Wat zijn protestanten?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

In het woord Protestanten zit het woord protest. Dit komt uit de 16e eeuw, toen bepaalde theologen zich tegen de katholieke kerk keerden en als groep "protestanten"werden genoemd. Luther en Calvijn (daar komt de naam calvinist vandaan) zijn bekende protestanten uit die tijd. De protestanten waren tegen de rijkdom van de katholieke kerk, maar hadden ook verschil in opvatting over de bijbel (theologie). De groep protestanten heeft zich later afgesplitst in o.a. gereformeerden en hervormden. Pas in 2004 is er officieel een fusie geweest na een langdurig proces dat in de gereformeerde en hervormde kerken bekend stond onder "samen op weg". Vanaf 2004 is de overkoepelende naam van hervormden en gereformeerden dus weer protestant en heten de kerken die hieronder vallen Protestantse Kerk Nederland (PKN). Dit is een grote stroming binnen het christelijk geloof. In deze tijd zijn protestanten niet meer tegen het katholicisme, hoewel er verschillen zijn in geloofsbeleving. Er wordt in veel gemeenten ook samengewerkt en vaak worden er ook af en toe samen diensten georganiseerd. Toegevoegd na 3 minuten: Excuus voor mensen die voorheen aangesloten waren bij de Evangelisch-Lutherse Kerk. Deze hoort sinds 2004 ook bij de Protestantse Kerk Nederland en die groep was ik vergeten te noemen. Toegevoegd na 8 minuten: Zie ook video over de beeldenstorm in de 16e eeuw. Meer video's over de huidige protestantse kerk op SchoolTV: http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20040315_protestant02 http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20040315_protestant03

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gereformeerd
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hervormd
http://nl.wikipedia.org/wiki/Protestantse_...
http://www.pkn.nl/
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/2005...

Mensen dIe tgen de kerk waren Toegevoegd na 6 minuten: Mensen die tegen De katholieke kerk waren.

Aanhangers van het protestantisme (bron)

Dat zijn aanhangers van het Protestantisme, een stroming in het christendom. Het Protestantisme is ontstaan tijdens de Reformatie in de 16e eeuw nadat verschillende theologen in een conflict waren geraakt met de rooms-katholieke Kerk over de christelijke leer en de kerkelijke praktijk. Ik verwijs je naar de bron hieronder voor meer informatie.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Protestanten

Protestant is eigenlijk een overkoepelende naam of verzamelnaam voor mensen die het gereformeerde of het hervormde geloof aanhangen. Dus: Protestanten zijn mensen die bij de Gereformeerde kerk of de Hervormde kerk behoren.

Het protestantisme is in het zestiende-eeuwse Europa opgekomen in een poging de rooms-katholieke kerk te hervormen. Het woord ’protestant’ werd voor het eerst op de in 1529 gehouden Rijksdag van Spiers gebruikt voor de volgelingen van Maarten Luther. Sindsdien is de term in zwang geraakt voor al degenen die de grondbeginselen en doelstellingen van de Reformatie aanhangen. Een protestant wordt dan ook wel gedefinieerd als „een lid van een van de kerkelijke denominaties die het universele gezag van de paus ontkennen en de beginselen van de Reformatie onderschrijven, namelijk rechtvaardiging door geloof alleen, het priesterschap van alle gelovigen en het oppergezag van de Bijbel als de enige bron van geopenbaarde waarheid” Bron: (Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, 11de uitgave).

Protestanten waren niet tegen de kerk! Het is een christelijke stroming die wel tegen alle schilderijen en beelden bij de katholieken waren.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100