'Je bent gedoemd om vrij te zijn' Is dat een paradox?

je MOET namelijk VRIJ ZIJN. vrij zijn heeft natuurlijk alles behalve te maken met iets 'moeten' of 'gedoemd' tot iets zijn? Wat voor stijlfiguur is dit? Paradox?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het probleem welk je ons voorlegt heeft, mijns inziens te maken met het volgende: de overgrote meerderheid der mensen weet niet in welke relatie ze staat tot het onzichtbare maar bewuste universum. Hiermee bedoel ik 'God' en de engelenwereld waarover de bijbel ons laat weten dat daarin een strijd woedt tussen 2 vijandige groepen, met o.a. als inzet de 'slavernij of vrijheid van de mens. Of wij het dus willen of niet; WIJ zijn de inzet van deze strijd. Maar naast een passieve rol is ons ook een actieve keuze voorgelegd, naar aanleiding van het feit dat God, nadat de mens voor een 'bevrijding van zijn oorspronkelijke regeringsvorm had gekozen, en meende zichzelf te hebben bevrijd, opnieuw voor een keuze werd gesteld: kiezen voor de 'regeringsvorm welke het eerste mensenpaar zichzelf en hun nageslacht zouden opleggen of kiezen voor een nog toekomstige regeringsvorm, waarnaar ze in geloof konden uitzien. Dàt is de betekenis van de woorden uit Gen.3:15 En ik zal vijandschap stellen tussen u en de vrouw en tussen uw zaad en haar zaad. Hij zal u in de kop vermorzelen en gij zult hem in de hiel vermorzelen.”Dát is ook de betekenis van de woorden 'Uw (koninkrijk kome. In de overtuiging verkerend 'vrij te zijn om voor zichzelf en z'n nageslacht te bepalen wat goed en kwaad voor hen zou zijn', zouden mensen zelf wetstelsels moeten uitvinden, zonder over de nodige wijsheid te beschikken om zich los te maken van de slavernij van de 'wet van de dood', die hen van de 'werkelijke vrijheid om te bestaan 'n een gelukkig leven te leiden' zou beroven. Aldus zou een betere vertaling van de woorden die je aanhaalt zijn : 'je bent ertoe veroordeeld in een soort illusoire vrijheid te leven, terwijl de feiten aangeven dat je een slaaf bent van de 'wetten die je natuurlijke behoeften' je opleggen om o.a. te eten, te drinken, je te kleden... Het overgrote deel van je levenstijd bestaat eruit deze behoeften en beperkingen in aanmerking te nemen, zoniet nemen deze de leiding over. En dit alles vindt plaats dit alles op basis van de oorspronkelijke veroordeling door God van het eerste mensenpaar en hun nageslacht. De keuze waar zij zich voor gesteld zagen hield in: opteren voor Gods regeling of in Satans denkmethode geworteld blijven. Dit alles is tot heel wat verwarring aanleiding geweest, maar zal ten slotte, zo geeft de bijbel aan, in het voordeel van Gods regering beslist worden.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100