Is het "we gaan met ons allen ..." of "we gaan met z'n allen ..."?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Beide constructies zijn mogelijk. Met z'n allen is informeler en behoort meer tot de spreektaal dan met ons allen. Toelichting In de constructie 'met + bezittelijk voornaamwoord + allen' kan in alle gevallen z'n (niet zijn) worden gebruikt, ongeacht de persoon en het natuurlijke geslacht. In de eerste en derde persoon meervoud (wij/we resp. zij/ze) kan ook het bezittelijk voornaamwoord van dezelfde persoon (ons resp. hun) worden gebruikt: (1) We gaan met z'n/ons allen naar de kerk. (2) Zij waren met z'n/hun allen. In de tweede persoon meervoud is echter alleen z'n gebruikelijk; jullie of je is hier zo niet uitgesloten, dan toch uitzonderlijk: (3) Hebben jullie dat met z'n allen gedaan? (4) Jullie zijn daar met je/jullie allen naartoe gegaan. (twijfelachtig) In plaats van het onbepaald voornaamwoord allen kan in deze constructie ook een hoofdtelwoord voorkomen. Ook dit telwoord eindigt dan op -en: (5) We vormden met z'n/ons zessen een hecht groepje. (6) Ze doen alles met z'n/hun tweeën. Ten slotte kennen ook het hoofdtelwoord beide en het onbepaalde telwoord hoeveel deze mogelijkheid, veel en weinig echter niet. De laatste kunnen wel met het voorzetsel met alleen worden verbonden: (7) We hebben die beslissing toen met z'n/ons beiden genomen. (8) Met z'n hoevelen waren jullie? (9) Zij waren daar met velen/weinigen. In deze constructie kunnen de hoofdtelwoorden beide, twee, drie en vier ook in de vorm van een verkleinwoord voorkomen: met z'n beidjes/tweetjes/drietjes/viertjes. Dit gebruik is beperkt tot de gesproken taal in een vertrouwelijke sfeer: (10) Daarna zijn we met z'n beidjes/met z'n drietjes naar de voorstelling geweest.

Bronnen:
http://taaladvies.net/taal/advies/vraag/541/

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100