Wat is het nut van een correcte spelling?

Ik let vaak op de spelling van andere mensen en verbeter graag grammaticale fouten. Maar wat is eigenlijk het belang hier van? Of dit echt slechts een principekwestie?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Omdezelfde reden als waarom het prettig is dat muzikanten in een orkest niet vals spelen en in de maat. Het klinkt een stuk beter. Een dirigent zal niet zeggen: "Nou ja,ik zat er soms wat naast, maar de luisteraar begrijpt toch wel wat Beethoven daar bedoelde'" Het heeft te maken met een zeldzaam wordend begrip: "kwaliteit". Met oog en oor hebben voor wat je doet en respect voor het materiaal waarmee je werkt. Dat is geen futiliteit, het werkt door in je levenshouding en in je relaties met je medemens. Dixi.

Het belang is dat je meteen begrijpt wat er staat en wat er bedoeld wordt zonder dat je elke zin drie keer moet lezen en ontcijferen.

Het is meer dan een principekwestie. Het is een vorm van respect voor de lezer. Waarom is het respect voor de lezer? Dat is omdat je het jouw lezer een stuk makkelijker maakt als je zorgt dat jouw spelling correct is. Een stuk tekst dat goed is gespeld en dat de juiste grammatica gebruikt, leest veel makkelijker dan een stuk tekst waarin dat niet het geval is. Een goed geschreven tekst leest makkelijk weg. De lezer kan zich concentreren op de inhoud. Een slecht geschreven stuk tekst moet eerst moeizaam worden gedecodeerd. Dat kost tijd, moeite en energie. Pas na het decoderen komt de lezer eventueel toe aan het begrijpen van de inhoud. Terwijl je mag aannemen dat het daar toch uiteindelijk om gaat...

Omdat misspelde woorden iets geheel anders kunnen betekenen: fat of vat.

De vraagsteller heeft het in de titel over spelling, in de toelichting over grammaticale fouten. Dat is niet hetzelfde. Ik ga nu af op de titel. De betekenis van correcte spelling wordt overschat. Veel mensen hebben moeite met het juiste gebruik van de d, t en dt aan het slot van werkwoorden. De regels voor de tussen-n bij combinatiewoorden zijn bizar en onlogisch. Niemand kan het verschil tussen havoër en vwo-er doorgronden. Inconsequente regels zijn moeilijk te leren, omdat we meestal niet spellen aan de hand van regels, maar op basis van woordbeeld. Sommige van onze grootste schrijvers, zoals Willem Elsschot, konden niet goed spellen en hadden iemand nodig die dat voor ze opknapte. Een enkele spelfout in een heldere tekst hoeft niet te hinderen, behalve voor mensen die zich er graag aan ergeren. Het juiste antwoord is dus: spelling is belangrijk, niet omdat een tekst anders onleesbaar wordt, maar omdat sommige lezers er een probleem van maken.

Het nut ervan is dat een verzorgde tekst veel prettiger leest. Je hoeft geen moeite te doen om uit de context proberen te begrijpen wat er nou precies bedoeld wordt. Wat er staat is, behoudens het gebruik van ingewikkelde woorden, direct uit te leggen. Dan gaat het niet alleen om de spelling, maar ook om het juiste gebruik van leestekens en hoofdletters. Er kunnen vervelende misverstanden ontstaan als een boodschap niet helder wordt overgebracht.

Spelling is niet alleen een maatschappelijk maar ook een taalkundig verschijnsel. In dat kader moeten kinderen al in de eerste plaats een en ander te weten komen over de algemene Nederlandse standaardtaal en over schrijftaal versus spreektaal. De standaardtaal is de nationale taal die als norm wordt genomen in het onderwijs,in officieel- en formeel taalgebruik. Het is de taal in het onderwijs, schoolboeken, kranten, instanties en radio-tv. Kinderen moeten deze taal op de goede manier leren om later adequaat te kunnen communiceren. Zowel op school als buiten de eigen vertrouwde gemeenschap. Een kind dat al vroeg de juiste spelling wordt bijgebracht heeft het later gemakkelijker om vreemde talen te leren. Gek genoeg wordt je met juist taalgebruik over het algemeen als 'beschaafd' gezien, je kunt je namelijk goed verwoorden. Je hebt dus al in andermans ogen een streepje voor dan wanneer je als een 'Tokkie' praat dus in plat dialect met vaak schuttingtaal geïntegreerd. Zonder grammatica en juiste spelling zal het slecht communiceren zijn, want niemand begrijpt dan wat je zegt of schrijft. We hebben hier namelijk heel veel dialecten, groepstalen en thuistalen. Zonder juiste kennis van onze taal, kan je een sollicitatie wel schudden bijv. want voor formele brieven is het vereist om correct nederlnds te schrijven. In het begin van de 70er jaren was er een 'Aksiegroep Spellingvereenvaudiging' die wilden dat er werd geschreven zoals werd uitgesproken met een meer eenvoudig Nederlands . Ik hout, jij hout, hij hout, 'het is gebeurt' naast 'het gebeurt', 'paart' in plaats van 'paard' Dit zou alles tot vereenvoudiging van het leren van de spelling zijn en vooral die van de werkwoordsvormen, zo dachten ze. deze voorstellen zijn toen gebleken niet levensvatbaar te zijn. ze vormden een te grote breuk met de traditie in die zin dat me er niet aan zou kunnen wennen en de teksten dan minder toegankelijk werden. De oude spelling werkt dan bij de lezer als stoorsignaal.

Bronnen:
basistaal.slo.nl

Als het aan mij lag, was taal gewoon fonetisch. Dus wat je hoort, schrijf je. Dus niks hij wordt en is veranderd, maar hij wort en is verandert. Maar het punt is dat taal natuurlijk een soort wetenschap is, en in wetenschappen gelden bepaalde regels die daarom niet logisch overkomen voor Jan Modaal. Dit is dan volgens mij ook het enige nut : het behoud van de regels der taalwetenschappen. Vandaar zetten geleerde koppen zich ook bijeen om de "voorkeursspelling" en "nieuwe spelling" en dergelijke te fabriceren. Vanuit een theoretisch concept, niet vanuit gebruiksvriendelijkheid. Als is de nieuwe spelling er voor een deel gekomen omdat het voordien teveel taalvrijheid heerste, waardoor er op de duur heel veel kon. Typisch is ook dat men hier niet gemoderniseerd heeft maar terug gegaan is naar de meer klassieke schrijfmethodes (vgl.het destijds herinvoeren van "cultuur" ipv het intussen toch gangbare "kultuur") Alhoewel ik me soms ook ergerde aan taalfouten, ben ik er meer en meer van overtuigd dat men dit anders moet beginnen bekijken. Taal is in de eerste plaats een communicatiemiddel met een vrij populistisch doel. Dat betekent : de ander moet verstaan wat je zegt of schrijft. Om taal voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk te maken zou de fonetische schrijfwijze de meest democratische manier van redeneren zijn ivm taal. Maar zoals ook in andere wetenschappen is dit buiten het wetenschappelijk discours geredeneerd natuurlijk...dat i.c. uiteraard ook zijn plaats heeft. Al blijf ik wetenschap een contextgebonden materie vinden, en heb ik tegelijk de indruk dat er hier vooral protectionistisch geredeneerd wordt ipv pragmatisch en functioneel.

bijvoorbeeld als je een brief schrijft of je een baan wilt en je schrijft het dan fout dat geeft geen goeie uitstraling

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100