Wat is borderline precies en zijn er evt.medicynen voor?

Je hoort t hoe langer hoe vaker,maar wat is t nu precies? Zijn er medicynen voor zo ja welke?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

In aanvulling op het vorige antwoord: "Medicatie Vaak gebruikte medicijnen bij Borderline zijn serotonineregulerende medicatie, antidepressiva, antipsychotica, stemmingsregulerende middelen en kalmeringsmiddelen. Enige voorzichtigheid is geboden bij deze middelen, niet elk lichaam reageert hetzelfde en verslavingsgevaar is aanwezig. Ga dus niet op eigen houtje experimenteren, maar overleg altijd met een arts. Goede medicatie in de juiste dosering kan echter veel verlichting geven bij de verschillende symptomen van Borderline." Maar er zijn ook trainingen die goede resultaten geven! Zoals de VERS-training. Toegevoegd na 2 minuten: De VERS is een vaardigheidstraining voor mensen met een Borderline Persoonlijkheid Stoornis en daarop gelijkende problemen. In de VERS-training (Vaardigheidstraining Emotie Regulatie Stoornis) wordt niet de term Borderline Persoonlijkheid Stoornis (BPS) gebruikt, maar emotieregulatiestoornis (ERS). Deze term beschrijft beter met welke problemen iemand worstelt. Een kernprobleem is namelijk het niet kunnen reguleren van emoties. Mensen met een emotieregulatiestoornis: •zijn zeer gevoelig voor emotionele prikkels •reageren heel sterk op emotionele prikkels •keren langzaam terug naar een ‘emotionele basisniveau De VERS is bedoeld voor volwassenen die zich herkennen in het moeilijk kunnen reguleren van emoties (dus niet alleen voor mensen met de diagnose BPS). Toegevoegd na 7 minuten: Overigens: De diagnose Borderline wordt regelmatig ten onrechte vastgesteld. Het wil nog al eens voorkomen dat als het niet duidelijk is wat er precies aan de hand is mensen in een soort van restgroep worden ondergebracht en die is op dit moment dan vaak: 'Borderliner'. Dat is een ongewesnte ontwikkeling omdat mensen zo ook een verkeerde behandeling krijgen. Bovendien is het etiket Borderline binnen en buiten de gezondheidszorg ook nog stigmatiserend.

Bronnen:
http://www.borderline-hulpgroep.com/border...
http://www.verstraining.nl/

Wat is borderline? Het meest kenmerkende van de borderline persoonlijkheidsstoornis (kortweg: BPS of borderline) zijn de sterke wisselingen in stemmingen, gedachten en gedrag. Mensen met borderline zijn enorm impulsief, denken vaak zwart-wit, reageren extreem. Relaties zijn moeilijk te onderhouden, en wisselen ook sterk. Ook de ideeën en gedachten die ze over zichzelf hebben, wisselen sterk.

Bronnen:
http://www.infectieziekten.net/default13297.html
http://www.infectieziekten.net/default1736.html

Bovenstaand antwoord klopt. De relaties zijn bijna niet te onderhouden. Zodra er een relatie of liefde is wordt dit weer weggegooid of kapot gemaakt. Het is een ernstige ziekte. Ik weet niet of er medicijnen voor zijn.

borderline: Deze mensen hebben een laag gevoel van eigenwaarde, snel sterke oordelen, In een ralatie met vrienden/partner is het alles of niets, waarbij meestal eerst alles en daarna in 1x niets. mensen met borderline-persoonlijkheidsstoornissen kunnen psychoses van enkele uren krijgen... Behandeling: een langdurige gespreks therapie, of medicijnen. Helaas staat er nou net weer niet bij welke... Toegevoegd na 53 seconden: oeps! Degene voor me vertelt net allerlei medicijnen!!

Mijn antwoord is natuurlijk niet een medisch antwoord, maar zoals ik het heb meegekregen tijdens al mijn jaren in de gezondheidszorg, en zoals ik het heb begrepen en mij heeft geholpen in het omgaan met mensen met borderline. Mensen met borderline hebben moeite met het ervaren van de border, van de grens. Ze kunnen heel onmatig zijn, geen grens met eten, drinken, drugs. Ook problemen met ordenen komen veel voor. Dan kom je in een huis, waar het werkelijk een grote chaos is. De persoon die er woont, kan niet bedenken waar hij/zij het eerst mee moet beginnen. Mensen zijn soms ook snel boos, ze weten niet hoever ze daarmee kunnen gaan, soms ook niet weten wat je wel en niet moet accepteren van andere mensen, echt letterlijk de scheidslijnen niet kennen, niet ervaren. Het helpt mensen met borderline als ze in een strak gestructureerde leefomgeving wonen. Ja is ja en nee is nee, geen discussies. Door soms jarenlange therapieen kan men zelf leren begrijpen wat het probleem is. Medicijnen worden soms toegepast om driftbuien te dempen. Allerlei onbeheersbare gevoelens kunnen soms van binnenuit optreden. Uiteraard bestaat borderline in heel veel gradaties. Zelf denk ik dat de ingewikkeldheid van onze maatschappij, de frequentie van het verschijnsel eerder doet toenemen dan afnemen.

ik heb met veel mensen met borderline samengewerkt. heerlijk werken vaak, omdat ze echt hun ziel en zaligheid in het werk en in de relatie met jou gooien. wel wankel, omdat het zo om kan slaan. al met al heb ik ze toch wel vaak als goede krachten ervaren, voor zolang als het duurde. heb veel zelfbeschadiging gezien, voor mij hoort dat er ook een beetje bij, lange mouwen en zo. veel mensen met borderline beschadigen zichzelf lichamelijk, om de psychische ellende te overstemmen. gelukkig neemt het vaak wat af, halverwege de 30.

De DSM-IV-criteria voor de borderline-persoonlijkheidsstoornis luiden als volgt: Een voortdurend aanwezig patroon van instabiliteit in relaties, een voortdurend veranderend zelfbeeld, stemmingswisselingen en problemen met het beheersen van impulsen, beginnend in de vroege volwassenheid en tot uiting komend in diverse situaties. Een borderliner vertoont minstens vijf van de volgende slecht aangepaste eigenschappen: /Doet verwoede pogingen om te voorkomen feitelijk of ingebeeld in de steek gelaten te worden. Hierbij gaat het niet om suïcidaal gedrag of de neiging tot zelfverwonding, zoals aangegeven in criterium 5. /Relaties met anderen hebben een heftig, intens karakter, vol ups en downs (overmatig idealiseren tegenover verguizing/kleineren). /Voortdurende identiteitsstoornis of voortdurend instabiel zelfbeeld: Wie ben ik? Waar geloof ik in? /Zelfdestructief gedrag: minstens twee moeilijk onder controle te houden impulsen die de betrokkene zelf schade kunnen berokkenen, bijvoorbeeld geld verkwisten, seks, alcohol- of drugmisbruik, winkeldiefstal, roekeloos rijden, overmatig veel eten. Hierbij gaat het niet om suïcidaal gedrag en neiging tot zelfverwonding/-verminking, zoals aangegeven in criterium 5. /Terugkerende dreiging met zelfdoding, poging tot zelfdoding of zelfvewonding-/verminking. /Instabiliteit van gevoelsleven (voortdurende stemmingswisselingen) ten gevolge van een uitgesproken gevoeligheid voor factoren in de omgeving. Stemming wisselt snel (enkele uren tot een paar dagen) tussen intense droefheid, kribbigheid/kwaadheid of nerveuze gespannenheid/angst, wanhoop. /Een chronisch gevoel van leegte. /Onaangepaste, intense woede of gebrek aan beheersing /van woede (bijvoorbeeld frequente driftbuien, aanhoudende woede, herhaaldelijke vechtpartijen), die in geen enkele verhouding staat tot de omstandigheden. /Grote stress leidt tot voorbijgaande paranoïde ideeën/gevoelens of ernstige depersonalisatieverschijnselen.

Borderline persoonlijkheidsstoornis (kortweg: borderline) kenmerkt zich door sterke wisselingen in stemmingen, gedachten en gedrag. Mensen met borderline zijn enorm impulsief, denken vaak zwart-wit, reageren extreem. Relaties zijn moeilijk te onderhouden, en wisselen ook sterk. Er worden geen verschillende typen borderline persoonlijkheidsstoornissen onderscheiden. Mensen met borderline kunnen echter wel verschillen in de mate waarin ze bepaalde gedragingen hebben (zoals extraversie, neuroticisme).

Bronnen:
http://www.trimbos.nl/onderwerpen/psychisc...

Kijk op stichtingborderline.nl Daar vind je het van a tot z

Bronnen:
www.stichtingborderline.nl

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100