Let op: Startpagina GoeieVraag geeft geen medisch advies. De antwoorden en reacties zijn geen vervanging voor een consultatie bij een arts. Raadpleeg bij gezondheidsklachten daarom altijd een arts.

Zijn artsen wettelijk verplicht hun patiënt de waarheid te vertellen ?!

Weet jij het antwoord?

/2500

In de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) is het volgende daarover beschreven (bij punt 3): 1.De hulpverlener licht de patiënt op duidelijke wijze, en desgevraagd schriftelijk in over het voorgenomen onderzoek en de voorgestelde behandeling en over de ontwikkelingen omtrent het onderzoek, de behandeling en de gezondheidstoestand van de patiënt. De hulpverlener licht een patiënt die de leeftijd van twaalf jaren nog niet heeft bereikt op zodanige wijze in als past bij zijn bevattingsvermogen. 2.Bij het uitvoeren van de in lid 1 neergelegde verplichting laat de hulpverlener zich leiden door hetgeen de patiënt redelijkerwijze dient te weten ten aanzien van: a.de aard en het doel van het onderzoek of de behandeling die hij noodzakelijk acht en van de uit te voeren verrichtingen; b.de te verwachten gevolgen en risico's daarvan voor de gezondheid van de patiënt; c.andere methoden van onderzoek of behandeling die in aanmerking komen; d.de staat van en de vooruitzichten met betrekking tot diens gezondheid voor wat betreft het terrein van het onderzoek of de behandeling. 3.De hulpverlener mag de patiënt bedoelde inlichtingen slechts onthouden voor zover het verstrekken ervan kennelijk ernstig nadeel voor de patiënt zou opleveren. Indien het belang van de patiënt dit vereist, dient de hulpverlener de desbetreffende inlichtingen aan een ander dan de patiënt te verstrekken. De inlichtingen worden de patiënt alsnog gegeven, zodra bedoeld nadeel niet meer te duchten is. De hulpverlener maakt geen gebruik van zijn in de eerste volzin bedoelde bevoegdheid dan nadat hij daarover een andere hulpverlener heeft geraadpleegd.

De vorige antwoorden zeggen al veel. Vraag een open en eerlijk gesprek. Als je iets niet snapt, vraag of dit nog een keer uitgelegd wordt. Laat desnoods tekenen wat en waar het probleem zit. Net zolang tot je het wel begrijpt. Heb je twijfels over de volledigheid van het antwoord zeg dat dan ook. Blijf vragen, vraag een heel eerlijk antwoord

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100