Waarover werden er demonstraties gevoerd in de jaren 50/60?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

In de jaren rond de Vietnam Oorlog waren er zo veel protesten omdat er veel dingen in eens gebeurden in de samenleving. Al deze gebeurtenissen en veranderingen droegen bij aan de opinievorming van de burgers ten opzichte van de oorlog. Zo kwam er een plotselinge scherpe verandering tussen verschillende rassen. Velen konen zich identificeren met de (Franse) burgers in Vietnam. Er werden toen overal vraagtekens bij gezet, bij de wetgeving maar dus ook bij de oorlog in Vietnam. De jongeren uit die tijd wilden de maatschappij veranderen, ze waren erg pacifistisch en wilden dan ook zeker geen oorlog. Er kwam ook steeds meer geweld, meer rellen en meer straatgevechten tussen politie en demonstranten. Martin Luther King Jr. en John F. Kennedy werden vermoord. Honderdduizenden keerden zich in hun hart tegen hun land, ze geloofden dat de oorlog zinloos was en wreed. Ze concludeerden dat de Amerikaanse democratie een schande was als het geen alternatief bood voor een politiek waar zo?n grote oppositie tegen was. Ze werden zich ervan bewust dat de Verenigde Staten een wreed imperium waren dat alleen geïnteresseerd was in geld en macht en dat louter gesteund werd door militair geweld. Er kwam ook groots verzet tegen de dienstplicht, omdat de jongeren zich niet wilden opofferen voor hun verraderlijke vaderland. De regering had de keus om dienstweigeraars te negeren of om hen gevangen te zetten. Dit werden op den duur duizenden en mogelijk tienduizenden dienstweigeraars. Ouders braken, technisch gesproken, de wet door hun kinderen te adviseren om dienst te weigeren en door het weigeren van het betalen van hun belastingen. In juni 1969 kondigde Nixon aan dat de dienstplicht gedeeltelijk zou worden afgeschaft. Nixon wilde hierdoor de protesten verminderen. Dit lukte half, want de jonge mannen die nu niet naar Vietnam hoefden, stopten met protesteren. Ieder ander ging door.

Bronnen:
http://www.scholieren.com/werkstukken/3513

[anti]kapitalisme, [anti]vietnam oorlog, [anti]raketbasissen

De Schoolstrijd in België: De spanningen begonnen rond 1950 en de tweede schoolstrijd bereikte in 1955 een hoogtepunt toen de socialistische minister Leo Collard met de Wet-Collard probeerde de subsidies aan de katholieke scholen aanzienlijk te verminderen, de voorwaarden voor subsidiëring te verscherpen en te voorzien in de oprichting van een groot aantal rijksscholen. De onrust en het (straat)protest, met de mars op Brussel op 26 maart 1955 als hoogtepunt, duurde voort totdat de verkiezingen van 1 juni 1958 de CVP weer aan de macht brachten. Op 6 augustus 1958 werd op initiatief van de CVP-minderheidsregering-Eyskens de Nationale Schoolcommissie opgericht, bestaande uit de voorzitter en drie leden van elk van de drie nationale partijen (katholieken, liberalen en socialisten). Deze commissie werkte een compromis-oplossing uit die op 20 november 1958 in het Schoolpact werd neergelegd. Met het Schoolpact werd het inschrijvingsgeld in het secundair onderwijs afgeschaft. Sedertdien geldt er een redelijke schoolvrede

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100