Wanneer is Abraham overleden? Ik weet dat hij op zijn 175 leeftijd is overleden, maar wat is de data?

Als jullie het weten, geef aub antwoord.

Weet jij het antwoord?

/2500

Dat was omstreeks 1700 vóór Christus.

Bronnen:
http://www.heiligen-3s.nl/heiligen/10/09/1...

Aangezien het niet duidelijk is of deze Abraham werkelijk geleefd heeft en de vertellingen veel later zijn opgeschreven dan wanneer hij geleefd zou hebben zijn de data onbekend en is de schatting dus wellicht (waarschijnlijk) over een mythische figuur. Zijn overlijden zou je dan ergens rond de 18de eeuw VOOR christus kunnen zien. https://nl.wikipedia.org/wiki/Abraham#Historiciteit Historiciteit De vertellingen over Abraham spelen zich volgens de Bijbelse chronologie af in het tweede millennium v.Chr., zo rond de 19e en 18e eeuw v.Chr. Uit onderzoek van de Pentateuch, dat onder andere heeft geleid tot de documentaire hypothese, is gebleken dat de overleveringen over Abraham pas in een veel latere tijd zijn ontstaan of opgeschreven. Daarom is het op grond van de beschikbare bronnen niet mogelijk uitspraken te doen over een eventueel historische Abraham. Archeologische vondsten in Mari en Nuzi werpen licht op de levenswijze, ethiek, rechtsgebruiken en religieuze voorstellingen uit de tijd die de Hebreeuwse Bijbel beschrijft, maar geven geen bewijs voor een tastbaar bestaan of niet-bestaan van Abraham. De levenswijze die de Bijbel beschrijft, komt soms overeen met de beschrijvingen buiten de Bijbel van de zogenoemde randnomaden, niet nader omschreven groepen, die op zoek naar weidegronden soms in contact kwamen met bepaalde stadsbewoners of zichzelf permanent vestigden.[40] In zoverre geven buitenbijbelse bronnen een wereldbeeld dat zich in grote lijnen verhoudt tot het beeld dat de schrijver(s) van de Abrahamvertellingen voor ogen stond. Maar de weergave is op onderdelen niet correct. Als bijvoorbeeld wordt getracht de rijkdom van de aartsvaders te illustreren door het bezit van kamelen, is dit een projectie uit een latere tijd. De kameel werd namelijk pas tegen het einde van het tweede millennium v.Chr. getemd en werd in het oude Oosten pas ver na 1000 v.Chr. als lastdier in gebruik genomen. === Uit dit artikel kan je opmaken hoe lastig datering is van bijbelse verhalen (voor zover ze überhaupt historisch correct zijn). https://nl.wikipedia.org/wiki/Bijbelse_chronologie

Toegevoegd op 22 juni 2019 13:58: tekst

We weten hier twee dingen niet, waardoor uw vraag niet te beantwoorden is. Namelijk: Wanneer het verhaal over Abraham op schrift terecht kwam en wat de interpretatie was van een kalender c.q. tijd van de mensen die dit verhaal opschreven en predikten. De mens heeft er een behoorlijke tijd over gedaan voordat we de cyclus van een jaar begrepen. De Egyptenaren zaten er al vlak bij, maar het duurde tot 1582 onze huidige foutloze kalender hadden. De gregoriaanse kalender. Veel verhalen uit religieuze boeken zin veel ouder dan de bekende predikers als Jezus van Nazareth of later Mohammed van Mekka. Het oudst bewaarde schrift van de mens is die van de Sumeriers. Zij schreven 6000 jaar geleden van alles en nog wat op kleitabletten. Er staan verhalen op die we kunnen herkennen uit de boeken van verschillende religies, zoals over 'de zonnevloed' bijvoorbeeld. De mens is dit schrift vergeten en uit het oog verloren tot het in de moderne tijd weer werd gevonden. Het zou dus best kunnen dat verhalen al heel lang in het collectief geheugen van de mens werd meegenomen voordat het uiteindelijk werd opgeschreven op papyrus. Wellicht had een prediker een ezel vol rollen papyrus. De oudst bewaarde samenvatting van deze verhalen (Bijbel) is uit het jaar 250. Dat lijkt ontzettend lang geleden, maar in Rome was al een winkelcentrum met twee etages. om dit maar even in perspectief te plaatsen. Jezus van Nazareth is 'mede' ontzettend bekend geworden, omdat ik zijn tijd de mens in staat was om verhalen over tijd en afstand te laten reizen via schrift. Het prediken reikte toen tot land in de verste uithoeken en beperkte zich niet meer tot de snelheid van spraak. Het verhaal van Abraham kan veel ouder zijn dan is opgeschreven. Dat bewijzen de kleitabletten. De interpretatie van tijd van mensen in de oudheid liet te wensen over. Hoewel er samenlevingen waren die een jaar tijd redelijk begrepen, leefden er in dezelfde tijd zeer achtergestelde mensen en wellicht ook mensen die een hele andere jaartelling hanteerden.

Bronnen:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kalender
https://www.digibron.nl/search/detail/012e...
https://historiek.net/oudste-bijbel-ter-we...

De Bijbelse tijdlijn is de grafische weergave van gebeurtenissen uit de Bijbel. In veel Bijbelse tijdlijnen wordt een letterlijke interpretatie van de Bijbel gehanteerd. Volgens de Bijbelse tijdlijn zou Abram in 2038 v.Chr. geboren zijn. De naamsverandering naar Abraham zou hebben plaatsgevonden in 1939 v.Chr., en hij zou 175jaar oud, zijn overleden zijn 1863 v.Chr. Twee onderzoekers, Prof. Thomas L. Thomson (North-Carolina, 1974) en Prof. John van Seters (University College, Toronto, 1975), kwamen onafhankelijk van elkaar tot de wetenschappelijke bevinding dat, op basis van hun studie van de socioculturele en juridische achtergrond die de verhalen over de aartsvaders kenmerkt, deze op één lijn zouden te stellen zijn met de vroege documenten van het 1e millennium v.Chr. Zij wijzen op aanzienlijke inconsequenties die in de Bijbel voorkomen en keren zich tegen 'fundamentalisten' die stellen dat Bijbelse verhalen zouden kunnen dienen om de geschiedenis van het Midden-Oosten te reconstrueren op een manier zoals men dat met de archieven van Mari of gelijkwaardige archeologische bronnen pleegt te doen, die dateren uit deze vroege millennia zelf. Het Oude Testament zou volgens sommigen pas in de 10e eeuw v.Chr. op schrift zijn gesteld; anderen houden het op de 6e eeuw v.Chr. De archeoloog Drs J.G. van der Land schreef in een essay over Bijbelse Archeologie: Het gebruik van kamelen als lastdieren was volgens de Bijbel al in de tijd van Abraham gebruikelijk. De farao van Egypte gaf Abraham onder andere kamelen bij diens vertrek uit Egypte (Genesis 12:16). In Genesis 24:10, 32 en 63 kunnen we lezen dat Abraham zijn knecht Eliëzer kamelen als lastdieren meegaf toen hij naar het noorden van Mesopotamië vertrok om een vrouw te zoeken voor Isaäk. Sommige geleerden kwamen tot de conclusie dat het houden van getemde kamelen als lastdier pas na ca. 1100 v. C. gebruikelijk zijn geworden. Zij kwamen tot deze conclusie omdat zij geen teksten ouder dan ca. 1100 v. C. waren tegengekomen waarin over getemde kamelen werd geschreven. Over Abraham zijn geen andere historische bronnen te vinden dan de Tenach, de Bijbel en de Koran. Desondanks wordt Abraham ook vaak door niet-gelovigen beschouwd als een persoon die echt heeft bestaan. https://www.genealogieonline.nl/stamboom-smith-bais/R22472.php

Toegevoegd op 23 juni 2019 20:18: tekst
Bronnen:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Abraham
https://nl.wikipedia.org/wiki/Overleg:Abraham

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100