Kan iemand hulp krijgen van een bewindvoerder zonder dat er al schulden zijn?

Dus komt de bewindvoerder pas in beeld als de schulden er al zijn. Of kan dit ook om schulden te voorkomen?

Weet jij het antwoord?

/2500

De bewindvoerder komt pas in beeld als er schulden zijn. De taak van de bewindvoerder is om beslissingen te nemen over het geld en de goederen van de persoon die onder bewind staat. Als eerste maakt hij een lijst met een beschrijving van alle goederen die onder het bewind vallen. Dit doet hij kort na zijn benoeming. Hierover ontvangt hij van de griffie bericht. Een kopie van deze boedelbeschrijving stuurt hij naar de kantonrechter. Het is de taak van de bewindvoerder om vaste lasten (huur, gas, water, licht en ziektekosten) te betalen. Van wat er overblijft stelt hij de hoogte van het leefgeld vast. Dit is het bedrag waarvan de persoon in kwestie kan leven, maar ook rekeningen moet betalen, zoals de ziektekostenverzekering. Daarnaast is het zijn verantwoordelijkheid om het geld goed te beheren, zodat de waarde gelijk blijft (bijvoorbeeld door het goed te beleggen). Een paar belangrijke voorwaarden voor het aanvragen van bewindvoering: de cliënt moet medewerking willen verlenen (als dat echt niet kan, kan bewindvoering via de Officier van Justitie worden aangevraagd). er moet een geregeld inkomen zijn schuldenlast moet te overzien zijn (= af te lossen binnen budget in max. 36 maanden) schuldenlast welke niet meer inpasbaar zijn in het budget dienen via een apart traject gesaneerd te worden (bijv. WSNP) << Een onderbewindstelling kan eventueel aangevraagd worden door een rechthebbende. Zolang er geen schulden zijn is er ook geen rechthebbende. https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/Bewindvoering-en-of-mentorschap.pdf Zie ook vanaf Titel 19, vanaf artikel 431 http://www.uwwet.nl/wetten-en-regelingen/privaatrecht/burgerlijk-wetboek-1/24-vermissing-vaststellen-overlijden-onderbewindstellen-meerderjarigen.htm Men kan, als men bang is inde schuldproblemen te komen kan men voor budgetcoaching kiezen, daar zijn (vaak hoge) kosten aan verbonden. https://www.budgetcoach.nl/overzicht-tarieven/ Bewindvoering als WSNP staat voor Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen en richt zich op afbetaling van schulden, deze bewindvoerder is geen budgetbeheerder of belangenbehartiger. Bij beschermingsbewind richt zich alleen op de financiën. De Wet noemt het Waarnemen van vermogensrechtelijke belangen. Beschermingsbewind gericht op het in stand houden van de financiën en Bewindvoering als WSNP zijn verschillende wijze van helpen die beginnen als het leed al geschied is en om ervoor te zorgen dat men niet nog dieper in het financiële moeras zinkt.

Toegevoegd op 29 mei 2018 17:43: tekst
Bronnen:
http://www.lotbewindvoering.nl/page/807/10...
https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Bewind
https://www.goedvertegenwoordigd.nl/maatre...

Ja, afhankelijk van de situatie is het mogelijk om al bewind aan te vragen voordat er schulden zijn, zodat je hulp krijgt van een bewindvoerder. Denk hierbij bijvoorbeeld aan iemand die in de psychische problemen zit, of die dement is en daarom zelf niet meer voor zijn financiële zaken zorg kan dragen. Als dit het geval is hoeft men niet te wachten tot de schulden en onbetaalde rekeningen zich aandienen. (zie reden 1a). Men kan dan zelf bewind aanvragen. https://www.uwwet.nl/wetten-en-regelingen/privaatrecht/burgerlijk-wetboek-1/24-vermissing-vaststellen-overlijden-onderbewindstellen-meerderjarigen.htm " 1. Indien een meerderjarige tijdelijk of duurzaam niet in staat is ten volle zijn vermogensrechtelijke belangen behoorlijk waar te nemen, als gevolg van a. zijn lichamelijke of geestelijke toestand, dan wel b. verkwisting of het hebben van problematische schulden, kan de kantonrechter een bewind instellen over één of meer van de goederen, die hem als rechthebbende toebehoren of zullen toebehoren. Onder aan de meerderjarige toebehorende goederen zijn in deze titel begrepen goederen die behoren tot zijn huwelijksgemeenschap of gemeenschap van geregistreerd partnerschap en die niet uitsluitend onder het bestuur van zijn echtgenoot dan wel geregistreerd partner staan. " Bij 1b kan zelfs verkwisting al een reden zijn om bewindvoering aan te vragen. Nee, in het geval van WSNP https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Bewind "Bij de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) krijgt de persoon met schulden ook een bewindvoerder. Dit is echter iets anders dan bewind." ======= https://stichtingdoemeer.nl/bewindvoering/veelgestelde-vragen/hoe-werkt-bewindvoering-iemand-geestelijke-beperking/ ″ Hoe wordt beschermingsbewind toegekend? De toekenning van beschermingsbewind en de bijbehorende bewindvoering werkt bij iemand met een geestelijke beperking hetzelfde als bij mensen die om andere redenen (zoals hoge schulden) beschermingsbewind aanvragen. Het verschil is alleen dat mensen met een geestelijke beperking meestal zelf de ernst van hun situatie niet inzien. Daarom wordt het beschermingsbewind bij deze doelgroep normaliter aangevraagd door een relatie van de rechthebbende. Denk hierbij aan een ouder, een andere bloedverwant of een voogd. ″

Toegevoegd op 15 november 2019 11:47: tekst

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100