wie schreef het oude testament ? en wie het nieuwe testament

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Het nieuwe is geschreven door Mattheus, Markus, Lucas en Johannes. Toegevoegd na 2 minuten: "Van geen enkel boek uit het Oude Testament kunnen we met zekerheid zeggen door wie het is geschreven. Soms wil men een uitzondering maken voor de profetenboeken. Die zouden dan geheel of deels geschreven zijn door de profeet die in het boek zelf optreedt. Maar hiervoor zijn weinig overtuigende aanwijzingen. De namen van de feitelijke auteurs van de bijbelboeken kunnen niet worden genoemd. De literatuur van de oudheid – waar het oude Israël deel van was – kenmerkt zich door haar anonieme karakter. Er is wel een verklaring voor dit anonieme karakter. Schrijvers waren in de eerste plaats overleveraars. Zij streefden naar het bewaren van oude vormen en tradities. De boeken van het Oude Testament zijn dan ook voornamelijk het product van overlevering. Het betreft grotendeels teksten die allerlei bewerkingen hebben ondergaan." http://rondomdebijbel.nl/het-ontstaan-van-de-bijbel/het-ontstaan-van-de-boeken-van-het-oude-testament/de-schrijvers-van-het-oude-testament/

Op menselijk niveau werd de Bijbel door ongeveer 40 mannen met verscheidene achtergronden geschreven, over een periode van ongeveer 1500 jaar. Mozes was een herder, Jesaja was een profeet, Ezra was een priester. Matteüs was een belastinginner, Lucas was een arts, Johannes was een visser, Paulus was een tentenmaker. Slechts enkele van de boeken van de Bijbel vermelden specifiek wie de schrijver was. Hier volgen de boeken van de Bijbel, samen met de naam van de meest waarschijnlijke schrijver volgens de Bijbelse schriftgeleerden en (ruwweg) de datum van schrijven: Oude Testament: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium = Mozes - 1400 v.C. Jozua = Jozua - 1350 v.C. Rechters, Ruth, 1 Samuël, 2 Samuël = Samuël/Natan/Gad - 1000 - 900 v.C. 1 Koningen, 2 Koningen = Jeremia - 600 v.C. 1 Kronieken, 2 Kronieken, Ezra, Nehemia = Ezra - 450 v.C. Ester = Mordechai - 400 v.C. Job = Mozes - 1400 v.C. Psalmen = diverse schrijvers, vooral David - 1000 - 400 v.C. Spreuken, Prediker, Hooglied = Salomo - 900 v.C. Jesaja = Jesaja - 700 v.C. Jeremia, Klaagliederen = Jeremia - 600 v.C. Ezechiël = Ezechiël - 550 v.C. Daniël = Daniël - 550 v.C. Hosea = Hosea - 750 v.C. Joël = Joël - 850 v.C. Amos = Amos - 750 v.C. Obadja = Obadja - 600 v.C. Jona = Jona - 700 v.C. Micha = Micha - 700 v.C. Nahum = Nahum - 650 v.C. Habakuk = Habakuk - 600 v.C. Zefanja = Zefanja - 650 v.C. Haggai = Haggai - 520 v.C. Zacharia = Zacharia - 500 v.C. Maleachi = Maleachi - 430 v.C. Nieuwe Testament: Matteüs = Matteüs – 55 n.C. Marcus = Johannes Marcus - 50 n.C. Lucas = Lucas – 60 n.C. Johannes = Johannes – 90 n.C. Handelingen = Lucas – 65 n.C. Romeinen, 1 Korintiërs, 2 Korintiërs, Galaten, Efeziërs, Filippenzen, Kolossenzen, 1 Tessalonicenzen, 2 Tessalonicenzen, 1 Timoteüs, 2 Timoteüs, Titus, Filemon = Paulus – 50-70 n.C. Hebreeën = onbekend, waarschijnlijk Paulus, Lucas, Barnabas of Apollos – 65 n.C. Jakobus = Jakobus – 45 n.C. 1 Petrus, 2 Petrus = Petrus – 60 n.C. 1 Johannes, 2 Johannes, 3 Johannes = Johannes – 90 n.C. Judas = Judas - 60 n.C. Openbaring = Johannes – 90 n.C.

Bronnen:
http://www.gotquestions.org/nederlands/sch...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100