waar komen woorden vandaan? wie heeft dat ooit bedacht? anders gezegd: waarom heet een hond een hond en een bed een bed? enz..

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

OVER HET ONTSTAAN VAN WOORDEN Hoe zouden ooit in een ver verleden de eerste woorden kunnen zijn ontstaan? Niemand die het weet, maar je zou natuurlijk kunnen denken aan het gebruik van kreten als signaal zoals 'grom' (boos), 'au' (pijn), 'oh' (verwondering), 'mmm' (twijfel), e.d. Voor de hand ligt ook dat het nabootsen van geluiden uit de omgeving woorden kan hebben opgeleverd zoals bij: 'ritsel', 'bonk', 'plof', 'krak'. Daar kunnen dan vervolgens werkwoorden uit zijn ontstaan als 'ritselen', 'bonken', enz. In al deze woorden klinkt, als je even goed luistert, door wat de betekenis ervan is. Dat kan zelfs leiden tot wat ingewikkelder woorden zoals bij 'kissebissen' We zijn dan tegelijk al bij een volgende en belangrijke manier van woordvorming gekomen. Uitgaande van één simpel stamwoord kunnen er allerlei afleidingen bijkomen. Een voorbeeld: 'zit!' kan ooit een simple commando zijn geweest waar dan het werkwoord 'zitten' bij is gekomen, gevolgd door andere afleidingen als 'zat', 'gezeten', 'zetten', 'bezetten', 'opzetten', 'verzetten', 'bezitten' en 'bezeten'. Maar ook 'zetsel', 'verzetje', 'zetel', 'zitting' en 'zetting'. Bij elkaar een hele rij! Nieuwe woorden kunnen ook ontstaan door combinatie van verschillende reeds bestaande woorden. Denk maar eens aan voorbeelden als 'bijzit', 'zitbank', 'bankstel', 'stelpost', 'postzegel', enz. Zo kunnen we ons voorstellen dat uitgaande van een beperkt aantal stamwoorden ooit al een aardige vocabulaire kon worden opgebouwd. We kunnen ons dus indenken dat de eerste woordvorming zich op de volgende manieren kan hebben voorgedaan: als een spontane vorming als een kreet of schreeuw als klanknabootsing door omvorming en uitbreiding van bestaande stamwoorden en door combinatie van bestaande simpele woorden

Bronnen:
http://home.hccnet.nl/am.siebers/woorden/o...

Omdat het op een gegeven moment zo lastig werd om alles maar aan te duiden als ding hebben ze gewoon woorden gekozen. Ze zullen het wel een leuk woord voor het ding in kwestie gevonden hebben. Als er nu bijvoorbeeld een nieuwe planeet ontdekt wordt, dan mag de ontdekker het ook een naam geven, die zal ongetwijfeld iets kiezen dat hij/zij leuk vind.

Mensen willen met elkaar praten. Dat kan alleen als ze dezelfde betekenis aan woorden toekennen. Daarom heeft ooit iemand met een ander afgesproken wat de term is voor een bepaald ding. Soms komt het woord uit een andere taal, soms heet het naar het geluid dat het maakt, en soms is er geen verklaring voor te vinden. Wie alle afzonderlijke woorden ooit bedacht heeft is onmogelijk na te gaan. Want ze zijn eerst heel lang alleen mondeling doorgegeven. Pas later zijn mensen gaan schrijven en kwamen er boeken. Van een heleboel woorden kan je in een "Etymologisch woordenboek", en tegenwoordig ook op een website: http://www.etymologiebank.nl vinden wat de geschiedenis van dat woord is. Hond: http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/hond1 Bed: http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/bed

Elke levende taal is aan een voortdurende verandering onderhevig. Een levende taal heeft echter nooit één duidelijk beginpunt. Het is een, uit de voorouders van, in ons geval de Nederlanders, afkomstige groep klanken die langzaam verder ontwikkeld en verbasterd zijn. Onderweg zijn er natuurlijk ook nieuwe begrippen en woorden ontstaan. Het woord'computer' bijvoorbeeld, bestond nog niet in de middeleeuwen. Veel woorden zijn evenwel nog te herleiden tot een vroeger woord. Zoals jij hier het voorbeeld 'bed' noemt, zou het heel goed zo kunnen zijn dat dit afkomstig is van het woord: 'Bed..ekken' Mensen gingen zich al gauw bedekken als ze in 'hun grot' of hutje slapen gingen. Om te voorkomen dat ze al te zeer afkoelden. Dikwijls ook vertegenwoordigt een woord ook zekere klank. Het woord 'hond' bijvoorbeeld, klinkt voor mij kort en krachtig..als een blaf. Het woord 'poes' echter doet gevoelsmatig heel veel zachter aan. Woorden zijn dus niet bedacht..maar ze zijn geboren...uit de praktijk van het leven ontstaan. Groet, Ton

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100