en België, Westelijk deel van Noord-Frankrijk en in het huidige Duitsland in het Rijnland en Westfalen werd gesproken. Dit Germaanse dialect bestond uit twee hoofddialecten: het Oud Oostnederfrankisch en het Oud Westnederfrankisch." http://nl.wikipedia.org/wiki/Oudnederfrankisch "Het Oudhoogduits is een taal die van ongeveer de 6e eeuw tot 1050 gesproken werd. Het was de voorloper van het Middelhoogduits." http://nl.wikipedia.org/wiki/Oudhoogduits Duits en Nederlands stammen af van Indo-Europese of Indo-germaanse talen en behoren een familietaal met 400 verschillende talen. Toegevoegd na 1 minuut: Daar moet wel bij gezegd worden, dat dit afstamt van het oergermaans (een verzameling talen), West-germaans en continentaal germaans en vanuit die twee zijn Nederlands en Duits ontstaan zoals het nu gesproken wordt.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Germaanse_tal...
http://nl.wikipedia.org/wiki/Germaanse_tal...

-1) het standaard duits en het standaard nederlands zijn kunstmatig gecreëerde talen. De Bijbelvertaling van Luther en de Statenvertaling waren de grote aanjagers. De vertaling van Luther is ouder, dus zou je moeten zeggen dat het standaard duits ouder is. Dat zegt niets over de taal die de mensen in werkelijkheid spraken. Niemand sprak zoals de Bijbelvertaling van Luther of zoals de Statenvertaling. Het huidige duits- en nederlandstalige gebied was een lappendeken van dialecten met allerlei overgangsvormen tussen fries- saksisch, frankisch en wat al niet meer. En is dat grotendeels nog steeds Luister maar eens naar iemand uit Ost-Friesland, uit Bayern en een Schwytzer-Dütscher. Hoezo duits? levende talen ontwikkelen zich geleidelijk. Je kunt niet een moment in de tijd fixeren en dan zeggen dat de een ouder is dan de ander. Een natuurlijke taal ontwikkelt zich uit een andere taal en in voortdurende interactie met andere talen. De vraag "welke taal was eerder?" is een miskenning van dat proces.

De talen komen beiden af van het Germaans. Je moet het zo zien, iedere gebied spreekt gewoon een eigen taal. maar doordat de landen één worden worden de gebieden groter. En noemen ze de talen die overgebleven zijn een dialect maar vroeger bestonden Germaans uit allemaal verschillende dialecten (dialect is een taal in een gebied zoals Gronings in Groningen & Limburgs in Limburg). En Duits & Nederlands hebben dus andere dialecten. Later zijn pas de regels voor een taal gemaakt en heeft de E.u. bepaald wat wel een taal is. Kortom: Er was geen taal eerder.

Beide talen zijn ontstaan uit het Indogermaans. Maar: In 1596, bij de Unie van Utrecht zijn de Nederlandse taal, het Nederlands grondgebied en het Nederlandse volk eigenlijk wettelijk vastgelegd. Ten tijde van Bismark, de Duitse "premier" is datzelfde met het Duits en aanverwante zaken gebeurd zo eind 1800. Dus: Officieel is de Nederlandse taal ouder dan de Duitse.

Het Nederlands was er eerder. Ik heb een keer een soort van stamboom gezien bij de les Nederlands. Allerlei dialecten en ook het Duits "stammen af" van het Oud-Nederlands ofzoiets.

Germaans. Duits en Nederlands komen beiden voor uit het Germaans. Het is onzin om te zeggen dat Nederlands een uitgegroeid dialect is van het Duits, aangezien ik na het lezen van Shakespeare erachter ben gekomen dat het oude Engels en het oude Nederlands ontzettend veel op elkaar lijken.

Het is ontzettend moeilijk om een sluitend antwoord op deze vraag te geven, daar "Duits" en "Nederlands" beide een verzamelnaam zijn van dialecten die binnen een bepaald land gesproken worden. Zo zijn er Duitse dialecten die meer op het Nederlands lijken dan op het officiële hoog-Duits of op het Fries en Nederlandse dialecten die juist meer op het Duits lijken dan op het Nederlands in sommige opzichten. (Neem bijvoorbeeld het Gronings dat in de streek Westerwolde wordt gesproken) Taal is een ontzettend complex geheel en je kunt dus niet een streepje op een tijdlijn zetten en daarmee bepalen dat iets op een bepaald moment is ontstaan. Je kunt wel bronnen zoeken en zeggen: Hé, dit is een bron die we kunnen dateren in jaar .... en deze bron heeft duidelijk de voorkenmerken van het Nederlands of juist het Duits. Maar goed, vervolgens zijn daar weer heel wat taalkundigen die zich erover buigen en de zaak bekritiseren, er is echt geen vastomlijnde datum te noemen, vind ik. Dan heb je nog het volgende: "het Nederlands" en "het Duits" zijn talen die op papier zijn vastgelegd. Ze vormen dus een formele beschrijving van hoe iets syntactisch, enzovoort op de juiste manier zou moeten worden geformuleerd en daarnaast bevatten de woordenboeken de woorden die over het algemeen bekend zijn. Er valt dus heel veel buiten de definitie "Nederlands" en de definitie "Duits" en dat geldt zowel voor woorden als voor syntax, uitdrukkingen, betekenis van woorden. Kortom: Er is geen vastomlijnd antwoord op je vraag te geven, hooguit zou je voorzichtigheidshalve kunnen stellen dat naar alle waarschijnlijkheid beide talen zich ongeveer in eenzelfde tijdsbestek op eenzelfde soort manier ontwikkeld hebben.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100