Moeten we onwerkzame behandelingen toestaan?

Er zijn veel "medische" behandelingen en diagnosemethoden die in werkelijkheid niet werkzaam zijn.

Neem bijvoorbeeld de kinesiologie. Eén variant daarvan bepaalt op de volgende manier welk medicijn een patiënt moet nemen. De patiënt houdt in de ene hand een afgesloten glazen potje vast met iets erin. De andere arm strekt ze uit. De kinesioloog probeert de gestrekte arm omlaag te duwen. Kost dat moeite, dan is de stof in het glazen potje een goed medicijn, want de patiënt wordt er sterk van. Gaat de arm makkelijk omlaag, dan is de stof in het potje slecht voor de patiënt.

Grote onzin natuurlijk.

Toch zie je dat veel patiënten baat hebben bij dit soort methoden. Psychologie en spontaan herstel doen kennelijk veel goeds.

Mijn vraag is nu: moeten we dit soort methoden toestaan?

Voor:
- De patiënt wordt er beter van, en dat is waar het om gaat.
- Al werkt het niet, door van de gebaande paden af te wijken heb je kans dat je iets ontdekt dat wel werkt.

Tegen:
- Je bedriegt de patiënt. Dat is immoreel.
- Je houdt de patiënt weg van wel werkzame methoden (Sylvia Millecam...).
- Er gaat veel geld naar zulke methoden. Dat had beter besteed kunnen worden aan echte methoden.
- Voor je het weet moet er onderzoek aan worden gedaan. Dat houdt geld weg bij onderzoek naar werkzame methoden, en het vereist het verlaten van de wetenschappelijke methode.

Slechts twee voors en veel tegens, maar vooral die eerste voor is wel heel belangrijk.

Wat is wijsheid?

(Het gaat hier dus niet om het voorbeeld van deze variant van de kinesiologie - als je vindt dat kinesiologie wel werkt, lees dan deze vraag met een andere methode die /niet/ werkt.)

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Alle vormen van alternatieve geneeskunde afschaffen lijkt me niet zinnig. Meer toezicht en harder optreden tegen echte oplichters mag wel zeker naar mijn idee. Zolang ze niet schaden en een psychologisch effect hebben heb ik er ook nog geen probleem mee maar figuren die gaan lopen roepen "nee je hebt geen AIDS dat zijn alleen slechte auras" brengen de patient en anderen in gevaar en moeten naar mijn idee heel hard aangepakt worden. Het vervelende is dat er niet echt een harde scheidslijn is te trekken. Daarbij zijn er nog wel vormen van alternatieve geneeskunde die daadwerkelijk helpen maar onder alternatief vallen omdat niemand weet waarom het nu eigenlijk werkt. Vaak wordt we nog wel onderzoek nar gedaan maar moet je dan gaan verbieden die methoden toe te passen tot er jaren later uitgevonden wordt waarom het werkt en alsnog gaan toepassen. Daar zijn de patiënten niet echt mee gebaat. Zelfs al is het effect alleen psychologisch dan nog. Zolang het helpt en de patient er beter door gaat functioneren zie ik niet in waarom het verboden zou moeten worden. Het probleem in de alternatieve geneeskunde zit hem in mensen die echte onzin gaan lopen roepen als dat witte suiker vergif is bijvoorbeeld en 'genezers' die mensen afraden naar erkende reguliere artsen te gaan en hun patiënten allerlei rotzooi gaan aansmeren en supplementen (door henzelf verkocht uiteraard) omdat de patient bepaalde essentiële dingen niet mag eten (anders verkoop je het supplement niet meer). Dat is ronduit gevaarlijk. Het mag wat mij betreft nog best strafbaar gesteld worden (dacht eigenlijk dat dat al zo was maar weet niet zeker) om medisch advies te geven wanneer je daartoe niet officieel bevoegd bent. Toegevoegd op 08-05-2009 22:33:20 Nog even samengevat dus: Onwerkzame handelingen niet toestaan gaat me te ver. Als een behandeling niet baat is dat bij lange na geen probleem zolang het maar niet ook schaadt.

Tja, in hoeverre moet je de patient tegen zichzelf in bescherming nemen? Als je regulier "Uitbehandeld" bent, dan kan ik me voorstellen dat je van alles en nog wat probeert om toch te genezen. Ik zelf zou niet uitsluiten dan ook "minder logische" middelen uit te proberen, want stel dat het toch werkt. Verbieden zou ik het niet, wat je verbiedt wordt juist als aantrekkelijker ervaren.

Ik vind dat in de normale zorg meer nadruk gelegd moet worden op 'power of mind'. Deze niet-werkzame medicijnen (placebo's) werken omdat mensen geloof hebben in genezing. Uit andere onderzoeken blijkt dat ernstig zieken die in de reguliere zorg zitten ook geholpen kunnen zijn door ipv een placebo toe te dienen, te helpen het geloof in de genezing te verhogen. Door patienten te leren visualiseren, en bijvoorbeeld door toekomstplannen te blijven maken en dat soort dingen kan daadwerkelijk de levensduur beinvloed worden. Wanneer ziekenhuizen deze hulp beter aanbieden is het niet nodig dat paranormale typjes geld verdienen met onzinmedicijnen.

Ja vooral blijven toestaan. Vooral ook kritisch zijn en blijven toestaan. Waarom ? Omdat men in de Middeleeuwen ook dacht dat bepaalde kruiden niet werkten, dat het hekserij was en toen gooiden ze er vrouwen voor op de brandstapel. Tegenwoordig maken we er medicijnen mee.. met diezelfde kruiden(kennis). Alles begint eerst als een ruwe diamant. Je ziet de diamant nog nauwelijks. Er moet nog veel aan geslepen worden voordat het een echte diamant is. Ga je echter als geboren scepticus te werk, zal je veel diamanten missen en dat is veel schadelijker. Je moet nieuwe of andere soorten van geneeswijzen niet meteen de kop in drukken omdat ze niet regulier zijn. Alle regulieren hebben ook eerst sceptici gekend. Denk aan fysiotherapie, denk aan acupunctuur. Nu weten we beter. Als je iets niet kan verklaren terwijl het wel werkt, dan moet je niet zo dom zijn om het overboord te gooien. Het zou je juist moeten uitdagen om te onderzoeken waarom het wel werkt. Wat werkt er dan ? Waarom werkt het placebo effect ? En hoe werkt het dan ? Heel het leven start met een idee... een theorie.. een concept.. daarna pas volgt de materie.

Dit vind ik een mooi vraagstuk. In het simpelste geval nemen we de placebo's tegen een simpele "ziekte": hoofdpijn. Als de patient kenbaar gemaakt wordt dat hij een medicijn krijgt tegen de hoofdpijn dat 10 cent per pil kost, dan werkt de placebo in 61% van de gevallen. Wordt de prijs opgeschroeft naar 2 euro per pil, dan werkt het in 85% van de gevallen (sorry voor het ontbreken van de bron). Dat is hartstikke veel! Nu zou ik mezelf graag placebo's toe willen dienen maar dan werkt het niet :p. Ik vind wel dat we het moeten toestaan. Als de kracht van de geest het lichaam geneest is dit beter dan door medicijnen. Er moet natuurlijk wel tijdig voor een werkzame behandeling worden gekozen als het niet blijkt te werken...

Aha, de aap komt uit de mouw: Rotaluclac is een aanhanger van de antikwakkers! In principe heeft R. gelijk: wat niet werkzaam is moet je links laten liggen. Maar, daar zitten nog wat scherpe haken en ogen aan! De huidige wetenschap denkt - ten onrechte- dat ze alles weet en begrijpt en dat de huidige manier van dingen onderzoeken de juiste antwoorden geeft, helaas is dat niet het geval. De complexiteit van het leven en de natuur is daarvoor te groot. En de (financiële) belangen van partijen in het veld zijn dusdanig dat die het consumentenbelang in de weg staan. Als je dit besluit letterlijk zou uitvoeren, moet misschien wel meer dan de helft van het reguliere pakket direct met de vuilnisman mee. Van veel zaken wordt pas na jarenlang 'onbewezen' toepassen begrepen hoe en waarom het werkt. Het feit dat mensen zich na een behandeling beter voelen is één van de peilers van "evidence based medicine", door antikwakkers vaak ten onrechte vertaald als "bewezen werkzame geneeskunde". Elke liefbhebber van detectives weet dat evidence heel wat meer inhoudt dan 'bewijs'! Een veel beter criterium is, of het de patiënt (mogelijk) schade berokkent. Helaas voor de antikwakkers komt ook hier de reguliere geneeskunde niet altijd als winnaar uit de bus. De reden dat de Overheid al tientallen jaren weigert het complementaire veld te reguleren is, dat het zo onschadelijk is: er gebeuren zelden ongelukken en er komen vrijwel geen klachten over, zeker in vegelijking met de reguliere praktijk. Natuurlijk kunnen we die ene dode nog tien jaar blijven 'uitmelken', omdat één slachtoffer van alternatief blijkbaar even zwaar weegt als 10.000 (verwijtbare) slachtoffers van regulier. Waarbij aangetekend, dat de chirurgen die weigerden SM te opereren zonder voorafgaande chemokuur (haar goed recht als patiënt met vrije keuze) nog steeds vrijuit gaan, terwijl die haar in handen van kwakzlvers hebben gedreven...

Bronnen:
www.ppcg.nl