Waarom kan ik van mijn eigen medisch dossier bij de huisarts geen kopie krijgen?

Ik heb documentatie c.q. bewijs nodig, dat ik al heel lang tegen mijn gewicht vecht. Dit staat, compleet met jaartallen, in het medisch dossier dat bij mijn huisarts wordt bijgehouden. De assistente weigert mij een kopie hiervan te geven. Mag dat? Het is toch MIJN dossier!

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Het dossier is eigendom van de arts. Niet van de assistente of van jou. Inzage moet wel gegeven worden. Een kopie van een deel van het dossier of van het hele dossier ook, overigens wel tegen vergoeding. Persoonlijke werkaantekeningen van de arts hoeven niet ter inzage te worden gegeven. "Heeft een patiënt recht op inzage in/afschrift van het medisch dossier? Elke patiënt heeft een rechtstreeks recht op inzage en/of afschrift van het door een arts aangelegde medisch dossier. Dat inzagerecht omvat ook de schriftelijke informatie in het dossier die is verkregen van andere (behandelende) artsen. Van dit inzagerecht is uitgezonderd die informatie in het dossier die over andere personen gaat en waarvan kennisneming door de patiënt schade zou kunnen toebrengen aan de privacy van die anderen. De persoonlijke werkaantekeningen van de arts maken geen deel uit van het medisch dossier en vallen daarmee ook buiten het inzagerecht van de patiënt. Als persoonlijke werkaantekeningen worden alleen die gegevens aangemerkt, die naar hun aard niet bedoeld zijn om onder andere ogen dan die van de hulpverlener zelf te komen. Te denken valt bijvoorbeeld aan geheugensteuntjes bij de voorlopige gedachtevorming. Persoonlijke werkaantekeningen zijn van het dossier én daarmee van het inzage- en afschriftrecht uitgezonderd. Een 'schaduwdossier' dat alleen voor persoonlijk gebruik van de arts of het behandelteam wordt aangelegd en waarin gegevens over de patiënt worden opgenomen die later - in samengevatte vorm - in het dossier worden overgenomen, kan volgens de wetgever niet aangemerkt worden als een 'persoonlijke werkaantekening'. Dit dossier valt gewoon onder het inzagerecht." Toegevoegd na 2 minuten: Om een idee te krijgen van de kosten (uit bron 2) "De behandelaar mag een onkostenvergoeding voor de kopieën van uw dossier vragen. Bij een afdeling Informatie en klachtenopvang van een Zorgbelangorganisatie kunt u navragen of het gevraagde bedrag redelijk is (www.zorgbelang-nederland.nl). Over het algemeen geldt bij enkele pagina’s een bedrag van € 0,23 per pagina met een maximum van € 4,50 per verzoek. Bij een kopie van dossiers met meer dan 100 pagina’s hoeft u maximaal € 22,50 te betalen. Dit bedrag geldt ook wanneer u uw gegevens op cd-rom krijgt. Voor kopieën van röntgenfoto’s moet u de werkelijke kosten betalen. Het College Bescherming Persoonsgegevens houdt hier toezicht op (www.cbpweb.nl)."

Bronnen:
http://knmg.artsennet.nl/Diensten/KNMG-Art...
http://www.npcf.nl/index.php?option=com_co...

Natuurlijk heb jij hier recht op, heb is inderdaad jouw dossier. Het recht op inzage en/of een kopie is ook gewoon opgenomen in de WGBO (wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst). Een huisarts of zorginstelling mag je wel een redelijke vergoeding vragen voor een eventuele kopie. Uitzondering op dit recht vormen trouwens de persoonlijke aantekeningen van de (huis)arts. Daar hoeft hij/zij geen inzage in te verschaffen. Maar van alle overige dossierstukken, zoals uitslagen van onderzoeken, verwijsbrieven, ontslagrapportages uit het ziekenhuis, specialistenbrieven etc., hoor je gewoon een kopietje te kunnen krijgen als je hier om vraagt.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100